Po co w szkole zespół nauczycielski (o zespołowości w szkole)

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 05.04.2022

Grupa docelowa: Dyrektorzy

Opis materiału

„Praca w zespole”, „zespołowość” i „synergia” to słowa chętnie odmieniane przez wszystkie przypadki w literaturze poświęconej zarządzaniu szkołą. Trudno przecenić wartość współpracy pomiędzy nauczycielami i nauczycielkami, dlatego podczas webinarium organizowanego w ramach cyklu “Odporna szkoła” dla dyrektorów i dyrektorek rozmawialiśmy właśnie na jej temat. Staraliśmy się skupić na możliwościach, jakie daje oraz angażowaniu i motywowaniu nauczycieli do jej podejmowania.

Współpraca grona pedagogicznego – o ile jest powszechnie akceptowana i dobrowolna – daje szansę na spójne dla całej szkoły oddziaływania wychowawcze, wybór i realizację atrakcyjnych projektów edukacyjnych, ułatwione wdrażanie pomysłów na systemowe zmiany w szkole i wiele innych korzyści.

Podczas spotkania pokazaliśmy przykłady wdrożenia pracy zespołowej która oszczędza wiele wysiłku oraz ogranicza negatywne emocje i wzmocnia satysfakcję z pracy. A przede wszystkim służy skutecznemu uczeniu się uczniów i uczennic.

Podczas webinarium rozmawialiśmy o tym:

  • Jak zachęcać nauczycielki i nauczycieli do pracy zespołowej?
  • Jak zadbać o poczucie sensu tej współpracy?
  • Jak praca zespołowa może się przyczyniać do troski o jakość uczenia się uczniów i uczennic?
  • Jak mogą być zorganizowane szkolne zespoły i komisje, by pracowały sprawnie?
  • Jak uniknąć zniechęcenia jałowością lub formalizmem spotkań?
  • Jak dyrektor/ka może angażować się w pracę zespołową, by być wzorem dla innych?

Gośćmi i gościniami webinaru byli:

  • Agnieszka Jankowska – pasjonatka rozwoju, edukacji, nowatorskich rozwiązań metodycznych, inspirowana pedagogiką zabawy w PSPiA KLANZA. Współtwórczyni warsztatów i studium rozwoju metodycznego dla nauczycieli polonijnych, realizatorka projektu Lokalne inspiracje edukacyjne w Stowarzyszeniu na Rzecz Jakości w Oświacie. Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie, realizująca projekt Szkoła dla Innowatora.
  • Małgorzata Sulewska – z wykształcenia polonistka, od 2007 roku dyrektorka Szkoły Podstawowej im. Adam Mickiewicza w Skalmierzycach. Absolwentka Studiów Podyplomowych dla Liderów Oświaty, Akademii Trenera oraz kursu trenerskiego w ramach Aktywnej Edukacji. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej jako uczestniczka programów oraz jako trenerka i asystentka szkół w programie Szkoła ucząca się.
  • Jarosław Pytlak – nieprzerwanie od 1990 roku jest dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 24 STO w Warszawie, a od roku 2007 także Zespołu Szkół STO na Bemowie. W swojej karierze uczył biologii, chemii, przyrody, napisał też kilka podręczników szkolnych. W ostatnich latach realizuje się dodatkowo jako autor poczytnego bloga „Wokół szkoły”.

Podobne materiały

Publikacja

Przewodnik dla nauczycieli i nauczycielek do pracy nad...

Przewodnik wprowadza do pracy nad kompetencjami SEL w kontekście edukacji filmowej i bezpieczeństwa w sieci.
Zobacz
Artykuł

Polska w trzydzieści lat po wielkiej zmianie. Rozdział...

Rozdział o przemianach społecznych, ustrojowych i ekonomicznych w Polsce po 1989 roku. Pomoc na lekcjach historii i teraźniejszości.
Zobacz
Artykuł

W wielkiej rodzinie narodów. Rozdział 13 podręcznika „Przewodnik...

Rozdział dotyczy tematu przynależności narodowej, mniejszości narodowych i etnicznych oraz kwestii międzykulturowych
Zobacz
Film lub webinarium

Kooperatywa Dobrze- społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Film o Kooperatywie spożywczej "Dobrze"
Zobacz
Artykuł

Szkoła demokracji. Rozdział 10 podręcznika 'Przewodnik obywatelski.”

Rozdział dotycz tematyki demokracji, aktywności społecznej (stowarzyszenia, związki zawodowe, trzeci sektor) i postaw społecznych.
Zobacz
Artykuł

Na drabinie społecznej. Rozdział 6 podręcznika „Przewodnik obywatelski”

Rozdział dotyczy tematyki nierówności społecznych, podziału władzy, klasy i warstwy społeczne. Pomoc na lekcji historii i teraźniejszości.
Zobacz
Film lub webinarium

Laboratoria Przyszłości – jak mądrze je wykorzystać?

Mądre wykorzystanie sprzętu z programu Laboratoria Przyszłości pomoże rozwijać kompetencje, rozbudzać zainteresowania i angażować uczniów.
Zobacz
Aktualności

Wyniki konkursu dziennikarskiego „Budujemy społeczeństwo otwarte”

Zobacz
Artykuł

Darmowe materiały do nauczania języka polskiego jako obcego

Zestawienie darmowych materiałów do uczenia języka polskiego jako obcego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Food waste prevention at our homes

Dzięki ćwiczeniu uczniowie i uczennice poznają zagadnienie marnowania żywności w gospodarstwach domowych i możliwości zapobiegania temu zjawisku.
Zobacz
Publikacja

Model integracji edukacyjnej

Model integracji edukacyjnej to sposób uporządkowania myślenia o wyzwaniach i szansach związanych z integracją uczniów-imigrantów w szkołach.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak pobudzać uczniów i uczennice do samodzielnego i...

“W świecie szybkich zmian [..] gubimy się w tym, czym jest wiedza, co jest rzetelną informacją, co
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY