Organizacja procesu dydaktycznego w oddziale ogólnodostępnym

Informacje o materiale

Autor/-ka: Urszula Majcher-Legawiec

Data dodania: 25.01.2024

Grupa docelowa: Wychowawcy, Nauczyciele świetlicy, Specjaliści w szkole, Rodzice, Nauczyciele przedmiotowi, Bibliotekarze, Dyrektorzy

Artykuł

Włączanie (inkluzja) uczniów z doświadczeniem migracji/uchodźstwa jest naturalnym zjawiskiem w szkole otwartej i inkluzyjnej. Sukces w tym działaniu zależy od wielu czynników, z których najważniejsze dotyczą relacji międzyludzkich i kompetencji międzykulturowych. Dlatego warto poddać refleksji kilka obszarów i poszukać odpowiedzi na kluczowe pytania:

1. Czy tzw. środowisko przyjmujące (nauczyciele i inni pracownicy szkoły, uczniowie polscy i ich rodzice) jest przygotowane na przyjęcie uczniów z innych kultur, nieposługujących się (jeszcze) językiem polskim?
2. Czy szkoła zapewnia wsparcie nauczycielom, wszystkim uczniom (polskim i cudzo- ziemskim) oraz ich rodzicom na każdym etapie procesu dydaktycznego?
3. Czy w szkole został zatrudniony asystent międzykulturowy?
4. Czy szkoła podjęła współpracę z innymi podmiotami (poradnie psychologiczno- -pedagogiczne, lokalne organizacje samorządowe, osoby prywatne, np. migranci z dłuższym stażem i instytucje) w celu wsparcia w realizowanych działaniach?

Pobierz materiał

Organizacja procesu dydaktycznego w oddziale ogólnodostępnym

format: pdf

wielkość: 171,54 KB

Pobierz

Podobne materiały

Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Szkolne dotleniacze

Wspólnie stwórzcie szkolny dotleniacz, czyli zielone miejsce na terenie waszej szkoły.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Natura w otworku

Efektem waszego projektu młodzieżowego będzie m.in.: plener fotograficzny z wykorzystaniem aparatów otworkowych.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY