Mini-zadania, czyli gotowe pomysły na lekcje online

Informacje o materiale

Data dodania: 14.09.2021

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Wychowawcy

Artykuł

Okres pandemii stanowi wyzwanie dla nas wszystkich – nauczycieli i nauczycielek oraz uczniów i uczennic. Choć jesteśmy zamknięci w naszych domach, śledzimy to, co dzieje się na świecie uważniej niż kiedykolwiek. Czas ten obfituje w wiele ważnych i ciekawych wydarzeń (społecznych, ekonomicznych i kulturowych), o których warto porozmawiać z młodymi ludźmi. Nie chcemy, żeby społeczna izolacja pozbawiła dzieci i młodzież źródła wiedzy na temat globalnych wzywań i problemów. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy światowa solidarność, empatia i wzajemna odpowiedzialność są kluczowe dla naszego dalszego funkcjonowania.

Dlatego przygotowaliśmy gotowe do pobrania mini-zadania, które nauczyciele i nauczycielki mogą wykorzystać do pracy zdalnej z uczniami. Zawierają one gotowe scenariusze, materiały i karty pracy. Wszystkie one bazują na programach, które prowadzimy dla szkół w ramach naszego Działu Edukacji Globalnej i Ekologicznej.

1. Migracje ludności – skąd, dokąd i dlaczego? 

Lekcja przypomina podstawowe pojęcia związane z migracjami. Ponadto uczniowie i uczennice poznają główne kierunki migracji w Europie i na świecie oraz przyczyny, dla których ludzie opuszczają swój kraj pochodzenia.

Przedmiot: Geografia
Czas: 1,5 godziny
Poziom edukacyjny: szkoły ponadpodstawowe

2. Różne punkty widzenia. Jak rozmawiać, aby się wzajemnie słuchać i rozumieć? 

Uczniowie i uczennice dowiadują się, czego potrzebują, aby rozmawiać z drugim człowiekiem w bezpiecznej atmosferze, uczą się formułować zasady dobrej rozmowy oraz poznają zachowania, które pozwalają się do tych zasad stosować.

Przedmiot: WOS
Czas: 1 godzina
Poziom edukacyjny: VI-VIII klasa szkoły ponadpodstawowej

3. Pandemia koronawirusa. Jak wygląda sytuacja uchodźców i uchodźczyń oraz migrantów i migrantek w Polsce i na świecie? 

Uczniowie i uczennice zwrócą uwagę na sytuację uchodźców w obozach w Libanie i wewnątrz Syrii oraz migrantów i migrantek z Ukrainy w Polsce w czasie pandemii. Będą w stanie porównać sytuację wymienionych grup.

Przedmiot: WOS
Czas: 1 godzina
Poziom edukacyjny: VIII klasy szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe

4. W jaki sposób każdy i każda z nas może uczynić świat lepszym miejscem dla wszystkich?

Uczniowie i uczennice poznają Cele Zrównoważonego Rozwoju i zastanawiają się, jaki mają wpływ na ich realizację. Dowiadują się, jaki jest sens indywidualnych działań na rzecz globalnych wyzwań.

Przedmiot: WOS
Czas: 45-60 minut
Poziom edukacyjny: szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe

5. Rewolucja przemysłowa. Czy odczuwasz jej skutki? 

Uczniowie i uczennice rozumieją, jak rewolucja przemysłowa wpływa na współczesność oraz poznają zalety i wady rozwoju przemysłu.

Przedmiot: Historia
Czas: 1 godzina
Poziom edukacyjny: VII-VIII klasa szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe

6. Jak mówić o Afryce

Uczniowie i uczennice dowiadują się, jaki wpływ na pozyskiwanie wiedzy geograficznej mają stereotypy myślowe. Poznają także przykłady, które ilustrują zróżnicowanie Afryki pod kątem przyrodniczym, społeczno-gospodarczym i kulturowym. Dowiaduj się o zasadach rzetelnego informowania o krajach globalnego Południa.

Przedmiot: Geografia
Czas: 1,5 godziny
Poziom edukacyjny: Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

7. Pomyśl o przyszłości bez streotypów 

Uczniowie i uczennice poznają znaczenie słowa stereotyp. Dowiedzą się także, jaki jest procentowy udział kobiet i mężczyzn studiowania na wybranych kierunkach, na przykładzie wyższych uczelni technicznych. Zastanowią się także, jak powiązać własne zainteresowania z tym, co chcę robić w życiu.

Przedmiot: WOS
Czas: 1,5 godziny
Poziom edukacyjny: VI-VIII klasa szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe

8. Czego uczą nas wilki?

Uczniowie i uczennice poznają znaczenie słowa różnorodność biologicznasieć troficznareintrodukcja. Zastanowią się także nad wartością różnorodności biologicznej i poznają kilka sposobów jej ochrony.

Przedmiot: Biologia
Czas: 1,5 godziny
Poziom edukacyjny: VI-VIII klasa szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe

9. JAK „ROZPRAWIĆ SIĘ” Z WYZWANIAMI WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA? ROZPRAWKA – ĆWICZENIA REDAKCYJNE

Uczniowie i uczennice dowiedzą się, jak napisać rozprawkę, by uzasadniać swoje stanowisko. Poznają także Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz sposoby, jak oni mogą się przyczynić się do stabilnego i trwałego rozwoju świata.

Przedmiot: Język polski
Czas: 60 minut
Poziom edukacyjny: VII-VIII klasa szkoły podstawowej

10. Energetyczny minerał 

Uczniowie i uczennice dowiedzą się, czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz poznają bliżej wyzwanie globalne, jakim jest czysta i dostępna energia. Przypomną sobie, czym są odnawialne i nieodnawialne źródła energii i dowiedzą się, czym są perowskity.

Przedmiot: WOS, Geografia
Czas: 1,5 godziny
Poziom edukacyjny: VI-VIII klasa szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowe

11. Jakie emocje budzi przyroda? 

Uczniowie i uczennice zaczną przyglądać się przyrodzie w sąsiedztwie swojego miejsca zamieszkania. Wymyślą ciekawe sposoby przedstawienia gatunków roślin i zwierząt.

Przedmiot: Biologia, Etyka
Czas: 45 minut
Poziom edukacyjny: VI-VIII klasa szkoły podstawowej

Mini-zadania powstały w ramach programów:

 

                                        

Podobne materiały

Scenariusz lub ćwiczenie

Dlaczego nie wiem, jak nazywa się premier Chin?

Dlaczego nie wiem, jak nazywa się premier Chin? Ćwiczenie na lekcje wiedzy o społeczeństwie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Czy Jezus był uchodźcą?

Czy Jezus był uchodźcą? Scenariusz zajęć na lekcję religii w klasach V-VI szkoły podstawowej.
Zobacz
Film lub webinarium

Epoka miedzi

Czy może istnieć świat bez miedzi? Jak wykorzystać film “Epoka miedzi” na lekcjach geografii i wiedzy o
Zobacz
Film lub webinarium

Dziecięcy samorząd

Dziecięcy samorząd, czyli jak działa samorządność szkolna w Indiach. Film na lekcje wiedzy o społeczeństwie i geografii
Zobacz
Artykuł

Wangari Maathai – healing the land

Jak jedna osoba może zmienić świat, czyli opowieść o Wangari Maathai. Artykuł o kenijskiej laureatce Pokojowej Nagrody
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

W kręgu Organizacji Narodów Zjednoczonych – globalne wyzwania

W kręgu Organizacji Narodów Zjednoczonych - globalne wyzwania. Ćwiczenie na lekcje wiedzy o społeczeństwie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Świat w szafie, czyli o włókienniczej Łodzi w...

Świat w szafie, czyli o włókienniczej Łodzi w perspektywie globalnej. Scenariusz na lekcje wiedzy o społeczeństwie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu. Ćwiczenie na lekcję wiedzy o społeczeństwie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Scenariusz zajęć z filmem „Droga czerwonej lodówki”

Dostęp do edukacji w krajach Globalnego Południa. Scenariusz zajęć i materiały pomocnicze do filmu “Droga czerwonej lodówki”.
Zobacz
Dobra praktyka

Wyzwania związane z migracjami

Wyzwania związane z migracjami - spojrzenie na Polskę. Materiał merytoryczny
Zobacz
Dobra praktyka

Dylematy Szeherezady. Jak wykorzystać metodę dociekań filozoficznych?

Dylematy Szeherezady, czyli jak wykorzystać metodę dociekań filozoficznych ucząc o migracjach. Przewodnik dla nauczycielek i nauczycieli
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

To find yourself in a foreign country… Kilka...

How to find yourself in a foreign country? Jak odnaleźć się w obcym kraju, czyli słów kilka
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY