Motywacja do nauki. Jak odbudować ją u uczniów i uczennic po okresie edukacji zdalnej?

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 01.04.2022

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Specjaliści w szkole, Wychowawcy

Opis materiału

Z przeprowadzonych przez nas w czerwcu 2021 roku badań wynika, że odbudowa motywacji do nauki w szkole to jedno z najważniejszych wyzwań, z którymi będziemy mierzyć się w konsekwencji wielomiesięcznej edukacji zdalnej.

Pierwsze dni spędzone w stacjonarnej szkole, warto wykorzystać do tego, by taką motywację wzmocnić i zbudować jej solidne podstawy na cały ten rok.

Podczas pierwszych lekcji kształtuje się postawa młodych ludzi względem danego przedmiotu, grupy i szkoły w ogóle. Podczas tego webinarium wspólnie zastanawialiśmy się, w jaki sposób dobrze wykorzystać ten czas.

Przyjrzeliśmy się, czego młodzi ludzie po powrocie do szkoły będą potrzebowali najbardziej, czyli:

  • poczuciu bezpieczeństwa i spokoju, rozpoznaniu ich emocji,
  • relacjom z rówieśnikami i nauczycielami,
  • poczuciu wpływu i bycia słuchanym,
  • rozbudzaniu ciekawości i inspiracji.

Głosem praktykujących nauczycielek odpowiedzieliśmy na pytanie, czy i jak na te potrzeby odpowiedzieć i tym samym wzmocnić u uczniów i uczennic motywację do działania.

Podczas webinarium zostały zaproponowane konkretne ćwiczenia i rozwiązania dydaktyczne do zastosowania w klasie (z naciskiem na te, które warto wykorzystać w pierwszych dniach i tygodniach września).

Podobne materiały

Publikacja

Przewodnik dla nauczycieli i nauczycielek do pracy nad...

Przewodnik wprowadza do pracy nad kompetencjami SEL w kontekście edukacji filmowej i bezpieczeństwa w sieci.
Zobacz
Artykuł

Polska w trzydzieści lat po wielkiej zmianie. Rozdział...

Rozdział o przemianach społecznych, ustrojowych i ekonomicznych w Polsce po 1989 roku. Pomoc na lekcjach historii i teraźniejszości.
Zobacz
Artykuł

W wielkiej rodzinie narodów. Rozdział 13 podręcznika „Przewodnik...

Rozdział dotyczy tematu przynależności narodowej, mniejszości narodowych i etnicznych oraz kwestii międzykulturowych
Zobacz
Film lub webinarium

Kooperatywa Dobrze- społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Film o Kooperatywie spożywczej "Dobrze"
Zobacz
Artykuł

Szkoła demokracji. Rozdział 10 podręcznika 'Przewodnik obywatelski.”

Rozdział dotycz tematyki demokracji, aktywności społecznej (stowarzyszenia, związki zawodowe, trzeci sektor) i postaw społecznych.
Zobacz
Artykuł

Na drabinie społecznej. Rozdział 6 podręcznika „Przewodnik obywatelski”

Rozdział dotyczy tematyki nierówności społecznych, podziału władzy, klasy i warstwy społeczne. Pomoc na lekcji historii i teraźniejszości.
Zobacz
Film lub webinarium

Laboratoria Przyszłości – jak mądrze je wykorzystać?

Mądre wykorzystanie sprzętu z programu Laboratoria Przyszłości pomoże rozwijać kompetencje, rozbudzać zainteresowania i angażować uczniów.
Zobacz
Aktualności

Wyniki konkursu dziennikarskiego „Budujemy społeczeństwo otwarte”

Zobacz
Artykuł

Darmowe materiały do nauczania języka polskiego jako obcego

Zestawienie darmowych materiałów do uczenia języka polskiego jako obcego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Food waste prevention at our homes

Dzięki ćwiczeniu uczniowie i uczennice poznają zagadnienie marnowania żywności w gospodarstwach domowych i możliwości zapobiegania temu zjawisku.
Zobacz
Publikacja

Model integracji edukacyjnej

Model integracji edukacyjnej to sposób uporządkowania myślenia o wyzwaniach i szansach związanych z integracją uczniów-imigrantów w szkołach.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak pobudzać uczniów i uczennice do samodzielnego i...

“W świecie szybkich zmian [..] gubimy się w tym, czym jest wiedza, co jest rzetelną informacją, co
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY