PROBLEM SUSZY A ZMIANA KLIMATU – SZKOŁA PODSTAWOWA CYBINCE

Dobra praktyka

Informacje o materiale

Data dodania: 02.03.2022

Grupa docelowa: Bibliotekarze, Nauczyciele przedmiotowi, Uczniowie

Opis materiału

„EKO-LUBUSZANIE” Z CYBINKI

Tematem suszy, jako jednym ze skutków zmiany klimatu zdecydowała się zająć grupa uczniów i uczennic ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Cybince. By lepiej zrozumieć i opisać „Problem suszy w Gminie Cybinka” założyli Klimatyczną Redakcję Szkolną „Eko-Lubuszanie”, która działała pod opieką nauczycielek: Agnieszki Czok i Ewa Barnuś.

W ciągu pięciu miesięcy działalności członkowie i członkinie redakcji dowiedzieli się jak zmiana klimatu wpływa na tereny leśne, obszary rolnicze oraz życie mieszkańców gminy Cybinka. Dostrzegli jej lokalny wymiar w swojej miejscowości.  Na potrzeby powstających artykułów przeprowadzili diagnozę lokalną  w ramach której m.in. prowadzili dokumentację fotograficzną obszarów, w których nastąpiły zmiany wywołane suszą, na przykład: zarastających i wysychających jezior, stawów i bagien oraz pogorzelisk. Redakcja przygotowała również reportaż na temat występowania suszy w gminie Cybinka w ostatnich kilkunastu latach. W swojej pracy redakcyjnej młodzież skupiła się jednak na wywiadach. Przeprowadzili je z przedstawicielami różnych środowisk w swojej gminie i włożyli w nie dużo wysiłku i pracy. Wywiady były prowadzone zarówno bezpośrednio jak i on-line. Rozmawiali m.in. z: 

 • Burmistrzem Cybinki – panem Markiem Kołodziejczykiem, 
 • pracownikiem ARMiR-u, 
 • strażakiem OSP Cybinka, 
 • miejscowym pszczelarzem i 
 • miejscowym rolnikiem, 
 • oraz członkinią miejscowego  Klubu Seniora.              

Wszystkie wywiady zostały opublikowane redakcyjnym padlecie i szkolnym facebooku.


Na zorganizowaną przez siebie „Akcji dla klimatu”, na której prezentowali wyniki swoich działań uczniom klas  VI-VIII, zaprosili również Dyrekcja Zespołu Szkół w Cybince, Radnych Gminy Cybinka, nauczycieli, działaczy organizacji PRO-EKO Cybinka. Podsumowanie akcji można zobaczyć tutaj.

 

Kryteria sukcesu.

Dzięki podjętym działaniom członkowie i członkinie redakcji spełnili kilka z kryteriów sukcesu:

 • zrozumieli zmianę klimatu,
 • poruszyli temat, który wcześniej nie był znany odbiorcom i odbiorczyniom (społeczności szkolnej),
 • rozwinęli swoje umiejętności w poszukiwaniu informacji, sprawdzenia ich wiarygodności, przeprowadzaniu wywiadów,
 • podczas przeprowadzania wywiadów poznali osoby, które mają realny wpływ na lokalną politykę klimatyczną, i pokazali im, że młodzież jest aktywnie zainteresowana tym tematem,
 • poznali wiele nowych źródeł informacji, które umiejętnie wykorzystali.

 

 

 

 

Podobne materiały

Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Szkolne dotleniacze

Wspólnie stwórzcie szkolny dotleniacz, czyli zielone miejsce na terenie waszej szkoły.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Natura w otworku

Efektem waszego projektu młodzieżowego będzie m.in.: plener fotograficzny z wykorzystaniem aparatów otworkowych.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY