Motywacja – jak w prosty sposób wzbudzić u uczniów chęć do nauki?

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 18.11.2022

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Nauczyciele świetlicy, Wychowawcy

Opis materiału

Twoi uczniowie mogą (a nawet powinni!) znaleźć motywację i chęć do nauki w sobie. Są proste sposoby, by im w tym pomagać. Co więcej, na pewno niektóre z nich już stosujesz. Z naszego webinarium dowiesz się, jak wykorzystywać je jeszcze skuteczniej.

Podczas spotkania zastanawialiśmy się, dlaczego niektórzy uczniowie pracują samodzielnie i z entuzjazmem, a innych trzeba wręcz zmuszać do nauki. Nie zapomnieliśmy też o uczniach, którzy mają szczególne potrzeby edukacyjne np. nie znają dobrze języka polskiego.

Dowiesz się:

 • jakie są różnice między motywowaniem a mobilizowaniem i jakie korzyści niosą te techniki,
 • jak pozwolić uczniom wybierać, czego się uczą, a jednocześnie realizować cele lekcji,
 • jak tworzyć warunki, w których uczniowie mogą wykorzystać swoje kompetencje,
 • jak dbać o klasę jako grupę i budować poczucie przynależności.

Nasza podstawa teoretyczna to 3 potrzeby psychologiczne, które mają największy wpływ na motywację:

 • potrzeba autonomii, czyli świadomości, że mam wybór, czego się uczę i jak,
 • potrzeba kompetencji, czyli poczucie rozwoju i nabywania nowej wiedzy oraz umiejętności, możliwość zaprezentowania swoich kompetencji,
 • potrzeba przynależności, czyli prawdziwa więź z innymi w obrębie klasy i szkoły.

Podczas spotkania swoim doświadczeniem podzieliły się osoby, które na co dzień pracują w szkole:

 • Joanna Szeluga – psycholożka i trenerka, która od ponad 20 lat zajmuje się rozwojem kompetencji psychospołecznych. Współpracuje z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, gdzie organizuje i prowadzi warsztaty dla nauczycieli i nauczycielek. Prowadzi też treningi dla młodzieży, a w tym roku szkolnym zaczęła uczyć psychologii w liceum.
 • Magdalena Deruś – nauczycielka biologii w Międzynarodowych Szkołach Paderewski w Lublinie. Uczy w programie międzynarodowym MYP i licealnych klasach dwujęzycznych. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej w programie „Szkoła ucząca się”.
 • Marzenna Dąbrowska – nauczycielka matematyki, egzaminator OKE, ekspertka ds. awansu zawodowego nauczycieli. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej od 2007 roku jako uczestniczka programów, mentorka i trenerka w programie “Szkoła ucząca się”.
 • Maciej Wojdyna – pedagog i nauczyciel j. polskiego w liceum i technikum. Od ponad 10 lat zajmuje się edukacją i rozwojem osobistym dzieci, młodzieży i dorosłych. Absolwent Szkoły Dobrej Edukacji oraz Instytutu Tutoringu Szkolnego. Ukończył studium psychoterapii zorientowanej na proces w Instytucie Psychologii Procesu.

Spotkanie poprowadziła Katarzyna Pijanowska – ekspertka w Centrum Edukacji Obywatelskiej, która koordynuje cykl „Odporna szkoła”.

Partnerem wydarzenia jest Norwegian Refugee Council.

Webinarium organizowane jest przy współpracy programu „Szkoła ucząca się”. Program ten jest przedsięwzięciem Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez CEO.

Patronem medialnym wydarzenia jest „Dyrektor szkoły. Miesięcznik kierowniczej kadry oświaty”.

Podobne materiały

Film lub webinarium

O budowaniu sieci wsparcia dla nauczycieli

Zobacz
Artykuł

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ukraińskich uczniów w szkołach

W niniejszym materiale zawarto podpowiedzi, w jaki sposób prowadzić rozpoznawanie potrzeb i możliwości uczniów ukraińskich.
Zobacz
Artykuł

Jak przyjmować w szkole nowych uczniów? 6 najważniejszych...

Materiał  skierowany jest do dyrektorów szkół, którzy mierzą się z nadal trwającym napływem uczniów z Ukrainy.
Zobacz
Film lub webinarium

Ocenianie, które pomaga w nauczaniu i uczeniu się....

Sposób oceniania wywołuje gorące dyskusje z rodzicami i wewnątrz rady pedagogicznej. Podjęcie tej rozmowy jest pierwszym krokiem
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Równość płci na świecie. Scenariusz

Scenariusz ma na celu zachęcanie dziewcząt do podejmowania wyzwań w ramach nauki przedmiotów ścisłych i przyrodniczych.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Co zrobić, by projekt cały czas trwał? Ćwiczenia

Niniejszy materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i utrzymaniu motywacji młodzieży przy realizacji wyznaczonych celów.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt osadzony lokalnie. Ćwiczenia

Niniejszy materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i znalezieniu lokalnych sojuszników. Poznasz sposoby realizacji projektu w
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Krytyczna postawa wobec mediów. Ćwiczenia

Materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i wzmacniania wiedzy na temat aktualnych wyzwań. Poznasz metody weryfikacji
Zobacz
Publikacja

Jak uczyć o klimacie? Praktyczny przewodnik po rzetelnej...

Jak uczyć o klimacie? Praktyczny przewodnik po rzetelnej edukacji klimatycznej
Zobacz
Gra

Włącz szkołę dla klas 1-3

Scenariusz i gra dla klas 1-3 o wolontariacie i organizacjach społecznych. Kim jest wolontariusz, co robią organizacje
Zobacz
Artykuł

Krytyczne myślenie a ochrona środowiska – na co...

Artykuł porusza kwestie krytycznego myślenia w ochronie środowiska wokół takich zagadnień jak: segregacja odpadów, transport oraz fast
Zobacz
Film lub webinarium

Jak zaprosić uczniów do dyskusji o wartościach?

Dowiesz się, jak realizować związane z nimi zadania wychowawcze dzięki naszym bezpłatnym filmom oraz prostym ćwiczeniom.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY