КОДЕКС ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПРАКТИК ДЛЯ КЛИМАТА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Издание II

Publikacja

Informacje o materiale

Data dodania: 22.12.2023

Grupa docelowa: Specjaliści w szkole

Opis materiału

„Кодекс добросовестных практик для климата и окружающей среды” был разработан в рамках Стратегии экологической и просветительской деятельности в программах Польско-Американского Фонда Свободы (PAFW) в период 2021-2023 гг. В соответствии с резолюцией, принятой Европарламентом в 2019 году, мы столкнулись с климатическим и экологическим кризисом в глобальном масштабе. Разработанная в ответ на этот кризис стратегия экономического развития стран Европейского союза, получившая название „Европейский зеленый курс для Европейского союза (ЕС) и его граждан”,нацелена на достижение климатической нейтральности к 2050 году. Данный „Кодекс добросовестных практик для климата и окружающей среды” предназначен для поддержки организаций, реализующих программы PAFW, в принятии собственных мер по достижению климатической нейтральности. В восьми областях, которые были определены в качестве типичных для деятельности организаций, которые являются исполнителями программы PAFW, предлагаются практические советы по снижению воздействия на окружающую среду повседневной офисной деятельности и различных организационных мероприятий.

Pobierz materiał

КОДЕКС ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПРАКТИК ДЛЯ КЛИМАТА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

format: pdf

wielkość: 5,36 MB

Pobierz

Podobne materiały

Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Szkolne dotleniacze

Wspólnie stwórzcie szkolny dotleniacz, czyli zielone miejsce na terenie waszej szkoły.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Natura w otworku

Efektem waszego projektu młodzieżowego będzie m.in.: plener fotograficzny z wykorzystaniem aparatów otworkowych.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY