Mini-zadania, czyli gotowe pomysły na lekcje online

Informacje o materiale

Data dodania: 14.09.2021

Grupa docelowa: Wychowawcy, Nauczyciele przedmiotowi

Artykuł

Okres pandemii stanowi wyzwanie dla nas wszystkich – nauczycieli i nauczycielek oraz uczniów i uczennic. Choć jesteśmy zamknięci w naszych domach, śledzimy to, co dzieje się na świecie uważniej niż kiedykolwiek. Czas ten obfituje w wiele ważnych i ciekawych wydarzeń (społecznych, ekonomicznych i kulturowych), o których warto porozmawiać z młodymi ludźmi. Nie chcemy, żeby społeczna izolacja pozbawiła dzieci i młodzież źródła wiedzy na temat globalnych wzywań i problemów. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy światowa solidarność, empatia i wzajemna odpowiedzialność są kluczowe dla naszego dalszego funkcjonowania.

Dlatego przygotowaliśmy gotowe do pobrania mini-zadania, które nauczyciele i nauczycielki mogą wykorzystać do pracy zdalnej z uczniami. Zawierają one gotowe scenariusze, materiały i karty pracy. Wszystkie one bazują na programach, które prowadzimy dla szkół w ramach naszego Działu Edukacji Globalnej i Ekologicznej.

1. Migracje ludności – skąd, dokąd i dlaczego? 

Lekcja przypomina podstawowe pojęcia związane z migracjami. Ponadto uczniowie i uczennice poznają główne kierunki migracji w Europie i na świecie oraz przyczyny, dla których ludzie opuszczają swój kraj pochodzenia.

Przedmiot: Geografia
Czas: 1,5 godziny
Poziom edukacyjny: szkoły ponadpodstawowe

2. Różne punkty widzenia. Jak rozmawiać, aby się wzajemnie słuchać i rozumieć? 

Uczniowie i uczennice dowiadują się, czego potrzebują, aby rozmawiać z drugim człowiekiem w bezpiecznej atmosferze, uczą się formułować zasady dobrej rozmowy oraz poznają zachowania, które pozwalają się do tych zasad stosować.

Przedmiot: WOS
Czas: 1 godzina
Poziom edukacyjny: VI-VIII klasa szkoły ponadpodstawowej

3. Pandemia koronawirusa. Jak wygląda sytuacja uchodźców i uchodźczyń oraz migrantów i migrantek w Polsce i na świecie? 

Uczniowie i uczennice zwrócą uwagę na sytuację uchodźców w obozach w Libanie i wewnątrz Syrii oraz migrantów i migrantek z Ukrainy w Polsce w czasie pandemii. Będą w stanie porównać sytuację wymienionych grup.

Przedmiot: WOS
Czas: 1 godzina
Poziom edukacyjny: VIII klasy szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe

4. W jaki sposób każdy i każda z nas może uczynić świat lepszym miejscem dla wszystkich?

Uczniowie i uczennice poznają Cele Zrównoważonego Rozwoju i zastanawiają się, jaki mają wpływ na ich realizację. Dowiadują się, jaki jest sens indywidualnych działań na rzecz globalnych wyzwań.

Przedmiot: WOS
Czas: 45-60 minut
Poziom edukacyjny: szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe

5. Rewolucja przemysłowa. Czy odczuwasz jej skutki? 

Uczniowie i uczennice rozumieją, jak rewolucja przemysłowa wpływa na współczesność oraz poznają zalety i wady rozwoju przemysłu.

Przedmiot: Historia
Czas: 1 godzina
Poziom edukacyjny: VII-VIII klasa szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe

6. Jak mówić o Afryce

Uczniowie i uczennice dowiadują się, jaki wpływ na pozyskiwanie wiedzy geograficznej mają stereotypy myślowe. Poznają także przykłady, które ilustrują zróżnicowanie Afryki pod kątem przyrodniczym, społeczno-gospodarczym i kulturowym. Dowiaduj się o zasadach rzetelnego informowania o krajach globalnego Południa.

Przedmiot: Geografia
Czas: 1,5 godziny
Poziom edukacyjny: Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

7. Pomyśl o przyszłości bez streotypów 

Uczniowie i uczennice poznają znaczenie słowa stereotyp. Dowiedzą się także, jaki jest procentowy udział kobiet i mężczyzn studiowania na wybranych kierunkach, na przykładzie wyższych uczelni technicznych. Zastanowią się także, jak powiązać własne zainteresowania z tym, co chcę robić w życiu.

Przedmiot: WOS
Czas: 1,5 godziny
Poziom edukacyjny: VI-VIII klasa szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe

8. Czego uczą nas wilki?

Uczniowie i uczennice poznają znaczenie słowa różnorodność biologicznasieć troficznareintrodukcja. Zastanowią się także nad wartością różnorodności biologicznej i poznają kilka sposobów jej ochrony.

Przedmiot: Biologia
Czas: 1,5 godziny
Poziom edukacyjny: VI-VIII klasa szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe

9. JAK „ROZPRAWIĆ SIĘ” Z WYZWANIAMI WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA? ROZPRAWKA – ĆWICZENIA REDAKCYJNE

Uczniowie i uczennice dowiedzą się, jak napisać rozprawkę, by uzasadniać swoje stanowisko. Poznają także Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz sposoby, jak oni mogą się przyczynić się do stabilnego i trwałego rozwoju świata.

Przedmiot: Język polski
Czas: 60 minut
Poziom edukacyjny: VII-VIII klasa szkoły podstawowej

10. Energetyczny minerał 

Uczniowie i uczennice dowiedzą się, czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz poznają bliżej wyzwanie globalne, jakim jest czysta i dostępna energia. Przypomną sobie, czym są odnawialne i nieodnawialne źródła energii i dowiedzą się, czym są perowskity.

Przedmiot: WOS, Geografia
Czas: 1,5 godziny
Poziom edukacyjny: VI-VIII klasa szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowe

11. Jakie emocje budzi przyroda? 

Uczniowie i uczennice zaczną przyglądać się przyrodzie w sąsiedztwie swojego miejsca zamieszkania. Wymyślą ciekawe sposoby przedstawienia gatunków roślin i zwierząt.

Przedmiot: Biologia, Etyka
Czas: 45 minut
Poziom edukacyjny: VI-VIII klasa szkoły podstawowej

Mini-zadania powstały w ramach programów:

 

                                        

Podobne materiały

Film lub webinarium

Jak uczyć, by obniżać stres uczniów przed egzaminem?

Sprawdzaniu wiedzy towarzyszą emocje oraz stres. Z jakich metod korzystać na co dzień, by przekuwać je w
Zobacz
Artykuł

Nie masz czerwonego paska? Nie szkodzi

W ostatnim czasie zjawisko „czerwonego paska” budzi kontrowersje. Słychać coraz więcej głosów, że cena, jaką ponoszą uczniowie,
Zobacz
Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY