„Projekt-relacje” – podręcznik i zeszyt ćwiczeń o procesie grupowym

Publikacja

Informacje o materiale

Data dodania: 16.03.2022

Grupa docelowa: Dyrektorzy, Nauczyciele przedmiotowi

Opis materiału

Wstęp

W każdej pracującej wspólnie grupie – w tym z zespołem uczniowskim przeprowadzającym projekt edukacyjny –  zajdzie tzw. proces grupowy

Proces grupowy to wszystkie interakcje i zjawiska, które zachodzą w wyniku bycia razem z sobą osób należących do jednej grupy, np. pojawiające się sympatie i antypatie, niepewność na starcie gdy grupa się nie zna, podział grupy w wyniku pojawiającego się konfliktu, ale też chęć przynależności do grupy czy identyfikowania się z nią. To wszystko są elementy wynikające z przebiegającego procesu grupowego.

Nie masz wpływu na to, że proces ten się toczy, ale to od ciebie zależy, czy w sytuacji edukacyjnej podejmiesz się świadomego prowadzenia go tak, by przyniósł jak najwięcej korzyści uczniom i uczennicom. Włączając myślenie o procesie grupowym w pracę nad projektem edukacyjnym, wzbogacisz działanie młodzieży o nowy i niezwykle ważny wymiar. Projekt stanie się w pewien sposób podwójnie uczący dla zespołu uczniowskiego.

Młodzi ludzie będą mieć okazję, by dowiedzieć się nie tylko tego, jak określać cele projektowe, zdobywać wsparcie innych, opracowywać plan działania i następnie wcielać go w życie. Dzięki zwróceniu uwagi osoby prowadzącej na proces grupowy zyskają też szansę na rozwijanie kompetencji miękkich przydatnych w dorosłym życiu. Nauczą się odnajdywać swoje miejsce w grupie i zrozumieją, jak lepiej z nią współdziałać. W bezpiecznych warunkach przećwiczą skuteczną komunikację, zauważanie i wyrażanie swoich emocji, nazywanie i rozwiązywanie pojawiających się wyzwań w relacjach z innymi. 

Jeśli podejmiesz się pracy nad procesem grupowym w zespole uczniowskim, również ty możesz na tym zyskać. Masz szansę rozwijać w sobie taką wiedzę i umiejętności, które pozwolą ci coraz lepiej i pewniej przewodzić grupie. 

Do twojego użytku oddajemy dwie publikacje, które stanowią połączoną z sobą całość:

  • Projekt – relacje Jak wzmacniać uczniów i uczennice w pracy projektowej – podręcznik dla nauczyciela lub nauczycielki
  • Ćwiczenia dla wzmocnienia Jak zrobić projekt zespołowy i dalej lubić ludzi? Poradnik dla młodzieży – do samodzielnej pracy poszczególnych osób w grupie

Podstawowym materiałem do pracy dla ciebie jako osoby prowadzącej zespół uczniowski, będzie pierwsza z nich. Może ona pomóc m.in.:

  • dowiedzieć się, jak proces grupowy przebiega w grupie uczniowskiej;
  • przemyśleć swoją rolę jako nauczyciela lub nauczycielki przewodzącej zespołowi na poszczególnych fazach procesu;
  • dowiedzieć się, czym jest liderstwo wrażliwe na proces i jak można je w sobie rozwijać;
  • poznać narzędzia przydatne do pracy z uczniami i uczennicami w trakcie realizacji wspólnych działań.

Druga z nich, czyli dziennik uczniowski, służy do samodzielnej pracy każdego ucznia i uczennicy z grupy. Materiał jest tak skonstruowany, żeby młode osoby mogły go wypełniać w dowolnej kolejności, wracać do niego i modyfikować. Zachęca do szczerej i pogłębionej refleksji. Dlatego żeby taka refleksja na pewno była możliwa, zachęcamy do NIE SPRAWDZANIA, jak dziennik wypełniają osoby w twojej grupie. Możesz za to stwarzać warunki do tego, żeby uczniowie i uczennice dobrowolnie dzielili się refleksjami zapisanymi w dzienniku i odwoływać się do proponowanych tam ćwiczeń.

W publikacji przeznaczonej dla ciebie ,,Projekt – relacje” znajdziesz podpowiedzi, jak pracować z dziennikiem uczniowskim. Sugerujemy też, po jakie ćwiczenia z niego warto sięgnąć i porozmawiać na forum grupy w zależności od etapu pracy z zespołem. 

Mamy nadzieję, że nasze materiały pozwolą zarówno tobie jak i twojemu zespołowi nie tylko zdobyć nową wiedzę i umiejętności, ale przede wszystkim dadzą poznać się wzajemnie i zbudować między wami relacje oparte na zaufaniu i chęci do współpracy.

Pobierz materiał

Ćwiczenia dla wzmocnienia

format: pdf

wielkość: 1,97 MB

Pobierz

Projekt - relacje

format: pdf

wielkość: 1,97 MB

Pobierz

Podobne materiały

Film lub webinarium

O budowaniu sieci wsparcia dla nauczycieli

Zobacz
Artykuł

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ukraińskich uczniów w szkołach

W niniejszym materiale zawarto podpowiedzi, w jaki sposób prowadzić rozpoznawanie potrzeb i możliwości uczniów ukraińskich.
Zobacz
Artykuł

Jak przyjmować w szkole nowych uczniów? 6 najważniejszych...

Materiał  skierowany jest do dyrektorów szkół, którzy mierzą się z nadal trwającym napływem uczniów z Ukrainy.
Zobacz
Film lub webinarium

Ocenianie, które pomaga w nauczaniu i uczeniu się....

Sposób oceniania wywołuje gorące dyskusje z rodzicami i wewnątrz rady pedagogicznej. Podjęcie tej rozmowy jest pierwszym krokiem
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Równość płci na świecie. Scenariusz

Scenariusz ma na celu zachęcanie dziewcząt do podejmowania wyzwań w ramach nauki przedmiotów ścisłych i przyrodniczych.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Co zrobić, by projekt cały czas trwał? Ćwiczenia

Niniejszy materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i utrzymaniu motywacji młodzieży przy realizacji wyznaczonych celów.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt osadzony lokalnie. Ćwiczenia

Niniejszy materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i znalezieniu lokalnych sojuszników. Poznasz sposoby realizacji projektu w
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Krytyczna postawa wobec mediów. Ćwiczenia

Materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i wzmacniania wiedzy na temat aktualnych wyzwań. Poznasz metody weryfikacji
Zobacz
Publikacja

Jak uczyć o klimacie? Praktyczny przewodnik po rzetelnej...

Jak uczyć o klimacie? Praktyczny przewodnik po rzetelnej edukacji klimatycznej
Zobacz
Gra

Włącz szkołę dla klas 1-3

Scenariusz i gra dla klas 1-3 o wolontariacie i organizacjach społecznych. Kim jest wolontariusz, co robią organizacje
Zobacz
Artykuł

Krytyczne myślenie a ochrona środowiska – na co...

Artykuł porusza kwestie krytycznego myślenia w ochronie środowiska wokół takich zagadnień jak: segregacja odpadów, transport oraz fast
Zobacz
Film lub webinarium

Jak zaprosić uczniów do dyskusji o wartościach?

Dowiesz się, jak realizować związane z nimi zadania wychowawcze dzięki naszym bezpłatnym filmom oraz prostym ćwiczeniom.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY