Ocenianie, które pomaga w nauczaniu i uczeniu się. Wypracuj system dla Twojej szkoły

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 30.01.2023

Grupa docelowa: Dyrektorzy

Opis materiału

Sposób oceniania wywołuje gorące dyskusje z rodzicami i wewnątrz rady pedagogicznej. Jednak podjęcie tej, czasem niełatwej rozmowy jest pierwszym krokiem do wypracowania systemu oceniania, który uspokoi emocje, pomoże nauczycielom w nauczaniu, a uczniom w uczeniu się.

Doświadczona dyrektorka i dyrektor oraz uznana ekspertka w dziedzinie oceniania kształtującego opowiedzieli o swoich doświadczeniach z takich rozmów: zarówno tych zwieńczonych sukcesem, jaki tych, które zakończyły się niepowodzeniem.

Podczas spotkania rozmawialiśmy:

  • jak inicjować i prowadzić satysfakcjonujące rozmowy z nauczycielami i rodzicami, które mogą doprowadzić do wyboru najlepszego systemu oceniania w danej szkole
  • co powoduje opór nauczycieli i rodziców przed zmianą dotychczas stosowanego systemu oceniania i jak sobie z nim radzić
  • jakie dobre praktyki wprowadziły konkretne szkoły dzięki owocnej dyskusji o ocenianiu.

“W szkolnych rozmowach o ocenianiu zarówno nauczyciele, jak i rodzice często odwołują się do uproszczonej argumentacji. Ci pierwsi mają swoje nawyki, a drudzy potrzebują prostych narzędzi do opisu rozwoju ich dziecka. To ‘usztywnia’ stanowiska i utrudnia znajdowanie rozwiązań. Podczas webinarium będziemy poszukiwać sposobów na rozmowę, w której centrum jest pytanie o wpływ oceniania na uczenie się” – mówi Przemysław Kluge, ekspert Centrum Edukacji Obywatelskiej, który poprowadził nasze spotkanie.

Jego gościniami i gościem były:

  • Beata Kacprowicz – nauczycielka od 1987 r., a dyrektorka od 1999 r. Pracuje w SP nr 3 w Malborku. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej od ponad 20 lat (Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej, Szkoła ucząca się). W 2009 r. ukończyła Studia Podyplomowe Liderów Oświaty, a później była na nich konsultantką.
  • Danuta Sterna – ekspertka Centrum Edukacji Obywatelskiej w dziedzinie oceniania kształtującego i OK Zeszyt. Jest autorką licznych publikacji i książek na ten temat (m.in. Ocenianie kształtujące w praktyce, Uczę (się) w szkole). Prowadzi bloga Oś świata.
  • Katarzyna Zawojska – nauczycielka języka polskiego z 25-letnim doświadczeniem, wieloletnia wicedyrektorka, od 4 lat dyrektorka, entuzjastka aktywnej i efektywnej edukacji. Mówi o sobie, że została dyrektorką, żeby móc mieć wpływ na zmiany w edukacji od środka. Pracowała jako nauczycielka, dyrektorka szkoły, a także wykładowczyni na Politechnice Warszawskiej.

Partnerem wydarzenia jest Norwegian Refugee Council oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Sieć dyrektorska „Odporna szkoła” organizowana jest w ramach programu „Szkoła ucząca się”.

Program ten jest przedsięwzięciem Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez CEO.

Patronem medialnym wydarzenia jest „Dyrektor szkoły. Miesięcznik kierowniczej kadry oświaty”.

Podobne materiały

Film lub webinarium

Jak uczyć, by obniżać stres uczniów przed egzaminem?

Sprawdzaniu wiedzy towarzyszą emocje oraz stres. Z jakich metod korzystać na co dzień, by przekuwać je w
Zobacz
Artykuł

Nie masz czerwonego paska? Nie szkodzi

W ostatnim czasie zjawisko „czerwonego paska” budzi kontrowersje. Słychać coraz więcej głosów, że cena, jaką ponoszą uczniowie,
Zobacz
Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY