Metody oceniania, które sprawdzą się w klasach o dużym zróżnicowaniu wiedzy i umiejętności uczniów

Publikacja

Informacje o materiale

Autor/-ka: Małgorzata Ostrowska

Data dodania: 29.11.2022

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Wychowawcy

Opis materiału

Ocenianie jest istotnym, a równocześnie czułym aspektem funkcjonowania szkoły. Głęboko przemyślane wspiera proces uczenia się, więc ma znaczenie dla sukcesu edukacyjnego uczniów. Bywa jednak niekomfortowe i skomplikowane, może też wywoływać silne reakcje emocjonalne, dlatego stało się jednym z trudniejszych zadań nauczycieli i wymaga od nich dużego wysiłku.

W klasach o dużym zróżnicowaniu wiedzy i umiejętności uczniów problemy z ocenianiem zwykle się potęgują. Nauczycielom brakuje odpowiednich narzędzi oceny i umiejętności ich wykorzystania. Pojawia się silny dyskomfort, poczucie braku zrozumienia i niewystarczającego wsparcia, które jest konieczne, by także przez ocenianie móc wyjść naprzeciw uczniowskim potrzebom emocjonalnym, społecznym i w zakresie uczenia się. W związku z tym warto przyjrzeć się bliżej różnym aspektom oceniania w szkole realizującej integrację edukacyjną.

Tekst powstał w partnerstwie z Norwegian Refugee Council.

Pobierz materiał

Metody oceniania, które sprawdzą się w klasach o dużym zróżnicowaniu wiedzy i umiejętności uczniów

format: pdf

wielkość: 230,12 KB

Pobierz

Podobne materiały

Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Szkolne dotleniacze

Wspólnie stwórzcie szkolny dotleniacz, czyli zielone miejsce na terenie waszej szkoły.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Natura w otworku

Efektem waszego projektu młodzieżowego będzie m.in.: plener fotograficzny z wykorzystaniem aparatów otworkowych.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY