Ocenianie kształtujące na lekcjach edukacji matematycznej

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 31.10.2022

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi

Opis materiału

Film przedstawia lekcję edukacji matematycznej w klasie II.  Jest ona przykładem realizacji strategii Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. To pierwsza strategia oceniania kształtującego. Jest podstawą do kształtowania w uczniach i uczennicach samodzielności, wytrwałości oraz odpowiedzialności w trakcie procesu uczenia się. Na nagraniu pokazano, jak można formułować i przedstawiać uczniom cel lekcji, w jaki sposób monitorować jego realizację oraz sprawdzać z uczniami i uczennicami, czy i w jakim stopniu został on osiągnięty. Widać również, w jaki sposób zastosowanie wybranych pomocy dydaktycznych takich, jak patyczki i metodniki może wspierać stosowanie oceniania kształtującego.

Podobne materiały

Scenariusz lub ćwiczenie

Bioróżnorodność. Jestem częścią przyrody, kl. VII-VIII

Niniejszy scenariusz zawiera lekcję poświęconą tematowi bioróżnorodności. Scenariusz podzielony jest na dwie części: klasową i terenową.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Bioróżnorodność. Jestem częścią przyrody, kl. IV-VI

Niniejszy scenariusz zawiera lekcję poświęconą tematowi bioróżnorodności. Scenariusz podzielony jest na dwie części: klasową i terenową.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak stworzyć przestrzeń, w której dobrze się uczy?

Przyjazna i komfortowa przestrzeń szkolna sprzyja zdobywaniu wiedzy i wzmacnia współpracę.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak wzmocnić relacje na zakończenie roku szkolnego

Zobacz
Film lub webinarium

Jak tworzyć bezpieczną atmosferę w szkole?

Zobacz
Publikacja

Świętuj, żeby zrozumieć

Zobacz
Film lub webinarium

„Jak tworzyć skuteczne zasady antydyskryminacyjne w szkole”

Zobacz
Publikacja

Uwikłani w wielkie narracje. Jak krytycznie myśleć o...

Publikacja powstała z myślą o uczniach i uczennicach
Zobacz
Publikacja

Zarządzanie konfliktem w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Jak rozpoznawać i reagować na dyskryminację w klasie?

Zobacz
Film lub webinarium

Inspiracje do działań społecznych w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Szkoła bez telefonów – tak czy nie?

Może zamiast winić technologię, warto spróbować zrozumieć młode pokolenie, które przecież nie zna świata bez internetu.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY