Mini-zadania, czyli gotowe pomysły na lekcje online

Informacje o materiale

Data dodania: 14.09.2021

Grupa docelowa: Wychowawcy, Nauczyciele przedmiotowi

Artykuł

Okres pandemii stanowi wyzwanie dla nas wszystkich – nauczycieli i nauczycielek oraz uczniów i uczennic. Choć jesteśmy zamknięci w naszych domach, śledzimy to, co dzieje się na świecie uważniej niż kiedykolwiek. Czas ten obfituje w wiele ważnych i ciekawych wydarzeń (społecznych, ekonomicznych i kulturowych), o których warto porozmawiać z młodymi ludźmi. Nie chcemy, żeby społeczna izolacja pozbawiła dzieci i młodzież źródła wiedzy na temat globalnych wzywań i problemów. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy światowa solidarność, empatia i wzajemna odpowiedzialność są kluczowe dla naszego dalszego funkcjonowania.

Dlatego przygotowaliśmy gotowe do pobrania mini-zadania, które nauczyciele i nauczycielki mogą wykorzystać do pracy zdalnej z uczniami. Zawierają one gotowe scenariusze, materiały i karty pracy. Wszystkie one bazują na programach, które prowadzimy dla szkół w ramach naszego Działu Edukacji Globalnej i Ekologicznej.

1. Migracje ludności – skąd, dokąd i dlaczego? 

Lekcja przypomina podstawowe pojęcia związane z migracjami. Ponadto uczniowie i uczennice poznają główne kierunki migracji w Europie i na świecie oraz przyczyny, dla których ludzie opuszczają swój kraj pochodzenia.

Przedmiot: Geografia
Czas: 1,5 godziny
Poziom edukacyjny: szkoły ponadpodstawowe

2. Różne punkty widzenia. Jak rozmawiać, aby się wzajemnie słuchać i rozumieć? 

Uczniowie i uczennice dowiadują się, czego potrzebują, aby rozmawiać z drugim człowiekiem w bezpiecznej atmosferze, uczą się formułować zasady dobrej rozmowy oraz poznają zachowania, które pozwalają się do tych zasad stosować.

Przedmiot: WOS
Czas: 1 godzina
Poziom edukacyjny: VI-VIII klasa szkoły ponadpodstawowej

3. Pandemia koronawirusa. Jak wygląda sytuacja uchodźców i uchodźczyń oraz migrantów i migrantek w Polsce i na świecie? 

Uczniowie i uczennice zwrócą uwagę na sytuację uchodźców w obozach w Libanie i wewnątrz Syrii oraz migrantów i migrantek z Ukrainy w Polsce w czasie pandemii. Będą w stanie porównać sytuację wymienionych grup.

Przedmiot: WOS
Czas: 1 godzina
Poziom edukacyjny: VIII klasy szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe

4. W jaki sposób każdy i każda z nas może uczynić świat lepszym miejscem dla wszystkich?

Uczniowie i uczennice poznają Cele Zrównoważonego Rozwoju i zastanawiają się, jaki mają wpływ na ich realizację. Dowiadują się, jaki jest sens indywidualnych działań na rzecz globalnych wyzwań.

Przedmiot: WOS
Czas: 45-60 minut
Poziom edukacyjny: szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe

5. Rewolucja przemysłowa. Czy odczuwasz jej skutki? 

Uczniowie i uczennice rozumieją, jak rewolucja przemysłowa wpływa na współczesność oraz poznają zalety i wady rozwoju przemysłu.

Przedmiot: Historia
Czas: 1 godzina
Poziom edukacyjny: VII-VIII klasa szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe

6. Jak mówić o Afryce

Uczniowie i uczennice dowiadują się, jaki wpływ na pozyskiwanie wiedzy geograficznej mają stereotypy myślowe. Poznają także przykłady, które ilustrują zróżnicowanie Afryki pod kątem przyrodniczym, społeczno-gospodarczym i kulturowym. Dowiaduj się o zasadach rzetelnego informowania o krajach globalnego Południa.

Przedmiot: Geografia
Czas: 1,5 godziny
Poziom edukacyjny: Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

7. Pomyśl o przyszłości bez streotypów 

Uczniowie i uczennice poznają znaczenie słowa stereotyp. Dowiedzą się także, jaki jest procentowy udział kobiet i mężczyzn studiowania na wybranych kierunkach, na przykładzie wyższych uczelni technicznych. Zastanowią się także, jak powiązać własne zainteresowania z tym, co chcę robić w życiu.

Przedmiot: WOS
Czas: 1,5 godziny
Poziom edukacyjny: VI-VIII klasa szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe

8. Czego uczą nas wilki?

Uczniowie i uczennice poznają znaczenie słowa różnorodność biologicznasieć troficznareintrodukcja. Zastanowią się także nad wartością różnorodności biologicznej i poznają kilka sposobów jej ochrony.

Przedmiot: Biologia
Czas: 1,5 godziny
Poziom edukacyjny: VI-VIII klasa szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe

9. JAK „ROZPRAWIĆ SIĘ” Z WYZWANIAMI WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA? ROZPRAWKA – ĆWICZENIA REDAKCYJNE

Uczniowie i uczennice dowiedzą się, jak napisać rozprawkę, by uzasadniać swoje stanowisko. Poznają także Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz sposoby, jak oni mogą się przyczynić się do stabilnego i trwałego rozwoju świata.

Przedmiot: Język polski
Czas: 60 minut
Poziom edukacyjny: VII-VIII klasa szkoły podstawowej

10. Energetyczny minerał 

Uczniowie i uczennice dowiedzą się, czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz poznają bliżej wyzwanie globalne, jakim jest czysta i dostępna energia. Przypomną sobie, czym są odnawialne i nieodnawialne źródła energii i dowiedzą się, czym są perowskity.

Przedmiot: WOS, Geografia
Czas: 1,5 godziny
Poziom edukacyjny: VI-VIII klasa szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowe

11. Jakie emocje budzi przyroda? 

Uczniowie i uczennice zaczną przyglądać się przyrodzie w sąsiedztwie swojego miejsca zamieszkania. Wymyślą ciekawe sposoby przedstawienia gatunków roślin i zwierząt.

Przedmiot: Biologia, Etyka
Czas: 45 minut
Poziom edukacyjny: VI-VIII klasa szkoły podstawowej

Mini-zadania powstały w ramach programów:

 

                                        

Podobne materiały

Film lub webinarium

O budowaniu sieci wsparcia dla nauczycieli

Zobacz
Artykuł

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ukraińskich uczniów w szkołach

W niniejszym materiale zawarto podpowiedzi, w jaki sposób prowadzić rozpoznawanie potrzeb i możliwości uczniów ukraińskich.
Zobacz
Artykuł

Jak przyjmować w szkole nowych uczniów? 6 najważniejszych...

Materiał  skierowany jest do dyrektorów szkół, którzy mierzą się z nadal trwającym napływem uczniów z Ukrainy.
Zobacz
Film lub webinarium

Ocenianie, które pomaga w nauczaniu i uczeniu się....

Sposób oceniania wywołuje gorące dyskusje z rodzicami i wewnątrz rady pedagogicznej. Podjęcie tej rozmowy jest pierwszym krokiem
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Równość płci na świecie. Scenariusz

Scenariusz ma na celu zachęcanie dziewcząt do podejmowania wyzwań w ramach nauki przedmiotów ścisłych i przyrodniczych.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Co zrobić, by projekt cały czas trwał? Ćwiczenia

Niniejszy materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i utrzymaniu motywacji młodzieży przy realizacji wyznaczonych celów.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt osadzony lokalnie. Ćwiczenia

Niniejszy materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i znalezieniu lokalnych sojuszników. Poznasz sposoby realizacji projektu w
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Krytyczna postawa wobec mediów. Ćwiczenia

Materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i wzmacniania wiedzy na temat aktualnych wyzwań. Poznasz metody weryfikacji
Zobacz
Publikacja

Jak uczyć o klimacie? Praktyczny przewodnik po rzetelnej...

Jak uczyć o klimacie? Praktyczny przewodnik po rzetelnej edukacji klimatycznej
Zobacz
Gra

Włącz szkołę dla klas 1-3

Scenariusz i gra dla klas 1-3 o wolontariacie i organizacjach społecznych. Kim jest wolontariusz, co robią organizacje
Zobacz
Artykuł

Krytyczne myślenie a ochrona środowiska – na co...

Artykuł porusza kwestie krytycznego myślenia w ochronie środowiska wokół takich zagadnień jak: segregacja odpadów, transport oraz fast
Zobacz
Film lub webinarium

Jak zaprosić uczniów do dyskusji o wartościach?

Dowiesz się, jak realizować związane z nimi zadania wychowawcze dzięki naszym bezpłatnym filmom oraz prostym ćwiczeniom.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY