Podsumowanie programu „Klimat to temat!”

Dobra praktyka

Informacje o materiale

Data dodania: 19.10.2021

Grupa docelowa: Bibliotekarze, Nauczyciele przedmiotowi, Specjaliści w szkole, Wychowawcy

Opis materiału

Podsumowanie działań podjętych przez uczniów i uczennice w ramach drugiej edycji programu „Klimat to temat!”, która odbyła się w semestrze letnim 2018/2019. W programie wzięło udział 75 szkół z całej Polski, które chciały zmierzyć się z tematem zmiany klimatu. Artykuł podsumowuje działania z 9 szkół, w których odbyły się kampanie informacyjne, debaty, wystawy plakatów, happening mający na celu uświadomić lokalnej społeczności wyzwanie jakim jest zmiana klimatu; przygotowywano również gazetki ścienne poświęcone zmianie klimatu. Tematy poruszane przez szkoły to m.in. ochrona zapylaczy, zdrowotne skutki zmiany klimatu, źródła energii i ekologiczny transport.

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Danuty Siedzikówny „Inki” we Wrocławiu przeprowadziło 3 różne kampani. Kampania ochrony zapylaczy połączona była z założeniem szkolnego mini ogródka dla zapylaczy oraz konkursem na klimatyczną koszulkę „Chrońmy owady”. W projekcie udało się stworzyć ogród dla pszczół – 6 skrzynek z kwiatami i 2 domki dla owadów. Uczniowie i uczennice projektowali też koszulki z rysunkami i hasłami promującymi owady. Kampania „zero odpadów” rozpoczęła się od dyskusji na temat odpadów, zagrażającego nam plastiku i pomysłów jak każdy indywidualnie może zmniejszyć ilość odpadów, kampanii towarzyszyła akcja promocyjna picia wody kranowej w szkole. Kampania wegetarianizmu i weganizmu połączona została z kiermaszem i promocją potraw wegetariańskich. Odbyły się rownież zajęcia w Ogrodzie Zoologicznym poświęcone zwierzętom zagrożonym i wymierającym.

Po wielu dyskusjach i analizie pomysłów uczniów i uczennic ze Szkoły Podstawowej nr 44 im. UNICEF w Bytomiu skupiono się na prezentacji prac uczniowskich na szkolnym korytarzu. Jest to miejsce, przez które codziennie przechodzi każdy uczeń szkoły. Tam też często trafiają rodzice. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Obserwatorzt czytali, oglądali, pokazywali innym. Zdarzało się, że jakiś uczeń, albo uczennica przyprowadzali swoich rodziców, żeby zobaczyli pracę jego koleżanki, albo kolegi. W ramach projektu wielu uczniów i uczennic opracowało prezentacje multimedialne na temat wpływu człowieka na zmianę klimatu. Prezentacje te omawiane były w kilku klasach szkoły. 

plakat o skutkach zmian klimatu
plakat o globalnym ociepleniu

Uczniowie i uczennice II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Piszu przeprowadzili 4 projekty poświęcone zagadnieniom związanym ze zmianą klimatu. Projekt nr 1 polegał na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Piszu. Temat spotkania  z przedszkolakami ( grupa 5 latków) to „Segregacja śmieci”. Dzieci miały posegregować porozrzucane na podłodze śmieci ze szczególną uwagą na prawidłowe przygotowanie odpadów przed wrzuceniem do odpowiedniego kontenera. Prowadzące zajęcia podkreślały znaczenie problemu dla życia i zdrowia ludzi. 
W projekcie nr  2troje uczniów nakręciło film na temat zanieczyszczenia atmosfery- przyczyn i skutków. Ważnym elementem filmu był wywiad z dwiema nauczycielkami przedmiotów przyrodniczych. Tematem przewodnim wywiadu była konieczność życia codziennego według zasady zrównoważonego rozwoju. Kolejnymi pomyslami bylo zorganizowanie 7 wycieczek rowerowych. Po każdej z nich uczniowie i uczennice wyliczali ślad węglowy. Dodatkowo przedstawili ślad węglowy gdyby wycieczki te odbyli samochodem osobowym. Mlodzież stworzyła też ulotkę informacyjno-edukacyjną na temat ochrony atmosfery. Wrzucała ulotki do skrzynek pocztowych mieszkańców Pisza i Białej Piskiej. Oprócz ulotki przeprowadziła ankietę na temat wiedzy o klimacie, jego zmianach i naszym wpływie na te zmiany. Projekt „Dzikie wysypiska” polegał na wyszukaniu w swojej najbliższej okolicy dzikich wysypisk i sprzątnięciu ich samodzielnie, lub zgloszeniu miejsca nielegalnego składowania śmieci do właściwej komórki w Urzędzie Miasta i Gminy Pisz. Uprzątniętych zostało 10 dzikich wysypisk, dwa zgłoszone zostały do urzędu. Przygotowano prezentację dostępną do pobrania pod artykułem oraz film.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciasnej odbyła się debata uczniowska ZA I PRZECIW  pt. „Źródła ogrzewania w naszej gminie”. W debacie brali udział uczniowie 3 klas – IIIa, IIIb i VII, ze wszystkich uczestników została wytypowana grupa, która miała się wcielić we władze gminy. Uczniowie i uczennice poprowadzili dyskusję o tym, jakie źródła energii będą przeważały w naszej gminie w następnym 10 leciu, a pozostali uczniowie i uczennice wcielili się w rolę dorosłych mieszkańców gminy. Uczestnicy i uczestniczki debaty mieli okazję doświadczyć, jak ich decyzje mogą wpłynąć na zmianę klimatu, jak trudno jest ustalić wspólny front postępowania, gdy w grę wchodzą osobiste korzyści. Uczyli się jak kulturalnie dyskutować stosując rzeczowe argumenty. Kolejna akcją była kampania informacyjna dla klas młodszych pt. „Pomóż Ziemi – podejmij wyzwanie”. Uczestnicy z klas VII SP i III klasy gimnazjum wspólnie zastanawiali się nad sposobami, jakie mogą podjąć dzieci i młodzież, by włączyć się w działania na rzecz ograniczenia skutków zmiany klimatu. Efektem ich pracy było ułożenie 8 zadań, które każdy młody człowiek może wdrożyć w swoim życiu. Grupa zaprojektowała i wykonała również zakładkę do książki, na której zamieściiła opracowane  pomysły oraz przygotowała prezentację multimedialną wyjaśniającą, jak dziecko w codziennym życiu może wpływać na klimat i środowisko. Uczniowie i uczennice zachęcali rówiesników, by „podjęli wyzwanie”, czyli czynnie włączyli się w działania na rzecz przyrody. Pokazywali, że  proste czynności, jak zakręcenie kranu, pamiętanie o zgaszeniu światła, dzielenie się z innymi zabawkami i książkami z których wyrośli, to coś, co każdy może robić sam. Prezentem dla każdego z uczestników i uczestniczek była starannie wykonana, kolorowa zakładka.

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie zorganizowała happening na rynku miasteczka . Przygotowano okazałe transparenty z hasłami związanymi z wpływem zanieczyszczeń na zmianę klimatu. uczniowie i uczennice wstępowali do różnych urzędów i instytucji promując hasła programowe. Uczniowie chętnie opowiadali zainteresowanym, w jaki sposób realizują program ekologiczny i co on ma na celu.
Pani Renata Majewska wraz z klasą III włączyła się w realizację programu organizując szereg eksperymentów  i doświadczeń w oparciu o materiały  udostępnione przez CEO oraz własne pomysły. 

happening o zanieczyszczeniach
happening w szkole o znieczyszczeniach
happening o znieczyszczeniach

W Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie odbyły się „Światowy Dzień Roweru” i inne „Eko akcje”. Uczniowie i uczennice klasy 4 a zdobywali i poszerzali więc swoją wiedzę na temat zagrożeń, których przyczyną jest cywilizacja i nagminna ekspansja człowieka. Podczas zajęć uczniowie i uczennice zastanawiali się, w jaki sposób sami mogą ograniczyć swój negatywny wpływ na środowisko naturalne, a jednocześnie zachęcić do działania swoich kolegów i koleżanki, rodziców, rodzinę i wszystkich, którzy chcą coś zrobić dla dobra Ziemi. Inspiracją stały się międzynarodowe projekty o charakterze ekologicznym: Międzynarodowy Dzień Roweru oraz Wege poniedziałki. W ramach Dnia Dziecka uczniowie, uczennice oraz kadra nauczycielska przejechała w sumie: 784, 8 km. Gdyby dojechali do szkoły autami, emisja CO2 wynosiłaby 212680,8 g. Dodatkowo, uczniowie i uczennice postanowili pomóc owadom zapylającym i mają w planach założenie ogródka z roślinami miododajnymi. Wokół placówki od wielu lat rośnie lawenda, kilka gatunków żurawek,  kolejne rośliny oraz domki dla owadów, będą więc dodatkowym wsparciem dla ginących pszczół, biedronek i motyli. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zatorze Szkoła Podstawowa Zator przygotował mapę mentalną online oraz quiz o klimacie z wykorzystaniem aplikacji quizizz, który jest publiczny i może być wykorzystywany wielokrotnie przez chętnych: https://quizizz.com/admin/quiz/5ce575ccf18025001aaf7ba9/klimat-to-temat.

Na terenie szkoły podstawowej im. Jan Pawła II w Benicach, 24.05.2019 r., odbyła się akcja edukacyjno-informacyjna. Uczniowie i uczennice po kilku lekcjach związanych z tematyką zmian klimatycznych, postanowili przeprowadzić szeroko pojęte działania uświadamiające innych uczniów oraz okolicznych mieszkańców. Uczniowie III klasy gimnazjum, przygotowało i rozmiesiło w szkole plakaty. Zostały również przygotowane przez nich prezentacje multimedialne, które w pętli były przez cały dzień wyświetlane na monitorze, na głównych korytarzu szkoły. Uczniowie przygotowali też naklejki informujące o segregacji śmieci, (umieszczone nad koszami do tego przygotowanymi na terenie szkoły), o oszczędzaniu wody (naklejki umieszczone w łazienkach szkolnych) i oszczędzaniu światła (naklejki wiszą na terenie szkoły, w klasach i na korytarzu oraz na terenie przedszkola, przy włącznikach światła). Oprócz tego, zostały przygotowane ulotki informujące i zachęcające do używania toreb wielokrotnego użytku i rezygnacji z korzystania z reklamówek jednorazowych. Niestety w sklepach sieciowych nie pozwolono ich przykleić, jednak w lokalnych, mniejszych sklepikach, zostały one za zgodą właścicieli umieszczone w widocznych miejscach.

Uczniowie i uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 10 Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem na lekcjach ze scenariuszami bazowymi badali przyczyny ocieplania klimatu, analizowali skutki zmiany klimatu i jej wpływ na nasze życie. Burza pomysłów zaowocowała hasłami na gazetki informacyjne dla innych uczniów i uczennic oraz transparentami, które zabrali ze sobą na happening. Młodzież nawiązała kontakt z SP1 i wspólnie wzięli udział w II edycji Światowego Młodzieżowego Strajku Szkolnego dla Klimatu 24.05.2019 r. Relację ze strajku można obejrzeć na kanale YouTube:

Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Strzyżowie w akcji „Odżywiaj się zdrowo, dbaj o klimat wzorowo” przedstawiło zasady zdrowego żywienia, zwracając uwagę na wykorzystanie produktów lokalnych; opracowano porady jak nie marnować jedzenia, jak właściwie przechowywać, jakich opakowań używać. Opracowano ulotki informacyjne, plakaty oraz przygotowano poczęstunek eco. „Pokonaj zanieczyszczenia powietrza””: przeprowadzono akcję – podejmij wyzwanie i na długiej przerwie załóż maskę na znak, że pamiętasz o środowisku i dbasz o nie, czemu towarzyszyło smakowanie truskawek z domowego ogródka. Opracowano ulotki , plakaty informujące o zanieczyszczeniu powietrza i jak możemy przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Krótkie audycje nadawane przez szkolny radiowęzeł informowały o przyczynach zmiany klimatu, skutkach oraz akcentowały, co każdy z nas może zmienić.

uczniowie prowadzący akcje
stół ze zdrową żywnością
akcja zakładania masek

To tylko niektórte działania uczniów i uczennic, przygotowujących kampanie i debaty w programie Klimat to temat!. Jeśli chcesz prowadzić podobne działania w swojej szkole, zgłoś się do nowej edycji programu: Klimat to temat!Perspektywa kobiet: http://bit.ly/KTTPerspektywaKobiet

Pobierz materiał

Prezetnacja uczniów w trosce o dobro naszej planety

format: pdf

wielkość: 1,99 MB

Pobierz

Podobne materiały

Publikacja

Zarządzanie konfliktem w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Jak rozpoznawać i reagować na dyskryminację w klasie?

Zobacz
Film lub webinarium

Inspiracje do działań społecznych w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Szkoła bez telefonów – tak czy nie?

Może zamiast winić technologię, warto spróbować zrozumieć młode pokolenie, które przecież nie zna świata bez internetu.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak uczyć, by obniżać stres uczniów przed egzaminem?

Sprawdzaniu wiedzy towarzyszą emocje oraz stres. Z jakich metod korzystać na co dzień, by przekuwać je w
Zobacz
Artykuł

Nie masz czerwonego paska? Nie szkodzi

W ostatnim czasie zjawisko „czerwonego paska” budzi kontrowersje. Słychać coraz więcej głosów, że cena, jaką ponoszą uczniowie,
Zobacz
Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY
?>