PROBLEM SUSZY A ZMIANA KLIMATU – SZKOŁA PODSTAWOWA CYBINCE

Dobra praktyka

Informacje o materiale

Data dodania: 02.03.2022

Grupa docelowa: Bibliotekarze, Nauczyciele przedmiotowi, Uczniowie

Opis materiału

„EKO-LUBUSZANIE” Z CYBINKI

Tematem suszy, jako jednym ze skutków zmiany klimatu zdecydowała się zająć grupa uczniów i uczennic ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Cybince. By lepiej zrozumieć i opisać „Problem suszy w Gminie Cybinka” założyli Klimatyczną Redakcję Szkolną „Eko-Lubuszanie”, która działała pod opieką nauczycielek: Agnieszki Czok i Ewa Barnuś.

W ciągu pięciu miesięcy działalności członkowie i członkinie redakcji dowiedzieli się jak zmiana klimatu wpływa na tereny leśne, obszary rolnicze oraz życie mieszkańców gminy Cybinka. Dostrzegli jej lokalny wymiar w swojej miejscowości.  Na potrzeby powstających artykułów przeprowadzili diagnozę lokalną  w ramach której m.in. prowadzili dokumentację fotograficzną obszarów, w których nastąpiły zmiany wywołane suszą, na przykład: zarastających i wysychających jezior, stawów i bagien oraz pogorzelisk. Redakcja przygotowała również reportaż na temat występowania suszy w gminie Cybinka w ostatnich kilkunastu latach. W swojej pracy redakcyjnej młodzież skupiła się jednak na wywiadach. Przeprowadzili je z przedstawicielami różnych środowisk w swojej gminie i włożyli w nie dużo wysiłku i pracy. Wywiady były prowadzone zarówno bezpośrednio jak i on-line. Rozmawiali m.in. z: 

 • Burmistrzem Cybinki – panem Markiem Kołodziejczykiem, 
 • pracownikiem ARMiR-u, 
 • strażakiem OSP Cybinka, 
 • miejscowym pszczelarzem i 
 • miejscowym rolnikiem, 
 • oraz członkinią miejscowego  Klubu Seniora.              

Wszystkie wywiady zostały opublikowane redakcyjnym padlecie i szkolnym facebooku.


Na zorganizowaną przez siebie „Akcji dla klimatu”, na której prezentowali wyniki swoich działań uczniom klas  VI-VIII, zaprosili również Dyrekcja Zespołu Szkół w Cybince, Radnych Gminy Cybinka, nauczycieli, działaczy organizacji PRO-EKO Cybinka. Podsumowanie akcji można zobaczyć tutaj.

 

Kryteria sukcesu.

Dzięki podjętym działaniom członkowie i członkinie redakcji spełnili kilka z kryteriów sukcesu:

 • zrozumieli zmianę klimatu,
 • poruszyli temat, który wcześniej nie był znany odbiorcom i odbiorczyniom (społeczności szkolnej),
 • rozwinęli swoje umiejętności w poszukiwaniu informacji, sprawdzenia ich wiarygodności, przeprowadzaniu wywiadów,
 • podczas przeprowadzania wywiadów poznali osoby, które mają realny wpływ na lokalną politykę klimatyczną, i pokazali im, że młodzież jest aktywnie zainteresowana tym tematem,
 • poznali wiele nowych źródeł informacji, które umiejętnie wykorzystali.

 

 

 

 

Podobne materiały

Artykuł

Wpływ trudnych emocji na uczenie się

Artykuł pokazuje, w jak złożonej emocjonalnie sytuacji znajdują się uczniowie i uczennice, którzy doświadczyli wojny i przymusowej
Zobacz
Artykuł

Jak rozpoznawać konflikt na tle narodowościowym i jak...

Czym jest konflikt na tle narodowościowym? Jak może się przejawiać i jakie działania może podjąć nauczyciel, aby
Zobacz
Film lub webinarium

Nieoczywiste sposoby na literaturę

Skąd się bierze popularność Szymborskiej na TikToku? Komu się podobają literackie kolaże? Czy młodzież czytająca Wattpada przyjdzie
Zobacz
Film lub webinarium

Stres, presja, odpowiedzialność za uczniów. Jak sprostać tym...

Jak radzić sobie ze stresem i presją w pracy w szkole oraz dbać o swój dobrostan.
Zobacz
Film lub webinarium

Rada pedagogiczna. Spotkanie zespołu. Co wzmocni ich sprawczość?

Współpraca w zespole nauczycielski, czyli efektywne rady pedagogiczne.
Zobacz
Film lub webinarium

Kto się boi matematyki? Czy da się ją...

Poznaj sposoby na to, aby dzieci polubiły matematykę i zainspiruj się doświadczeniem z pracy z dziećmi w
Zobacz
Film lub webinarium

Jak twórczo wykorzystać potencjał lokalny w bibliotece?

"Lokalność w bibliotece" cz. II. Zainspiruj się lokalnością . Dowiedz się w jaki sposób ją diagnozować i
Zobacz
Film lub webinarium

Diagnoza lokalna w bibliotece

"Lokalność w bibliotece" cz. I. Zainspiruj się lokalnością . Dowiedz się w jaki sposób ją diagnozować i
Zobacz
Gra Edukacyjna

Ikony skojarzeń i gra karciana do spektaklu „Iskry...

Narzędzie edukacyjne, które pomoże poznać lub zapamiętać dokonania osób ważnych dla polskiej historii, nauki i kultury.
Zobacz
Gra Edukacyjna

RÓWNE SZANSE. Gra korytarzowa

Narzędzie edukacyjne, pobudzające do refleksji nad wzajemną współpracą w społeczności szkolnej i przydatne we wdrażaniu standardu równości
Zobacz
Film lub webinarium

Nauczyciel i rodzic. Jak razem zbudować dobry kontakt?

Obustronna komunikacja jest podstawą dobrych kontaktów, z których korzyści możesz czerpać Ty, rodzice i Twoi uczniowie.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak pracować nad programem wychowawczo-profilaktycznym w szkole?

Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY