PROBLEM SUSZY A ZMIANA KLIMATU – SZKOŁA PODSTAWOWA CYBINCE

Dobra praktyka

Informacje o materiale

Data dodania: 02.03.2022

Grupa docelowa: Bibliotekarze, Nauczyciele przedmiotowi, Uczniowie

Opis materiału

„EKO-LUBUSZANIE” Z CYBINKI

Tematem suszy, jako jednym ze skutków zmiany klimatu zdecydowała się zająć grupa uczniów i uczennic ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Cybince. By lepiej zrozumieć i opisać „Problem suszy w Gminie Cybinka” założyli Klimatyczną Redakcję Szkolną „Eko-Lubuszanie”, która działała pod opieką nauczycielek: Agnieszki Czok i Ewa Barnuś.

W ciągu pięciu miesięcy działalności członkowie i członkinie redakcji dowiedzieli się jak zmiana klimatu wpływa na tereny leśne, obszary rolnicze oraz życie mieszkańców gminy Cybinka. Dostrzegli jej lokalny wymiar w swojej miejscowości.  Na potrzeby powstających artykułów przeprowadzili diagnozę lokalną  w ramach której m.in. prowadzili dokumentację fotograficzną obszarów, w których nastąpiły zmiany wywołane suszą, na przykład: zarastających i wysychających jezior, stawów i bagien oraz pogorzelisk. Redakcja przygotowała również reportaż na temat występowania suszy w gminie Cybinka w ostatnich kilkunastu latach. W swojej pracy redakcyjnej młodzież skupiła się jednak na wywiadach. Przeprowadzili je z przedstawicielami różnych środowisk w swojej gminie i włożyli w nie dużo wysiłku i pracy. Wywiady były prowadzone zarówno bezpośrednio jak i on-line. Rozmawiali m.in. z: 

 • Burmistrzem Cybinki – panem Markiem Kołodziejczykiem, 
 • pracownikiem ARMiR-u, 
 • strażakiem OSP Cybinka, 
 • miejscowym pszczelarzem i 
 • miejscowym rolnikiem, 
 • oraz członkinią miejscowego  Klubu Seniora.              

Wszystkie wywiady zostały opublikowane redakcyjnym padlecie i szkolnym facebooku.


Na zorganizowaną przez siebie „Akcji dla klimatu”, na której prezentowali wyniki swoich działań uczniom klas  VI-VIII, zaprosili również Dyrekcja Zespołu Szkół w Cybince, Radnych Gminy Cybinka, nauczycieli, działaczy organizacji PRO-EKO Cybinka. Podsumowanie akcji można zobaczyć tutaj.

 

Kryteria sukcesu.

Dzięki podjętym działaniom członkowie i członkinie redakcji spełnili kilka z kryteriów sukcesu:

 • zrozumieli zmianę klimatu,
 • poruszyli temat, który wcześniej nie był znany odbiorcom i odbiorczyniom (społeczności szkolnej),
 • rozwinęli swoje umiejętności w poszukiwaniu informacji, sprawdzenia ich wiarygodności, przeprowadzaniu wywiadów,
 • podczas przeprowadzania wywiadów poznali osoby, które mają realny wpływ na lokalną politykę klimatyczną, i pokazali im, że młodzież jest aktywnie zainteresowana tym tematem,
 • poznali wiele nowych źródeł informacji, które umiejętnie wykorzystali.

 

 

 

 

Podobne materiały

Publikacja

Przewodnik dla nauczycieli i nauczycielek do pracy nad...

Przewodnik wprowadza do pracy nad kompetencjami SEL w kontekście edukacji filmowej i bezpieczeństwa w sieci.
Zobacz
Artykuł

Polska w trzydzieści lat po wielkiej zmianie. Rozdział...

Rozdział o przemianach społecznych, ustrojowych i ekonomicznych w Polsce po 1989 roku. Pomoc na lekcjach historii i teraźniejszości.
Zobacz
Artykuł

W wielkiej rodzinie narodów. Rozdział 13 podręcznika „Przewodnik...

Rozdział dotyczy tematu przynależności narodowej, mniejszości narodowych i etnicznych oraz kwestii międzykulturowych
Zobacz
Film lub webinarium

Kooperatywa Dobrze- społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Film o Kooperatywie spożywczej "Dobrze"
Zobacz
Artykuł

Szkoła demokracji. Rozdział 10 podręcznika 'Przewodnik obywatelski.”

Rozdział dotycz tematyki demokracji, aktywności społecznej (stowarzyszenia, związki zawodowe, trzeci sektor) i postaw społecznych.
Zobacz
Artykuł

Na drabinie społecznej. Rozdział 6 podręcznika „Przewodnik obywatelski”

Rozdział dotyczy tematyki nierówności społecznych, podziału władzy, klasy i warstwy społeczne. Pomoc na lekcji historii i teraźniejszości.
Zobacz
Film lub webinarium

Laboratoria Przyszłości – jak mądrze je wykorzystać?

Mądre wykorzystanie sprzętu z programu Laboratoria Przyszłości pomoże rozwijać kompetencje, rozbudzać zainteresowania i angażować uczniów.
Zobacz
Aktualności

Wyniki konkursu dziennikarskiego „Budujemy społeczeństwo otwarte”

Zobacz
Artykuł

Darmowe materiały do nauczania języka polskiego jako obcego

Zestawienie darmowych materiałów do uczenia języka polskiego jako obcego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Food waste prevention at our homes

Dzięki ćwiczeniu uczniowie i uczennice poznają zagadnienie marnowania żywności w gospodarstwach domowych i możliwości zapobiegania temu zjawisku.
Zobacz
Publikacja

Model integracji edukacyjnej

Model integracji edukacyjnej to sposób uporządkowania myślenia o wyzwaniach i szansach związanych z integracją uczniów-imigrantów w szkołach.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak pobudzać uczniów i uczennice do samodzielnego i...

“W świecie szybkich zmian [..] gubimy się w tym, czym jest wiedza, co jest rzetelną informacją, co
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY