O budowaniu mostów, współistnieniu i gościnności – rozmowa z przewodniczącym Kapituły Nagrody im. I. Sendlerowej, Krzysztofem Czyżewskim

„Pogranicze jest taką przestrzenią, w której ciekawi nas odmienność innych, dajemy jej głos. Ale na opowiedzeniu o sobie się nie kończy, bo przychodzi moment, kiedy trzeba wysłuchać innych, samemu się zamienić w słuch, starać się zrozumieć. Dopiero na tej podstawie, powoli, można zacząć budować coś wspólnie – z tych pojedynczych opowieści, budować wspólną opowieść” – mówi Krzysztof Czyżewski, współtwórca Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach, przewodniczący Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” w rozmowie z Katarzyną Grubek, kierowniczką działu Kultura i Media w CEO.

Rozmawiamy o tym, jak budować wspólnotę, w której jest miejsce dla obcego („obcowanie – w sercu tego słowa jest obcy”), w jaki sposób praca nad językiem, którym się posługujemy jest pracą nad otwartością, jakie szanse i możliwości stwarza szkoła, która jest zwierciadłem społeczeństwa.

Zachęcamy do wysłuchania tej inspirującej rozmowy.

Jest ona pierwszą z cyklu rozmów „Ucz otwartości” prowadzonych w ramach 15. edycji Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. Nagroda przyznawana jest nauczycielkom i nauczycielom, którzy uczą i wychowują w duchu dialogu, otwartości i poszanowania innych; inspirują do działań zgodnych z tymi zasadami i wartościami i odgrywają aktywną rolę w swojej szkole oraz społeczności lokalnej.

Krzysztof Czyżewski – prezes Fundacji ”Pogranicze”, dyrektor Ośrodka ”Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach; praktyk idei, eseista, poeta, autor książek, m.in. „Małe centrum świata. Zapiski praktyka idei”, „W stronę Xenopolis”; szef wydawnictwa Pogranicze, w którym redaguje m.in. serie “Meridian” oraz “Sąsiedzi”. Animator programów dialogu międzykulturowego na Bałkanach, Kaukazie, Azji Środkowej i innych pograniczach świata. Laureat licznych nagród, m.in. Nagrody Obojga Narodów przyznawanej za znaczący wkład we współpracę Polski i Litwy. Przewodniczący Kapituły Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”.

Nagranie zrealizowała Dominika Panfil.

Inne aktualności

Aktualności

09/08/2023
Prezentacja do warsztatów dla nauczycieli ,,Budując mosty”
Projekt „Młodzi Przedsiębiorczy. Program rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich w szkołach branżowych’’ korzysta z dofinansowania o wartości 110 187,00 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG....
czytaj więcej»
21/06/2023
Karty do rozmów i działań na temat praw człowieka
Karty do rozmów i działań na temat praw człowieka powstały we współpracy z Akademią Praw Człowieka w Oslo. Karty dotyczą praw człowieka, ich przestrzegania i naruszania, a także reagowania na te...
czytaj więcej»
29/09/2022
Wyniki konkursu dziennikarskiego „Budujemy społeczeństwo otwarte”
Znamy już zwycięzców V edycji konkursu na projekt materiału dziennikarskiego pt. "Budujemy społeczeństwo otwarte", zorganizowanego w ramach programu „I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek” finansowanego...
czytaj więcej»

Zobacz inne obszary naszych działań