Po co w szkole zespół nauczycielski (o zespołowości w szkole)

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 05.04.2022

Grupa docelowa: Dyrektorzy

Opis materiału

„Praca w zespole”, „zespołowość” i „synergia” to słowa chętnie odmieniane przez wszystkie przypadki w literaturze poświęconej zarządzaniu szkołą. Trudno przecenić wartość współpracy pomiędzy nauczycielami i nauczycielkami, dlatego podczas webinarium organizowanego w ramach cyklu “Odporna szkoła” dla dyrektorów i dyrektorek rozmawialiśmy właśnie na jej temat. Staraliśmy się skupić na możliwościach, jakie daje oraz angażowaniu i motywowaniu nauczycieli do jej podejmowania.

Współpraca grona pedagogicznego – o ile jest powszechnie akceptowana i dobrowolna – daje szansę na spójne dla całej szkoły oddziaływania wychowawcze, wybór i realizację atrakcyjnych projektów edukacyjnych, ułatwione wdrażanie pomysłów na systemowe zmiany w szkole i wiele innych korzyści.

Podczas spotkania pokazaliśmy przykłady wdrożenia pracy zespołowej która oszczędza wiele wysiłku oraz ogranicza negatywne emocje i wzmocnia satysfakcję z pracy. A przede wszystkim służy skutecznemu uczeniu się uczniów i uczennic.

Podczas webinarium rozmawialiśmy o tym:

  • Jak zachęcać nauczycielki i nauczycieli do pracy zespołowej?
  • Jak zadbać o poczucie sensu tej współpracy?
  • Jak praca zespołowa może się przyczyniać do troski o jakość uczenia się uczniów i uczennic?
  • Jak mogą być zorganizowane szkolne zespoły i komisje, by pracowały sprawnie?
  • Jak uniknąć zniechęcenia jałowością lub formalizmem spotkań?
  • Jak dyrektor/ka może angażować się w pracę zespołową, by być wzorem dla innych?

Gośćmi i gościniami webinaru byli:

  • Agnieszka Jankowska – pasjonatka rozwoju, edukacji, nowatorskich rozwiązań metodycznych, inspirowana pedagogiką zabawy w PSPiA KLANZA. Współtwórczyni warsztatów i studium rozwoju metodycznego dla nauczycieli polonijnych, realizatorka projektu Lokalne inspiracje edukacyjne w Stowarzyszeniu na Rzecz Jakości w Oświacie. Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie, realizująca projekt Szkoła dla Innowatora.
  • Małgorzata Sulewska – z wykształcenia polonistka, od 2007 roku dyrektorka Szkoły Podstawowej im. Adam Mickiewicza w Skalmierzycach. Absolwentka Studiów Podyplomowych dla Liderów Oświaty, Akademii Trenera oraz kursu trenerskiego w ramach Aktywnej Edukacji. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej jako uczestniczka programów oraz jako trenerka i asystentka szkół w programie Szkoła ucząca się.
  • Jarosław Pytlak – nieprzerwanie od 1990 roku jest dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 24 STO w Warszawie, a od roku 2007 także Zespołu Szkół STO na Bemowie. W swojej karierze uczył biologii, chemii, przyrody, napisał też kilka podręczników szkolnych. W ostatnich latach realizuje się dodatkowo jako autor poczytnego bloga „Wokół szkoły”.

Podobne materiały

Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Szkolne dotleniacze

Wspólnie stwórzcie szkolny dotleniacz, czyli zielone miejsce na terenie waszej szkoły.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Natura w otworku

Efektem waszego projektu młodzieżowego będzie m.in.: plener fotograficzny z wykorzystaniem aparatów otworkowych.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY