PROBLEM SUSZY A ZMIANA KLIMATU – SZKOŁA PODSTAWOWA CYBINCE

Dobra praktyka

Informacje o materiale

Data dodania: 02.03.2022

Grupa docelowa: Bibliotekarze, Nauczyciele przedmiotowi, Uczniowie

Opis materiału

„EKO-LUBUSZANIE” Z CYBINKI

Tematem suszy, jako jednym ze skutków zmiany klimatu zdecydowała się zająć grupa uczniów i uczennic ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Cybince. By lepiej zrozumieć i opisać „Problem suszy w Gminie Cybinka” założyli Klimatyczną Redakcję Szkolną „Eko-Lubuszanie”, która działała pod opieką nauczycielek: Agnieszki Czok i Ewa Barnuś.

W ciągu pięciu miesięcy działalności członkowie i członkinie redakcji dowiedzieli się jak zmiana klimatu wpływa na tereny leśne, obszary rolnicze oraz życie mieszkańców gminy Cybinka. Dostrzegli jej lokalny wymiar w swojej miejscowości.  Na potrzeby powstających artykułów przeprowadzili diagnozę lokalną  w ramach której m.in. prowadzili dokumentację fotograficzną obszarów, w których nastąpiły zmiany wywołane suszą, na przykład: zarastających i wysychających jezior, stawów i bagien oraz pogorzelisk. Redakcja przygotowała również reportaż na temat występowania suszy w gminie Cybinka w ostatnich kilkunastu latach. W swojej pracy redakcyjnej młodzież skupiła się jednak na wywiadach. Przeprowadzili je z przedstawicielami różnych środowisk w swojej gminie i włożyli w nie dużo wysiłku i pracy. Wywiady były prowadzone zarówno bezpośrednio jak i on-line. Rozmawiali m.in. z: 

 • Burmistrzem Cybinki – panem Markiem Kołodziejczykiem, 
 • pracownikiem ARMiR-u, 
 • strażakiem OSP Cybinka, 
 • miejscowym pszczelarzem i 
 • miejscowym rolnikiem, 
 • oraz członkinią miejscowego  Klubu Seniora.              

Wszystkie wywiady zostały opublikowane redakcyjnym padlecie i szkolnym facebooku.


Na zorganizowaną przez siebie „Akcji dla klimatu”, na której prezentowali wyniki swoich działań uczniom klas  VI-VIII, zaprosili również Dyrekcja Zespołu Szkół w Cybince, Radnych Gminy Cybinka, nauczycieli, działaczy organizacji PRO-EKO Cybinka. Podsumowanie akcji można zobaczyć tutaj.

 

Kryteria sukcesu.

Dzięki podjętym działaniom członkowie i członkinie redakcji spełnili kilka z kryteriów sukcesu:

 • zrozumieli zmianę klimatu,
 • poruszyli temat, który wcześniej nie był znany odbiorcom i odbiorczyniom (społeczności szkolnej),
 • rozwinęli swoje umiejętności w poszukiwaniu informacji, sprawdzenia ich wiarygodności, przeprowadzaniu wywiadów,
 • podczas przeprowadzania wywiadów poznali osoby, które mają realny wpływ na lokalną politykę klimatyczną, i pokazali im, że młodzież jest aktywnie zainteresowana tym tematem,
 • poznali wiele nowych źródeł informacji, które umiejętnie wykorzystali.

 

 

 

 

Podobne materiały

Film lub webinarium

O budowaniu sieci wsparcia dla nauczycieli

Zobacz
Artykuł

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ukraińskich uczniów w szkołach

W niniejszym materiale zawarto podpowiedzi, w jaki sposób prowadzić rozpoznawanie potrzeb i możliwości uczniów ukraińskich.
Zobacz
Artykuł

Jak przyjmować w szkole nowych uczniów? 6 najważniejszych...

Materiał  skierowany jest do dyrektorów szkół, którzy mierzą się z nadal trwającym napływem uczniów z Ukrainy.
Zobacz
Film lub webinarium

Ocenianie, które pomaga w nauczaniu i uczeniu się....

Sposób oceniania wywołuje gorące dyskusje z rodzicami i wewnątrz rady pedagogicznej. Podjęcie tej rozmowy jest pierwszym krokiem
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Równość płci na świecie. Scenariusz

Scenariusz ma na celu zachęcanie dziewcząt do podejmowania wyzwań w ramach nauki przedmiotów ścisłych i przyrodniczych.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Co zrobić, by projekt cały czas trwał? Ćwiczenia

Niniejszy materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i utrzymaniu motywacji młodzieży przy realizacji wyznaczonych celów.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt osadzony lokalnie. Ćwiczenia

Niniejszy materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i znalezieniu lokalnych sojuszników. Poznasz sposoby realizacji projektu w
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Krytyczna postawa wobec mediów. Ćwiczenia

Materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i wzmacniania wiedzy na temat aktualnych wyzwań. Poznasz metody weryfikacji
Zobacz
Publikacja

Jak uczyć o klimacie? Praktyczny przewodnik po rzetelnej...

Jak uczyć o klimacie? Praktyczny przewodnik po rzetelnej edukacji klimatycznej
Zobacz
Gra

Włącz szkołę dla klas 1-3

Scenariusz i gra dla klas 1-3 o wolontariacie i organizacjach społecznych. Kim jest wolontariusz, co robią organizacje
Zobacz
Artykuł

Krytyczne myślenie a ochrona środowiska – na co...

Artykuł porusza kwestie krytycznego myślenia w ochronie środowiska wokół takich zagadnień jak: segregacja odpadów, transport oraz fast
Zobacz
Film lub webinarium

Jak zaprosić uczniów do dyskusji o wartościach?

Dowiesz się, jak realizować związane z nimi zadania wychowawcze dzięki naszym bezpłatnym filmom oraz prostym ćwiczeniom.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY