Motywacja – jak w prosty sposób wzbudzić u uczniów chęć do nauki?

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 18.11.2022

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Nauczyciele świetlicy, Wychowawcy

Opis materiału

Twoi uczniowie mogą (a nawet powinni!) znaleźć motywację i chęć do nauki w sobie. Są proste sposoby, by im w tym pomagać. Co więcej, na pewno niektóre z nich już stosujesz. Z naszego webinarium dowiesz się, jak wykorzystywać je jeszcze skuteczniej.

Podczas spotkania zastanawialiśmy się, dlaczego niektórzy uczniowie pracują samodzielnie i z entuzjazmem, a innych trzeba wręcz zmuszać do nauki. Nie zapomnieliśmy też o uczniach, którzy mają szczególne potrzeby edukacyjne np. nie znają dobrze języka polskiego.

Dowiesz się:

 • jakie są różnice między motywowaniem a mobilizowaniem i jakie korzyści niosą te techniki,
 • jak pozwolić uczniom wybierać, czego się uczą, a jednocześnie realizować cele lekcji,
 • jak tworzyć warunki, w których uczniowie mogą wykorzystać swoje kompetencje,
 • jak dbać o klasę jako grupę i budować poczucie przynależności.

Nasza podstawa teoretyczna to 3 potrzeby psychologiczne, które mają największy wpływ na motywację:

 • potrzeba autonomii, czyli świadomości, że mam wybór, czego się uczę i jak,
 • potrzeba kompetencji, czyli poczucie rozwoju i nabywania nowej wiedzy oraz umiejętności, możliwość zaprezentowania swoich kompetencji,
 • potrzeba przynależności, czyli prawdziwa więź z innymi w obrębie klasy i szkoły.

Podczas spotkania swoim doświadczeniem podzieliły się osoby, które na co dzień pracują w szkole:

 • Joanna Szeluga – psycholożka i trenerka, która od ponad 20 lat zajmuje się rozwojem kompetencji psychospołecznych. Współpracuje z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, gdzie organizuje i prowadzi warsztaty dla nauczycieli i nauczycielek. Prowadzi też treningi dla młodzieży, a w tym roku szkolnym zaczęła uczyć psychologii w liceum.
 • Magdalena Deruś – nauczycielka biologii w Międzynarodowych Szkołach Paderewski w Lublinie. Uczy w programie międzynarodowym MYP i licealnych klasach dwujęzycznych. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej w programie „Szkoła ucząca się”.
 • Marzenna Dąbrowska – nauczycielka matematyki, egzaminator OKE, ekspertka ds. awansu zawodowego nauczycieli. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej od 2007 roku jako uczestniczka programów, mentorka i trenerka w programie “Szkoła ucząca się”.
 • Maciej Wojdyna – pedagog i nauczyciel j. polskiego w liceum i technikum. Od ponad 10 lat zajmuje się edukacją i rozwojem osobistym dzieci, młodzieży i dorosłych. Absolwent Szkoły Dobrej Edukacji oraz Instytutu Tutoringu Szkolnego. Ukończył studium psychoterapii zorientowanej na proces w Instytucie Psychologii Procesu.

Spotkanie poprowadziła Katarzyna Pijanowska – ekspertka w Centrum Edukacji Obywatelskiej, która koordynuje cykl „Odporna szkoła”.

Partnerem wydarzenia jest Norwegian Refugee Council.

Webinarium organizowane jest przy współpracy programu „Szkoła ucząca się”. Program ten jest przedsięwzięciem Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez CEO.

Patronem medialnym wydarzenia jest „Dyrektor szkoły. Miesięcznik kierowniczej kadry oświaty”.

Podobne materiały

Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Szkolne dotleniacze

Wspólnie stwórzcie szkolny dotleniacz, czyli zielone miejsce na terenie waszej szkoły.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Natura w otworku

Efektem waszego projektu młodzieżowego będzie m.in.: plener fotograficzny z wykorzystaniem aparatów otworkowych.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY