„Projekt-relacje” – podręcznik i zeszyt ćwiczeń o procesie grupowym

Publikacja

Informacje o materiale

Data dodania: 16.03.2022

Grupa docelowa: Dyrektorzy, Nauczyciele przedmiotowi

Opis materiału

Wstęp

W każdej pracującej wspólnie grupie – w tym z zespołem uczniowskim przeprowadzającym projekt edukacyjny –  zajdzie tzw. proces grupowy

Proces grupowy to wszystkie interakcje i zjawiska, które zachodzą w wyniku bycia razem z sobą osób należących do jednej grupy, np. pojawiające się sympatie i antypatie, niepewność na starcie gdy grupa się nie zna, podział grupy w wyniku pojawiającego się konfliktu, ale też chęć przynależności do grupy czy identyfikowania się z nią. To wszystko są elementy wynikające z przebiegającego procesu grupowego.

Nie masz wpływu na to, że proces ten się toczy, ale to od ciebie zależy, czy w sytuacji edukacyjnej podejmiesz się świadomego prowadzenia go tak, by przyniósł jak najwięcej korzyści uczniom i uczennicom. Włączając myślenie o procesie grupowym w pracę nad projektem edukacyjnym, wzbogacisz działanie młodzieży o nowy i niezwykle ważny wymiar. Projekt stanie się w pewien sposób podwójnie uczący dla zespołu uczniowskiego.

Młodzi ludzie będą mieć okazję, by dowiedzieć się nie tylko tego, jak określać cele projektowe, zdobywać wsparcie innych, opracowywać plan działania i następnie wcielać go w życie. Dzięki zwróceniu uwagi osoby prowadzącej na proces grupowy zyskają też szansę na rozwijanie kompetencji miękkich przydatnych w dorosłym życiu. Nauczą się odnajdywać swoje miejsce w grupie i zrozumieją, jak lepiej z nią współdziałać. W bezpiecznych warunkach przećwiczą skuteczną komunikację, zauważanie i wyrażanie swoich emocji, nazywanie i rozwiązywanie pojawiających się wyzwań w relacjach z innymi. 

Jeśli podejmiesz się pracy nad procesem grupowym w zespole uczniowskim, również ty możesz na tym zyskać. Masz szansę rozwijać w sobie taką wiedzę i umiejętności, które pozwolą ci coraz lepiej i pewniej przewodzić grupie. 

Do twojego użytku oddajemy dwie publikacje, które stanowią połączoną z sobą całość:

  • Projekt – relacje Jak wzmacniać uczniów i uczennice w pracy projektowej – podręcznik dla nauczyciela lub nauczycielki
  • Ćwiczenia dla wzmocnienia Jak zrobić projekt zespołowy i dalej lubić ludzi? Poradnik dla młodzieży – do samodzielnej pracy poszczególnych osób w grupie

Podstawowym materiałem do pracy dla ciebie jako osoby prowadzącej zespół uczniowski, będzie pierwsza z nich. Może ona pomóc m.in.:

  • dowiedzieć się, jak proces grupowy przebiega w grupie uczniowskiej;
  • przemyśleć swoją rolę jako nauczyciela lub nauczycielki przewodzącej zespołowi na poszczególnych fazach procesu;
  • dowiedzieć się, czym jest liderstwo wrażliwe na proces i jak można je w sobie rozwijać;
  • poznać narzędzia przydatne do pracy z uczniami i uczennicami w trakcie realizacji wspólnych działań.

Druga z nich, czyli dziennik uczniowski, służy do samodzielnej pracy każdego ucznia i uczennicy z grupy. Materiał jest tak skonstruowany, żeby młode osoby mogły go wypełniać w dowolnej kolejności, wracać do niego i modyfikować. Zachęca do szczerej i pogłębionej refleksji. Dlatego żeby taka refleksja na pewno była możliwa, zachęcamy do NIE SPRAWDZANIA, jak dziennik wypełniają osoby w twojej grupie. Możesz za to stwarzać warunki do tego, żeby uczniowie i uczennice dobrowolnie dzielili się refleksjami zapisanymi w dzienniku i odwoływać się do proponowanych tam ćwiczeń.

W publikacji przeznaczonej dla ciebie ,,Projekt – relacje” znajdziesz podpowiedzi, jak pracować z dziennikiem uczniowskim. Sugerujemy też, po jakie ćwiczenia z niego warto sięgnąć i porozmawiać na forum grupy w zależności od etapu pracy z zespołem. 

Mamy nadzieję, że nasze materiały pozwolą zarówno tobie jak i twojemu zespołowi nie tylko zdobyć nową wiedzę i umiejętności, ale przede wszystkim dadzą poznać się wzajemnie i zbudować między wami relacje oparte na zaufaniu i chęci do współpracy.

Pobierz materiał

Ćwiczenia dla wzmocnienia

format: pdf

wielkość: 1,97 MB

Pobierz

Projekt - relacje

format: pdf

wielkość: 1,97 MB

Pobierz

Podobne materiały

Publikacja

Przewodnik dla nauczycieli i nauczycielek do pracy nad...

Przewodnik wprowadza do pracy nad kompetencjami SEL w kontekście edukacji filmowej i bezpieczeństwa w sieci.
Zobacz
Artykuł

Polska w trzydzieści lat po wielkiej zmianie. Rozdział...

Rozdział o przemianach społecznych, ustrojowych i ekonomicznych w Polsce po 1989 roku. Pomoc na lekcjach historii i teraźniejszości.
Zobacz
Artykuł

W wielkiej rodzinie narodów. Rozdział 13 podręcznika „Przewodnik...

Rozdział dotyczy tematu przynależności narodowej, mniejszości narodowych i etnicznych oraz kwestii międzykulturowych
Zobacz
Film lub webinarium

Kooperatywa Dobrze- społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Film o Kooperatywie spożywczej "Dobrze"
Zobacz
Artykuł

Szkoła demokracji. Rozdział 10 podręcznika 'Przewodnik obywatelski.”

Rozdział dotycz tematyki demokracji, aktywności społecznej (stowarzyszenia, związki zawodowe, trzeci sektor) i postaw społecznych.
Zobacz
Artykuł

Na drabinie społecznej. Rozdział 6 podręcznika „Przewodnik obywatelski”

Rozdział dotyczy tematyki nierówności społecznych, podziału władzy, klasy i warstwy społeczne. Pomoc na lekcji historii i teraźniejszości.
Zobacz
Film lub webinarium

Laboratoria Przyszłości – jak mądrze je wykorzystać?

Mądre wykorzystanie sprzętu z programu Laboratoria Przyszłości pomoże rozwijać kompetencje, rozbudzać zainteresowania i angażować uczniów.
Zobacz
Aktualności

Wyniki konkursu dziennikarskiego „Budujemy społeczeństwo otwarte”

Zobacz
Artykuł

Darmowe materiały do nauczania języka polskiego jako obcego

Zestawienie darmowych materiałów do uczenia języka polskiego jako obcego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Food waste prevention at our homes

Dzięki ćwiczeniu uczniowie i uczennice poznają zagadnienie marnowania żywności w gospodarstwach domowych i możliwości zapobiegania temu zjawisku.
Zobacz
Publikacja

Model integracji edukacyjnej

Model integracji edukacyjnej to sposób uporządkowania myślenia o wyzwaniach i szansach związanych z integracją uczniów-imigrantów w szkołach.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak pobudzać uczniów i uczennice do samodzielnego i...

“W świecie szybkich zmian [..] gubimy się w tym, czym jest wiedza, co jest rzetelną informacją, co
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY