Partycypacyjne przywództwo edukacyjne.

Informacje o materiale

Autor/-ka: dr. hab. Grzegorz Mazurkiewicz, prof. UJ

Data dodania: 10.03.2023

Grupa docelowa: Dyrektorzy, Nauczyciele przedmiotowi, Specjaliści w szkole, Wychowawcy

Artykuł

Zmiana w edukacji musi dotyczyć tego co robimy, ale także jak to robimy. Potrzebna jest poważna dyskusja na temat celów i jak najlepszego sposobu, a raczej sposobów nauczania. Nie wydarzy się to bez zaangażowania wszystkich interesariuszy.

Dla uruchomienia i prowadzenia tej dyskusji potrzebujemy przywództwa, które zadba o proces, ale też będzie w stanie stworzyć warunki do odkrywania dobrych alternatyw dla aktualnie stosowanych rozwiązań i wesprze projektowanie środowisk uczenia się, które ułatwią zaspokojenie potrzeb uczniów i uczennic.

Jedną z propozycji zmiany ułatwiającej realizację tych postulatów jest wprowadzenie w świat edukacji, na zdecydowanie większą niż dotąd skalę, przywództwa partycypacyjnego. Aktualni przywódcy powinni zastanowić się nad tym w jaki sposób mogą podzielić się władzą i zaprosić innych do współrządzenia, a przede wszystkim jak przygotować się do przeprowadzenia zespołu przez niepewną zmianę.

 

 

Grzegorz Mazurkiewicz – socjolog i absolwent studiów z zakresu zarządzania oświatą; od 2002 roku profesor w Instytucie Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik, ekspert i badacz w projektach dotyczących ewaluacji szkół, kształcenia przywódców edukacyjnych, jakości procesu nauczania i uczenia się, wyrównywania szans, edukacji interkulturowej, zarządzania placówkami edukacyjnymi, wspierania samorządów lokalnych w tworzeniu polityki oświatowej, badania jakości pracy instytucji oświatowych, tworzenia systemów zapewniania jakości czy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Współtwórca programu „Szkoła ucząca się” i jego były dyrektor.

Pobierz materiał

format: pdf

wielkość: 638,39 KB

Pobierz

Podobne materiały

Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Szkolne dotleniacze

Wspólnie stwórzcie szkolny dotleniacz, czyli zielone miejsce na terenie waszej szkoły.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Natura w otworku

Efektem waszego projektu młodzieżowego będzie m.in.: plener fotograficzny z wykorzystaniem aparatów otworkowych.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY