Celem niniejszej publikacji jest pokazanie, że pomoc w procesie uczenia się matematyki nie może być ograniczona do uczenia tylko i wyłącznie nowego, specjalistycznego słownictwa. Jest ono bardzo ważne, pokazujemy, jak można go uczyć, ale jednocześnie podkreślamy, że dyskurs matematyczny to coś więcej. Chciałybyśmy zachęcić nauczycieli matematyki, a także nauczycieli języka polskiego jako obcego i drugiego do refleksji nad językiem matematyki: rozumieniem poleceń, tekstów matematycznych z podręcznika, wyjaśnień nauczyciela i innych uczniów. Powiązane są z nimi takie działania językowe, jak wnioskowanie, generalizowanie, abstrahowanie i wiele innych. Na zajęciach matematyki uczniowie uczą się nie tylko nazywania tego, co już wiedzą, ale przede wszystkim język służy im do poznawania nowej wiedzy i nabywania nowych umiejętności. Celem niniejszej publikacji jest wsparcie nauczycieli w procesie uczenia uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji języka edukacji szkolnej na zajęciach matematyki.