Nowe przepisy (tzw. Lex Czarnek) a zajęcia dla uczniów we współpracy z organizacjami pozarządowymi

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 01.04.2022

Grupa docelowa: Dyrektorzy

Opis materiału

Sejm RP przyjął nowelizację ustawy Prawo oświatowe, w której znalazły się między innymi zapisy dotyczące wzmocnienia wpływu kuratora oświaty na dyrektora szkoły oraz wybranych aspektów współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi. Czekamy na decyzję Prezydenta RP w tej sprawie.

Zgodnie z nowymi przepisami, gdy uczniowie biorą udział w zajęciach prowadzonych przez przedstawicieli organizacji, dyrektor powinien zrealizować dodatkowe wymagania formalne. Bez dopełnienia tych formalności działanie nie będzie mogło być podjęte w szkole. Przy każdej formie współpracy z NGO, innej niż zajęcia prowadzone bezpośrednio z uczniami, nowe prawo nie wprowadza żadnych zmian.

Choć nowelizacja ustawy nie weszła jeszcze w życie, zdajemy sobie sprawę, że jako dyrektorzy możecie sobie Państwo zadawać pytania na jej temat.

O nowych wymaganiach wynikających z możliwych zmian prawnych dla współpracy szkoła – organizacja pozarządowa mówiliśmy podczas webinarium w ramach cyklu „Odporna szkoła” dla dyrektora. Podczas tego spotkania rozmawialiśmy o tym, co dokładnie się zmienia i jakie kroki może podjąć dyrektor, by zapewnić szkole realizację uzgodnionych w społeczności szkolnej celów.

Do udziału w webinarium zaprosiliśmy:

  • Małgorzatę Targosz – czynną dyrektorkę szkoły od wielu lat współpracującą z organizacjami społecznymi, absolwentkę Akademii Przywództwa Liderów Oświaty, Szkoły Przywództwa Edukacyjnego oraz uczestniczkę XVII edycji Szkoły Liderów PAWF.
  • Dawida Sześciłę – prawnika i autora ekspertyzy na temat tej ustawy, adiunkta w Zakładzie Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Eksperta Fundacji im. Stefana Batorego do spraw samorządowych.
  • Mateusza Wojcieszaka – Prezesa Zarządu Pole Dialogu, organizacji społecznej, która bada relacje szkół i NGO, wspiera udział obywateli i obywatelek w życiu publicznym oraz tworzy narzędzia ułatwiające prowadzenie dialogu.

Spotkanie poprowadzili Przemysław Kluge, ekspert Centrum Edukacji Obywatelskiej ds. rozwoju dyrektorów szkół, oraz Michał Tragarz, który w CEO od wielu lat zajmuje się programami wspierającymi samorządność uczniowską i szkolną demokrację.

Czerpaliśmy z wiedzy eksperckiej oraz doświadczeń naszych gości, by poruszyć odpowiedzieć na pytania:

  • jakich form współpracy dotyczą zmiany, czyli na co potrzebna będzie zgoda kuratora, a na co nie;
  • jakich formalności należy dopełnić, by zgodnie z nowym prawem można było w przyszłości zorganizować zajęcia prowadzone dla uczniów przez przedstawicieli organizacji pozarządowej,
  • jakich formalności należy dopełnić, jeśli w szkole już teraz prowadzone są przez organizację pozarządową zajęcia,
  • jak CEO wesprze dyrektorów w realizacji nowych obowiązków.

Webinarium organizowane jest w ramach projektu „Włącz szkołę”. Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Pole Dialogu z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Podobne materiały

Film lub webinarium

Jak uczyć, by obniżać stres uczniów przed egzaminem?

Sprawdzaniu wiedzy towarzyszą emocje oraz stres. Z jakich metod korzystać na co dzień, by przekuwać je w
Zobacz
Artykuł

Nie masz czerwonego paska? Nie szkodzi

W ostatnim czasie zjawisko „czerwonego paska” budzi kontrowersje. Słychać coraz więcej głosów, że cena, jaką ponoszą uczniowie,
Zobacz
Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY