Jak zwiększyć efektywność energetyczną piecyków?

Informacje o materiale

Data dodania: 13.09.2021

Grupa docelowa: Wychowawcy, Bibliotekarze, Nauczyciele przedmiotowi

Artykuł

W społecznościach z ograniczonym dostępem do energii zbieranie drewna na opał jest głównym zajęciem zapewniającym wystarczającą ilość paliwa, by przygotować posiłki.

Zajmują się tym głównie kobiety, przynajmniej parę godzin dziennie poświęcając na – czasami niebezpieczne – wycieczki do lasu. W pewnych regionach

zapotrzebowanie na paliwo powoduje znaczne wylesienie okolicy. To zjawisko z kolei jest przyczynkiem – w skali lokalnej – do wysuszania gleby i jej jałowienia. Co z kolei oddziałuje na kolejne obszary życia, utrudniając m.in. prowadzenie efektywnego rolnictwa.

Rozwiązaniem tej sytuacji stały się piece efektywnie energetycznie. Ich konstrukcja powoduje, że możliwe jest zmniejszenie zużycia drewna lub węgla drzewnego o 30, 50 a nawet 70%. Wszystko zależy bowiem od konstrukcji.

Czasami wykonuje się je z gliny, zamyka obieg ciepła i zabezpiecza przed jego ciekaniem „na boki”, czasami dla uzyskania jeszcze lepszego efektu otacza się je metalowym kołnierzem, który również zapobiega uciekaniu ciepła.

Niewielka zmiana w organizacji pracy w kuchni stanowi dużą zmianę dla społeczności. Kobiety zyskują czas, nie muszą bowiem godzin spędzać na poszukiwaniu drewna. Las nie jest wycinany w takim tempie, zwierzęta nie tracą swojego habitatu. Piecyk zwraca się nawet po miesiącu korzystania, więc w budżecie domowym zostają dodatkowe pieniądze. Popularność tego rozwiązania sprawia również, że staje się to podstawą dla tworzenia biznes planów i wzmacnia rozwój lokalnych przedsiębiorstw.

Podobne materiały

Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Szkolne dotleniacze

Wspólnie stwórzcie szkolny dotleniacz, czyli zielone miejsce na terenie waszej szkoły.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Natura w otworku

Efektem waszego projektu młodzieżowego będzie m.in.: plener fotograficzny z wykorzystaniem aparatów otworkowych.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY