Międzynarodowy Dzień Migrantów

Informacje o materiale

Autor/-ka: MARTA JACKOWSKA-UWADIZU

Data dodania: 11.09.2021

Grupa docelowa: Bibliotekarze, Nauczyciele przedmiotowi, Wychowawcy

Artykuł

18 grudnia, w rocznicę wejścia w życie Międzynarodowej Konwencji ONZ o Ochronie Praw Wszystkich Pracowników – Migrantów i Członków Ich Rodzin, obchodzony jest Dzień Migrantów. Dzień ten jest okazją do tego, by podzielić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami, a dzięki temu skuteczniej działać na rzecz ochrony praw osób migrujących. Migracje są tematem bardzo aktualnym, bowiem według danych zamieszczonych na stronie Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie co minutę 24 osoby na świecie są wysiedlane i aż jedna na każde 113 osób, to osoba ubiegająca się o azyl, uchodźca lub osoba wewnętrznie przesiedlona. Na tej samej stronie czytamy, że Europa przyjmuje jedynie 6% wszystkich migrantów na świecie zaś Bliski Wschód i Afryka blisko 70%.

Według Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji w 2015 roku w Polsce mieliśmy 619 000 imigrantów, co stanowiło 1,6 % populacji.  Natomiast na świecie jest 4 450 000 imigrantów z Polski, co znaczy, że liczba osób, które z Polski wyemigrowały jest aż 7 krotnie większa od liczby osób, które do nas przybyły, i stanowi 10,33 % naszej populacji. Wśród nich są osoby, które oglądamy na co dzień w telewizji, leczą nas, uczą, albo nawet głosujemy na nich w wyborach. W historii Polski znajdziemy wielu sławnych emigrantów, jak choćby królową Bonę albo całą dynastię Wazów.

Tak samo jest z Polakami, wyjeżdżającymi za granicę. Są wśród nich bardzo znane postaci. Na przykład osoby, które wyjechały po upadku powstania listopadowego, w okresie Wielkiej Emigracji, albo w czasach komunizmu. Czy teraz słuchalibyśmy Etiudy Rewolucyjnej Chopina, gdyby nie cierpiał na emigracji? Jego ciało spoczywa na paryskim cmentarzu Père-Lachaise, tym samym na którym znajdziemy grób Marii Walewskiej, ukochanej Napoleona, i jednego z naszych największych poetów, Juliusza Słowackiego. A czy nazwisko Patek byłoby sławne, gdyby na emigracji Antoni nie stworzył swych wspaniałych zegarków? Cóż  stałoby się z „Panem Tadeuszem”, gdyby nie został wydany w Paryżu? Tam też wyjechała nasza najsławniejsza pani naukowiec – Maria Skłodowska-Curie. Nie miała bowiem możliwości studiować na ziemiach polskich. Witold Gombrowicz wyemigrował aż do Argentyny a we Francji zdobył sławę pisząc m.in. o tożsamości polskich migrantów. Przykładów takich można znaleźć wiele. Powody opuszczenie własnego kraju są różne i nie ma na świecie kraju, w którym nie byłoby migrantów. Aby sprawdzić, skąd przybywają migranci do Polski albo gdzie emigrują Polacy, możecie to zrobić na stronie: Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji.

Jeśli dotąd baliście się rozmawiać w szkole o migracjach, Dzień Migrantów może być świetną okazją, aby zacząć. Możecie wykorzystać historie naszych znanych migrantów, albo materiały, stworzone przez CEO. Na stronie globalna.ceo.edu.pl znajdziecie wiele scenariuszy zajęć, które pomogą Wam przybliżyć temat migracji uczniom, jak na przykład scenariusz: „Zrównoważone migracje we współczesnym świecie”.  Zachęcamy również do skorzystania z najnowszego materiału, jaki powstał w programie Rozmawiajmy o Uchodźcach-przewodnika dla młodzieży „Klub dobrej rozmowy”. Zapraszamy w nim młodzież do tworzenia przestrzeni do prowadzenia rozmów, dotyczących uchodźstwa i migracji w atmosferze szacunku i wzajemnego zrozumienia. Młodzież zyskuje szansę poznania różnych perspektyw, nauki krytycznego myślenia i otwartości na odmienne poglądy.

Podobne materiały

Publikacja

Świętuj, żeby zrozumieć

Zobacz
Film lub webinarium

„Jak tworzyć skuteczne zasady antydyskryminacyjne w szkole”

Zobacz
Publikacja

Uwikłani w wielkie narracje. Jak krytycznie myśleć o...

Publikacja powstała z myślą o uczniach i uczennicach
Zobacz
Publikacja

Zarządzanie konfliktem w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Jak rozpoznawać i reagować na dyskryminację w klasie?

Zobacz
Film lub webinarium

Inspiracje do działań społecznych w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Szkoła bez telefonów – tak czy nie?

Może zamiast winić technologię, warto spróbować zrozumieć młode pokolenie, które przecież nie zna świata bez internetu.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak uczyć, by obniżać stres uczniów przed egzaminem?

Sprawdzaniu wiedzy towarzyszą emocje oraz stres. Z jakich metod korzystać na co dzień, by przekuwać je w
Zobacz
Artykuł

Nie masz czerwonego paska? Nie szkodzi

W ostatnim czasie zjawisko „czerwonego paska” budzi kontrowersje. Słychać coraz więcej głosów, że cena, jaką ponoszą uczniowie,
Zobacz
Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY