Pomysły na nietypowe obchody rocznicy niepodległości

Informacje o materiale

Data dodania: 10.09.2021

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Uczniowie, Wychowawcy

Artykuł

Jeśli szukasz niesztampowych pomysłów i scenariuszy na obchody rocznicy niepodległości to skorzystaj z naszych propozycji! Przedstawiamy inspiracje i propozycje nieszablonowych obchodów tego niezwykłego święta w Waszej szkole!

 

Pomysły

Akcja crowdfundingowa na rzecz bohaterów

Zorganizujcie internetową zbiórkę pieniędzy na jakąś ważną potrzebę związaną z bohaterami, może to być np. wsparcie dla osamotnionego weterana, remont pomnika upamiętniającego lokalnych bohaterów czy wydanie wspomnień zasłużonego dla okolicy społecznika. Więcej o akcjach crowfundingowych TUTAJ>>

Akcja społeczna

Zorganizujcie akcję, która wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców Waszej okolicy. Przykłady: wspólne sprzątanie okolicy, zadbanie o zapomniane nagrobki na lokalnym cmentarzu, odmalowanie przystanku autobusowego.

Biało-czerwona impreza sportowa

Zorganizujcie imprezę sportową otwartą dla ogółu mieszkańców, aby wspólnie w radosnej atmosferze świętować rocznicę odzyskania niepodległości. Przykład: bieg w kolorach flagi (wszyscy uczestnicy ubierają się na biało-czerwono).

Codzienny patriotyzm na plakatach

Przygotujcie serię plakatów dotyczących codziennego patriotyzmu i umieśćcie je w przestrzeni publicznej, zachęcając mieszkańców i mieszkanki do włączenia się do dyskusji na prezentowane tematy. Plakaty powinny powstać w wyniku wcześniejszej diagnozy problemów i potrzeb oraz przemawiać do wrażliwości i wyobraźni grupy docelowej.

E-publikacja wspomnień/pamiętników

Porozmawiajcie z osobami starszymi o ich wspomnieniach, zapytajcie w lokalnej bibliotece o archiwalne materiały opisujące życie zarówno przed 1918 rokiem, jak i później. Spróbujcie znaleźć w tych wydarzeniach wątki, które nawiązują bezpośrednio do działań zarówno na rzecz naszego kraju, jak i lokalnie – na rzecz lokalnej społeczności. Stwórzcie stronę internetową lub blog wykorzystując zgromadzone materiały.

Fotoesej/fotoreportaż nt. lokalnego patriotyzmu

Wykorzystujcie fotografie do przedstawienia tematyki patriotycznej (obszarów, w których jako społeczność możecie działać, aby wzmocnić ducha lokalnej tożsamości oraz poprawić jakość życia mieszkańców i mieszkanek) poprzez wnikliwą obserwację oraz zbieranie informacji. Zebrany w ten sposób materiał staje się doskonałym przedmiotem do podjęcia dyskusji na temat lokalnych problemów oraz na wystawę. 

Gra fabularna

Zbierzcie historie na temat osób i wydarzeń, w które te osoby były zaangażowane, dowiedzcie się więcej o tym, jak wyglądało życie przed odzyskaniem niepodległości oraz w późniejszym czasie. W oparciu o powyższe wytyczne stwórzcie historię, w której bohaterami będziecie Wy sami oraz osoby, które razem z Wami będą brały udział w grze. 

Gra terenowa/miejska

Przygotujcie i przeprowadźcie grę terenową związaną z lokalnymi problemami i szukaniem ich rozwiązań. 

Hasło dla Polski

Opracujcie hasło promujące Polskę i nowoczesny patriotyzm oraz zorganizujcie kampanię promocyjną w swojej okolicy. Hasło może powstać w ramach konkursu przeprowadzonego wśród mieszkańców i mieszkanek okolicy.

Nasza Polska – plebiscyt wśród mieszkańców

Zbierzcie informacje (za pomocą sondy lub ankiety) na temat miejsc, zwyczajów, rzeczy i ludzi, bez których mieszkańcy i mieszkanki nie wyobrażają sobie Polski. Mogą to być ważne zabytki, miejsca, postaci, wydarzenia, dzieła, tradycje i obyczaje. Wyniki badania zaprezentujcie publicznie.

Patriotyczny festiwal czytelniczy, muzyczny lub filmowy

Zorganizujcie ogólnodostępną imprezę, na której w interesujący sposób zostaną zaprezentowane materiały muzyczne, literackie lub filmowe związane z lokalną historią i działaniami na rzecz rozwoju małej ojczyzny.

Prezentacja lokalnych bohaterów i bohaterek

Zbieracie materiał w formie pisemnej/wideo/fotograficznej na temat osób, które przyczyniły się poprzez swoją patriotyczną i aktywną postawę do rozwoju lokalnej społeczności. Spróbujcie ująć temat zarówno od strony historycznej, jak i aktualnej, poszukując takich osób w życiu codziennym. 

Posadzenie „dębu wolności”

Wspólne posadzenie jednego lub większej ilości drzew, z dedykowaną dla nich tablicą informacyjną, jako symbolem solidarności, współpracy oraz pamięci o odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Spacerownik

Wspólnie z mieszkańcami opracujcie spacerownik z ciekawymi historiami na temat osób, miejsc i wydarzeń umieszczonymi na mapie Waszej okolicy, wyznaczając w ten sposób trasy tematyczne, którymi każda osoba sama lub ze swoimi znajomymi, może się udać. Materiał możecie opublikować na stronie internetowej i/lub w wersji papierowej. 

Spotkanie z bohaterem

Zorganizujcie spotkanie z osobami zasłużonymi dla Waszej miejscowości. Zastanówcie się nad programem spotkania, aby było ono atrakcyjne dla zaproszonych gości. Spotkanie może np. przybrać formę panelu, gdzie lokalni społecznicy podzielą się swoimi doświadczeniami i sposobami na uczynienie świata lepszym miejscem. Koniecznie zapewnijcie możliwość zadawania pytań od publiczności!

Wymiana książek połączona z akcją czytelniczą

Przygotujcie akcję łączącą w sobie okazję do wymiany książki ze wspólnym czytaniem tekstów patriotycznych ważnych dla społeczności, jak również kraju. Akcji mogą towarzyszyć inne atrakcje, np. konkurs na stworzenie ilustracji do czytanych tekstów lub przegląd współczesnych piosenek patriotycznych.

Podobne materiały

Publikacja

Zarządzanie konfliktem w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Jak rozpoznawać i reagować na dyskryminację w klasie?

Zobacz
Film lub webinarium

Inspiracje do działań społecznych w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Szkoła bez telefonów – tak czy nie?

Może zamiast winić technologię, warto spróbować zrozumieć młode pokolenie, które przecież nie zna świata bez internetu.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak uczyć, by obniżać stres uczniów przed egzaminem?

Sprawdzaniu wiedzy towarzyszą emocje oraz stres. Z jakich metod korzystać na co dzień, by przekuwać je w
Zobacz
Artykuł

Nie masz czerwonego paska? Nie szkodzi

W ostatnim czasie zjawisko „czerwonego paska” budzi kontrowersje. Słychać coraz więcej głosów, że cena, jaką ponoszą uczniowie,
Zobacz
Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY