Kompetencje przyszłości. Jak pomóc uczniom zdobywać je w szkole?

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 02.06.2023

Grupa docelowa: Dyrektorzy

Opis materiału

Kompetencje przyszłości, nazywane także „kluczowymi”, to temat poruszany w debacie publicznej i przedmiot licznych konferencji i programów.
Podczas naszego webinarium z cyklu „Odporna szkoła” dla dyrektora poznasz praktyczne sposoby skutecznego uczenia tych kompetencji w Twojej szkole.
Dowiesz się, jak zacząć uczyć kompetencji przyszłości. A także rozwijać dorobek Twojej szkoły w tym zakresie i mierzyć efekty. Poznasz:

  • sposoby pracy nad kompetencjami przyszłości sprawdzone w „Szkole dla Innowatora”
  • doświadczenia innych dyrektorów we wdrażaniu jednej z kompetencji przyszłości w ich szkołach
  • szanse i zagrożenia związane ze zmianą w szkole, które wiążą się z wprowadzaniem kompetencji przyszłości

Swoją praktyczną wiedzą podzieliły dyrektorki z doświadczeniem wdrażania kompetencji przyszłości w szkołach publicznych.

  • Magdalena Bogusławska – ekspertka edukacyjna, która zajmuje się tematyką rozwijania kompetencji proinnowacyjnych (m.in. w realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej programie „Szkoła dla innowatora”.Menedżerka oświaty, doradczyni zawodowa, trenerka, nauczycielka francuskiego i polskiego jako obcego. W przeszłości dyrektorka Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych WSiP, gdzie zajmowała się doskonaleniem zawodowym nauczycieli, a także dyrektorka Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Z wykształcenia filolożka. Obszarami jej zainteresowań są problematyka uczniowskiej aktywności, nowoczesne technologie w procesie uczenia się – nauczania, zagadnienia przywództwa oraz wdrażanie zmiany.
  • Izabela Saganowska – z zamiłowania i z zawodu nauczycielka języka polskiego, od ośmiu lat także wicedyrektorka Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim. Egzaminatorka OKE. Uczestniczka projektu „Szkoła dla innowatora”. Entuzjastka idei kształcenia kompetencji przyszłości w szkołach. Prywatnie wielbicielka podróży, sztuki i dobrej książki.
  • Edyta Sztyler – nauczyciel muzyki, szkolny doradca zawodowy, trener myślenia krytycznego, instruktor gry w szachy. Od 13 lat dyrektor szkoły (gimnazjum, szkoła podstawowa), w tym szkoły, która zdobyła tytuł Szkoły Uczącej Się i Szkoły dla innowatora. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. W szkole propaguje rozwijanie kompetencji zarówno wśród uczniów, jak i dorosłych. Dąży do tego, aby szkoła, którą kieruje, stała się turkusową organizacją uczącą się.

Spotkanie poprowadził Przemysław Kluge.
_________
Partnerem wydarzenia jest Norwegian Refugee Council oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
Sieć dyrektorska „Odporna szkoła” organizowana jest w ramach programu „Szkoła ucząca się”.
Program ten jest przedsięwzięciem Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez CEO.
Patronem medialnym wydarzenia jest „Dyrektor szkoły. Miesięcznik kierowniczej kadry oświaty”.
Webinarium organizowane jest przy współpracy programu „Szkoła ucząca się”. Program ten jest przedsięwzięciem Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez CEO.

Podobne materiały

Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Szkolne dotleniacze

Wspólnie stwórzcie szkolny dotleniacz, czyli zielone miejsce na terenie waszej szkoły.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Natura w otworku

Efektem waszego projektu młodzieżowego będzie m.in.: plener fotograficzny z wykorzystaniem aparatów otworkowych.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY