КОДЕКС ДОБРИХ ПРАКТИК ДЛЯ КЛІМАТУ ТА ДОВКІЛЛЯ. Видання II

Publikacja

Informacje o materiale

Data dodania: 22.12.2023

Grupa docelowa: Specjaliści w szkole

Opis materiału

„Кодекс добрих практик для клімату та довкілля” було розроблено в межах Стратегії екологічної та просвітницької діяльності в програмах Польсько-Американського Фонду Свободи (PAFW) в період 2021-2023 рр. Відповідно до резолюції, ухваленої Європарламентом 2019 року, ми зіткнулися з кліматичною та екологічною кризою в глобальному масштабі. Розроблена у відповідь на цю кризу стратегія економічного розвитку країн Європейського союзу, що отримала назву „Європейський зелений курс для Європейського союзу (ЄС) та його громадян”, має на меті досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. Цей „Кодекс добрих практик для клімату та довкілля” призначено для підтримки організацій, що реалізують програми PAFW, в ухваленні власних заходів щодо досягнення кліматичної нейтральності. У восьми галузях, які було визначено як типові для діяльності організацій, що є виконавцями програми PAFW, пропонуються практичні поради щодо зниження впливу на навколишнє середовище щоденної офісної діяльності та різних організаційних заходів.

Pobierz materiał

КОДЕКС ДОБРИХ ПРАКТИК ДЛЯ КЛІМАТУ ТА ДОВКІЛЛЯ

format: pdf

wielkość: 5,35 MB

Pobierz

Podobne materiały

Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Szkolne dotleniacze

Wspólnie stwórzcie szkolny dotleniacz, czyli zielone miejsce na terenie waszej szkoły.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Natura w otworku

Efektem waszego projektu młodzieżowego będzie m.in.: plener fotograficzny z wykorzystaniem aparatów otworkowych.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY