Lekcje zdalne z własnym podręcznikiem

Informacje o materiale

Autor/-ka: Danuta Sterna

Data dodania: 22.05.2020

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi

Artykuł

Wiele uczniów i uczennic może mieć w obecnej sytuacji problem z dostępem do komputera. Warto zatem zastanowić się, co może być alternatywą do prowadzenia zajęć online. Rozwiązaniem jest przygotowanie przez nauczyciela czy nauczycielkę własnego podręcznika, który uwzględniałby potrzeby danej klasy.

Do każdej lekcji nauczyciel może przygotować kilka zszytych kartek z treścią lekcji i z miejscami do uzupełniania przez uczniów. Treść może zawierać:

  • cele lekcji,
  • kryteria sukcesu,
  • pytanie kluczowe,
  • treści zadań i miejsce na ich rozwiązanie przez ucznia,
  • miejsce na podsumowanie (najczęściej w formie refleksji uczniowskiej),
  • zadania sprawdzające do zrobienia w domu i do samooceny,
  • odpowiedzi do zadań sprawdzających razem z odpowiedziami

Przygotowanie w tej formie lekcji zajmuje znacznie więcej czasu niż posługiwanie się tradycyjnym podręcznikiem, jednak raz przygotowana lekcja zostaje na lata, można ją modyfikować. Zaletą pisania samemu podręcznika jest to, że ograniczona jest ilość treści, bo zakładamy, że uczniowie muszą wykonać zadania podczas 45 minut i mieć w trakcie lekcji możliwość skonsultowania się z nauczycielem. Nauczyciel musi też dostosować poziom trudności lekcji do swoich uczniów, gdyż w przeciwnym razie nie podoła liczbie konsultacji z uczniami.

A jak przeprowadzić taką lekcję w formie zdalnej? Nauczyciel może wysłać lekcję do szkoły, gdzie dyżurujący pracownik szkoły odbija ją na ksero w potrzebnej uczniom liczbie. Następnie wkłada ją do koperty i zostawia przed szkołą. Ktoś z rodziny, bez potrzeby kontaktowania się z kimkolwiek, odbiera pakiet lekcji na kilka dni wraz z harmonogramem konsultacji. Konsultacja może odbyć się przez telefon

Trudniej wtedy o informację zwrotną nauczyciela, ale może ona być ustna przez telefon lub uczeń może dostarczyć swoją wypełnioną lekcję tą samą drogą, zostawiając zadania przed szkołą, skąd odbierze je nauczyciel.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Zachęcamy do pobrania przykładowej lekcji ,,Lekcja o równaniach’’. Inspiracją były zadania przygotowane przez Dorotę Saj, matematyczkę pracującą w Szkole Podstawowej nr 10 w Siedlicach, która pracowała w poprzednim roku w zespole nauczycieli opracowującym cykl zadań dla licealistów pod tytułem ,,Po co mi to?’’ oraz w konsultacje z Hanną Mąką.

Polecamy również przygotowany przez Hannę Mąkę „Zeszyt ucznia”  do tematu „Trójkąty podobne”, który jest formą  notatki do pracy samodzielnej ucznia w edukacji zdalnej. Dzięki kolejnym pytaniom i zadaniom uczeń realizuje cel lekcji – poznaje własności trójkątów podobnych i ich praktyczne zastosowanie. To pierwsza lekcja dotycząca tego tematu, w której uczeń nabywa nowe umiejętności prowadzony trochę „za rękę”, ale doceniany i zachęcany do samodzielnego wnioskowania i rozwiązywania praktycznych problemów. Taki materiał nauczyciel może przesłać uczniowi, jeśli nie ma możliwości prowadzenia lekcji zdalnych lub uczeń z jakiś powodów w takiej lekcji nie może uczestniczyć. Materiał przeznaczony jest dla uczniów klasy pierwszej liceów lub techników. Uczeń realizujący matematykę w zakresie podstawowym, w zależności od indywidualnych możliwości potrzebuję od 1 – 1,5 godz. na realizację zaplanowanych zadań, uczniowi z klasy, w której matematyka realizowana jest na poziomie rozszerzonym zajmie to ok. 45 minut.

Podobne materiały

Film lub webinarium

Jak uczyć, by obniżać stres uczniów przed egzaminem?

Sprawdzaniu wiedzy towarzyszą emocje oraz stres. Z jakich metod korzystać na co dzień, by przekuwać je w
Zobacz
Artykuł

Nie masz czerwonego paska? Nie szkodzi

W ostatnim czasie zjawisko „czerwonego paska” budzi kontrowersje. Słychać coraz więcej głosów, że cena, jaką ponoszą uczniowie,
Zobacz
Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY