Kręgi Naprawcze jako forma rozwiązywania konfliktów w szkołach

Informacje o materiale

Autor/-ka: Magdalena Wegner

Data dodania: 26.01.2024

Grupa docelowa: Wychowawcy, Specjaliści w szkole, Dyrektorzy, Nauczyciele świetlicy

Artykuł

Artykuł „Kręgi Naprawcze jako forma rozwiązywania konfliktów w szkołach” ma na celu
przedstawienie metody Kręgów Naprawczych, genezy ich powstania i metodologii stosowania oraz określenie szans i wyzwań przy wprowadzaniu tego podejścia do szkół.

Kręgi Naprawcze powstały w latach 90. XX wieku. Dominic Barter (twórca tego podejścia), obserwując sytuację w favelach w Rio de Janeiro w Brazylii, zaczął podejmować działania mające na celu
zmianę podejścia do konfliktów społecznych. Wspólnie z lokalną społecznością opracował system, który pozwolił na rozwiązywanie konfliktów inaczej niż przez brutalne kary czy groźby, uwzględniając całą społeczność dotkniętą konfliktem.
System ten bazuje na idei sprawiedliwości naprawczej i podstawowych założeniach Porozumienia
bez Przemocy. Później został nazwany Kręgami Naprawczymi i miał na celu nie tylko
uwzględnienie racji stron konfliktu, ale także stopniową odbudowę więzi społecznych.

Pobierz materiał

Magdalena Wegner, Kręgi Naprawcze jako forma rozwiązywania konfliktów w szkołach

format: pdf

wielkość: 348,95 KB

Pobierz

Podobne materiały

Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Szkolne dotleniacze

Wspólnie stwórzcie szkolny dotleniacz, czyli zielone miejsce na terenie waszej szkoły.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Natura w otworku

Efektem waszego projektu młodzieżowego będzie m.in.: plener fotograficzny z wykorzystaniem aparatów otworkowych.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY