Nowe przepisy (tzw. Lex Czarnek) a zajęcia dla uczniów we współpracy z organizacjami pozarządowymi

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 01.04.2022

Grupa docelowa: Dyrektorzy

Opis materiału

Sejm RP przyjął nowelizację ustawy Prawo oświatowe, w której znalazły się między innymi zapisy dotyczące wzmocnienia wpływu kuratora oświaty na dyrektora szkoły oraz wybranych aspektów współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi. Czekamy na decyzję Prezydenta RP w tej sprawie.

Zgodnie z nowymi przepisami, gdy uczniowie biorą udział w zajęciach prowadzonych przez przedstawicieli organizacji, dyrektor powinien zrealizować dodatkowe wymagania formalne. Bez dopełnienia tych formalności działanie nie będzie mogło być podjęte w szkole. Przy każdej formie współpracy z NGO, innej niż zajęcia prowadzone bezpośrednio z uczniami, nowe prawo nie wprowadza żadnych zmian.

Choć nowelizacja ustawy nie weszła jeszcze w życie, zdajemy sobie sprawę, że jako dyrektorzy możecie sobie Państwo zadawać pytania na jej temat.

O nowych wymaganiach wynikających z możliwych zmian prawnych dla współpracy szkoła – organizacja pozarządowa mówiliśmy podczas webinarium w ramach cyklu „Odporna szkoła” dla dyrektora. Podczas tego spotkania rozmawialiśmy o tym, co dokładnie się zmienia i jakie kroki może podjąć dyrektor, by zapewnić szkole realizację uzgodnionych w społeczności szkolnej celów.

Do udziału w webinarium zaprosiliśmy:

  • Małgorzatę Targosz – czynną dyrektorkę szkoły od wielu lat współpracującą z organizacjami społecznymi, absolwentkę Akademii Przywództwa Liderów Oświaty, Szkoły Przywództwa Edukacyjnego oraz uczestniczkę XVII edycji Szkoły Liderów PAWF.
  • Dawida Sześciłę – prawnika i autora ekspertyzy na temat tej ustawy, adiunkta w Zakładzie Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Eksperta Fundacji im. Stefana Batorego do spraw samorządowych.
  • Mateusza Wojcieszaka – Prezesa Zarządu Pole Dialogu, organizacji społecznej, która bada relacje szkół i NGO, wspiera udział obywateli i obywatelek w życiu publicznym oraz tworzy narzędzia ułatwiające prowadzenie dialogu.

Spotkanie poprowadzili Przemysław Kluge, ekspert Centrum Edukacji Obywatelskiej ds. rozwoju dyrektorów szkół, oraz Michał Tragarz, który w CEO od wielu lat zajmuje się programami wspierającymi samorządność uczniowską i szkolną demokrację.

Czerpaliśmy z wiedzy eksperckiej oraz doświadczeń naszych gości, by poruszyć odpowiedzieć na pytania:

  • jakich form współpracy dotyczą zmiany, czyli na co potrzebna będzie zgoda kuratora, a na co nie;
  • jakich formalności należy dopełnić, by zgodnie z nowym prawem można było w przyszłości zorganizować zajęcia prowadzone dla uczniów przez przedstawicieli organizacji pozarządowej,
  • jakich formalności należy dopełnić, jeśli w szkole już teraz prowadzone są przez organizację pozarządową zajęcia,
  • jak CEO wesprze dyrektorów w realizacji nowych obowiązków.

Webinarium organizowane jest w ramach projektu „Włącz szkołę”. Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Pole Dialogu z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Podobne materiały

Film lub webinarium

O budowaniu sieci wsparcia dla nauczycieli

Zobacz
Artykuł

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ukraińskich uczniów w szkołach

W niniejszym materiale zawarto podpowiedzi, w jaki sposób prowadzić rozpoznawanie potrzeb i możliwości uczniów ukraińskich.
Zobacz
Artykuł

Jak przyjmować w szkole nowych uczniów? 6 najważniejszych...

Materiał  skierowany jest do dyrektorów szkół, którzy mierzą się z nadal trwającym napływem uczniów z Ukrainy.
Zobacz
Film lub webinarium

Ocenianie, które pomaga w nauczaniu i uczeniu się....

Sposób oceniania wywołuje gorące dyskusje z rodzicami i wewnątrz rady pedagogicznej. Podjęcie tej rozmowy jest pierwszym krokiem
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Równość płci na świecie. Scenariusz

Scenariusz ma na celu zachęcanie dziewcząt do podejmowania wyzwań w ramach nauki przedmiotów ścisłych i przyrodniczych.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Co zrobić, by projekt cały czas trwał? Ćwiczenia

Niniejszy materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i utrzymaniu motywacji młodzieży przy realizacji wyznaczonych celów.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt osadzony lokalnie. Ćwiczenia

Niniejszy materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i znalezieniu lokalnych sojuszników. Poznasz sposoby realizacji projektu w
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Krytyczna postawa wobec mediów. Ćwiczenia

Materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i wzmacniania wiedzy na temat aktualnych wyzwań. Poznasz metody weryfikacji
Zobacz
Publikacja

Jak uczyć o klimacie? Praktyczny przewodnik po rzetelnej...

Jak uczyć o klimacie? Praktyczny przewodnik po rzetelnej edukacji klimatycznej
Zobacz
Gra

Włącz szkołę dla klas 1-3

Scenariusz i gra dla klas 1-3 o wolontariacie i organizacjach społecznych. Kim jest wolontariusz, co robią organizacje
Zobacz
Artykuł

Krytyczne myślenie a ochrona środowiska – na co...

Artykuł porusza kwestie krytycznego myślenia w ochronie środowiska wokół takich zagadnień jak: segregacja odpadów, transport oraz fast
Zobacz
Film lub webinarium

Jak zaprosić uczniów do dyskusji o wartościach?

Dowiesz się, jak realizować związane z nimi zadania wychowawcze dzięki naszym bezpłatnym filmom oraz prostym ćwiczeniom.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY