Karta pracy projekt młodzieżowy. Zrównoważona turystyka

Scenariusz lub ćwiczenie

Informacje o materiale

Data dodania: 18.03.2024

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Uczniowie

Opis materiału

Ta karta pracy pomoże wam: zrealizować działania, dzięki którym poznacie okolicę, w której mieszkacie, a także pomoże wam rozbudzić zainteresowanie ekologią i świadomość ekologiczną waszych koleżanek i kolegów oraz społeczności lokalnej. Rezultatem waszych działań będzie: turystyczna trasa edukacyjna po waszym regionie. Czego potrzebujecie, aby zrealizować to zadanie: mapy terenu, informacji na temat gatunków zwierząt i roślin znajdujących się na interesującym was obszarze, materiałów biurowych niezbędnych do zaplanowania ścieżki edukacyjnej (kartki, flamastry). Z kim współpracować: z uczniami/uczennicami, nauczycielami/nauczycielkami waszej szkoły, ze społecznoscią lokalną.

Pobierz materiał

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zrównoważona turystyka

format: pdf

wielkość: 2,99 MB

Pobierz

Zrównoważona turystyka. Karta pomocnicza

format: pdf

wielkość: 2,99 MB

Pobierz

Podobne materiały

Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Szkolne dotleniacze

Wspólnie stwórzcie szkolny dotleniacz, czyli zielone miejsce na terenie waszej szkoły.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Natura w otworku

Efektem waszego projektu młodzieżowego będzie m.in.: plener fotograficzny z wykorzystaniem aparatów otworkowych.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY