Model integracji edukacyjnej

Publikacja

Informacje o materiale

Data dodania: 16.09.2022

Grupa docelowa: Dyrektorzy, Specjaliści w szkole, Wychowawcy

Opis materiału

Model integracji edukacyjnej to sposób uporządkowania myślenia o wyzwaniach i szansach związanych z integracją uczniów-imigrantów w szkołach. Odpowiada na potrzebę włączenia dzieci z Ukrainy do systemu edukacji i zaadaptowania szkoły do funkcjonowania w nowych warunkach.

Model integracji pomaga szkole zdiagnozować wyzwania, które przed nią stoją, zaplanować działania, które ułatwią pracę nauczycieli i pomogą odnieść sukces edukacyjny wszystkim uczniom. Model zwraca uwagę na potrzeby, wyzwania i strategie odpowiadania na nie, wskazuje też korzyści dla wszystkich.

Model może być wykorzystywany:

  • przez ekspertów edukacyjnych do planowania wsparcia dla szkół
  • przez dyrektorów do diagnozy sytuacji i planowania działań placówki
  • przez nauczycieli w analizowaniu pracy z klasą i planowaniu własnego rozwoju.

Model powstał na bazie wyników badań prowadzonych w polskich szkołach, zagranicznych opracowań oraz dobrych praktyk i doświadczeń zgromadzonych przez szkoły współpracujące z Centrum Edukacji Obywatelskiej od lutego 2022 roku.

Pobierz materiał

Model integracji edukacyjnej w szkołach przyjmujących uczniów-migrantów

format: pdf

wielkość: 438,74 KB

Pobierz

Podobne materiały

Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Szkolne dotleniacze

Wspólnie stwórzcie szkolny dotleniacz, czyli zielone miejsce na terenie waszej szkoły.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Natura w otworku

Efektem waszego projektu młodzieżowego będzie m.in.: plener fotograficzny z wykorzystaniem aparatów otworkowych.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY