Nowe przepisy (tzw. Lex Czarnek) a zajęcia dla uczniów we współpracy z organizacjami pozarządowymi

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 01.04.2022

Grupa docelowa: Dyrektorzy

Opis materiału

Sejm RP przyjął nowelizację ustawy Prawo oświatowe, w której znalazły się między innymi zapisy dotyczące wzmocnienia wpływu kuratora oświaty na dyrektora szkoły oraz wybranych aspektów współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi. Czekamy na decyzję Prezydenta RP w tej sprawie.

Zgodnie z nowymi przepisami, gdy uczniowie biorą udział w zajęciach prowadzonych przez przedstawicieli organizacji, dyrektor powinien zrealizować dodatkowe wymagania formalne. Bez dopełnienia tych formalności działanie nie będzie mogło być podjęte w szkole. Przy każdej formie współpracy z NGO, innej niż zajęcia prowadzone bezpośrednio z uczniami, nowe prawo nie wprowadza żadnych zmian.

Choć nowelizacja ustawy nie weszła jeszcze w życie, zdajemy sobie sprawę, że jako dyrektorzy możecie sobie Państwo zadawać pytania na jej temat.

O nowych wymaganiach wynikających z możliwych zmian prawnych dla współpracy szkoła – organizacja pozarządowa mówiliśmy podczas webinarium w ramach cyklu „Odporna szkoła” dla dyrektora. Podczas tego spotkania rozmawialiśmy o tym, co dokładnie się zmienia i jakie kroki może podjąć dyrektor, by zapewnić szkole realizację uzgodnionych w społeczności szkolnej celów.

Do udziału w webinarium zaprosiliśmy:

  • Małgorzatę Targosz – czynną dyrektorkę szkoły od wielu lat współpracującą z organizacjami społecznymi, absolwentkę Akademii Przywództwa Liderów Oświaty, Szkoły Przywództwa Edukacyjnego oraz uczestniczkę XVII edycji Szkoły Liderów PAWF.
  • Dawida Sześciłę – prawnika i autora ekspertyzy na temat tej ustawy, adiunkta w Zakładzie Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Eksperta Fundacji im. Stefana Batorego do spraw samorządowych.
  • Mateusza Wojcieszaka – Prezesa Zarządu Pole Dialogu, organizacji społecznej, która bada relacje szkół i NGO, wspiera udział obywateli i obywatelek w życiu publicznym oraz tworzy narzędzia ułatwiające prowadzenie dialogu.

Spotkanie poprowadzili Przemysław Kluge, ekspert Centrum Edukacji Obywatelskiej ds. rozwoju dyrektorów szkół, oraz Michał Tragarz, który w CEO od wielu lat zajmuje się programami wspierającymi samorządność uczniowską i szkolną demokrację.

Czerpaliśmy z wiedzy eksperckiej oraz doświadczeń naszych gości, by poruszyć odpowiedzieć na pytania:

  • jakich form współpracy dotyczą zmiany, czyli na co potrzebna będzie zgoda kuratora, a na co nie;
  • jakich formalności należy dopełnić, by zgodnie z nowym prawem można było w przyszłości zorganizować zajęcia prowadzone dla uczniów przez przedstawicieli organizacji pozarządowej,
  • jakich formalności należy dopełnić, jeśli w szkole już teraz prowadzone są przez organizację pozarządową zajęcia,
  • jak CEO wesprze dyrektorów w realizacji nowych obowiązków.

Webinarium organizowane jest w ramach projektu „Włącz szkołę”. Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Pole Dialogu z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Podobne materiały

Film lub webinarium

Nieoczywiste sposoby na literaturę

Skąd się bierze popularność Szymborskiej na TikToku? Komu się podobają literackie kolaże? Czy młodzież czytająca Wattpada przyjdzie
Zobacz
Film lub webinarium

Stres, presja, odpowiedzialność za uczniów. Jak sprostać tym...

Jak radzić sobie ze stresem i presją w pracy w szkole oraz dbać o swój dobrostan.
Zobacz
Film lub webinarium

Rada pedagogiczna. Spotkanie zespołu. Co wzmocni ich sprawczość?

Współpraca w zespole nauczycielski, czyli efektywne rady pedagogiczne.
Zobacz
Film lub webinarium

Kto się boi matematyki? Czy da się ją...

Poznaj sposoby na to, aby dzieci polubiły matematykę i zainspiruj się doświadczeniem z pracy z dziećmi w
Zobacz
Film lub webinarium

Jak twórczo wykorzystać potencjał lokalny w bibliotece?

"Lokalność w bibliotece" cz. II. Zainspiruj się lokalnością . Dowiedz się w jaki sposób ją diagnozować i
Zobacz
Film lub webinarium

Diagnoza lokalna w bibliotece

"Lokalność w bibliotece" cz. I. Zainspiruj się lokalnością . Dowiedz się w jaki sposób ją diagnozować i
Zobacz
Gra Edukacyjna

Ikony skojarzeń i gra karciana do spektaklu „Iskry...

Narzędzie edukacyjne, które pomoże poznać lub zapamiętać dokonania osób ważnych dla polskiej historii, nauki i kultury.
Zobacz
Gra Edukacyjna

RÓWNE SZANSE. Gra korytarzowa

Narzędzie edukacyjne, pobudzające do refleksji nad wzajemną współpracą w społeczności szkolnej i przydatne we wdrażaniu standardu równości
Zobacz
Film lub webinarium

Nauczyciel i rodzic. Jak razem zbudować dobry kontakt?

Obustronna komunikacja jest podstawą dobrych kontaktów, z których korzyści możesz czerpać Ty, rodzice i Twoi uczniowie.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak pracować nad programem wychowawczo-profilaktycznym w szkole?

Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

VI.13 Czy Chiny zastąpią USA w roli supermocarstwa?

Scenariusz lekcji realizuje zagadnienie VI.13. Dotyczy Chin, ich supermocarstwowych predyspozycji oraz rywalizacji z USA.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

VII.5, VI.15 Rozmowy w trójkącie bermudzkim – między...

Scenariusz lekcji realizuje zagadnienie VII.5 i VI.15. Dotyczy złożonych zagadnień związanych ze współistnieniem religii, wolności wypowiedzi i
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY