Jak zarządzać szkołą, w której są migranci, by służyła wszystkim?

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 04.11.2022

Grupa docelowa: Dyrektorzy

Opis materiału

Webinarium zostało zorganizowane w ramach programu „Polska – Ukraina. Razem w Szkole” . Dowiesz się z niego:

  • Jak radzić sobie z tym, że szkoła przyjmuje uczniów z doświadczeniem migracji – zarówno uchodźczym, jak i ekonomicznym – którzy mają różne potrzeby i plany na dalszą edukację?
  • Jak zachować przy tym troskę o uczniów polskich, którzy czasem czują się niesprawiedliwie traktowani, a często również mają duże potrzeby (jeszcze niezaspokojone po edukacji zdalnej)?
  • Jak dyrektor powinien pracować ze swoją radą pedagogiczną w takiej sytuacji (np. pomóc nauczycielom wyznaczyć priorytety)?
  • Jak zapewnić odpowiednie wsparcie psychologiczno-pedagogiczne tym, którzy tego potrzebują?
  • Jakie czynniki ułatwiają a jakie utrudniają uczenie się i nauczanie uczniów–migrantów zarówno w oddziałach przygotowawczych i klasach mieszanych?

Spotkanie było też okazją, by poznać:

Swoją wiedzą, doświadczeniem oraz dobrymi praktykami podzieliły się dyrektorki szkół, w których uczą się uczniowie migranci i uchodźcy:

  • Aneta Kotlenga – logopeda, pedagog szkolny i wicedyrektorka w Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach. Od marca 2022 roku odpowiedzialna za przyjmowanie uczniów z Ukrainy i włączanie ich do społeczności szkolnej oraz dostosowywanie wymagań edukacyjnych i kontakt z rodzicami.
  • Wiesława Dziklińska – nauczycielka historii, socjoterapeutka, dyrektorka w szkole wielokulturowej. Od lat działa na rzecz imigrantów i uchodźców, tworząc przestrzeń do edukacji dzieci cudzoziemskich. 
  • Anna Listewnik – ekspertka ds. awansu zawodowego nauczycieli, doradczyni metodyczna, trenerka wsparcia oświaty. Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku. Od 2018 roku prowadzi oddziały przygotowawcze dla uczniów z doświadczeniem migracyjnym. Członkini Zespołu ds. społecznych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku. Dzieli się dobrymi praktykami wypracowanymi w Gdańskim Modelu Integracji Imigrantów i Imigrantek.
  • Magdalena Tędziagolska – badaczka, facylitatorka, trenerka. Od kilkunastu lat projektuje i realizuje procesy badawcze i badawczo-strategiczne. Od prawie 10 lat pracuje ze szkołami (dyrektorami, nauczycielami) prowadząc szkolenia, warsztaty, badania wspierające procesy edukacyjne.

Spotkanie poprowadził dr Jędrzej Witkowski, prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej.

To spotkanie rozpoczęło cykl 4 webinarów dla dyrektorów o tym, jak wzmacniać kompetencje dyrektorów w zakresie zarządzania szkołą zróżnicowaną kulturowo. Będziemy przyglądać się temu w kontekście wyzwań, które pojawiają się w szkole w związku z napływem uczniów i uczennic z Ukrainy. 

Partnerem cyklu jest Norwegian Refugee Council.

Podobne materiały

Film lub webinarium

O budowaniu sieci wsparcia dla nauczycieli

Zobacz
Artykuł

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ukraińskich uczniów w szkołach

W niniejszym materiale zawarto podpowiedzi, w jaki sposób prowadzić rozpoznawanie potrzeb i możliwości uczniów ukraińskich.
Zobacz
Artykuł

Jak przyjmować w szkole nowych uczniów? 6 najważniejszych...

Materiał  skierowany jest do dyrektorów szkół, którzy mierzą się z nadal trwającym napływem uczniów z Ukrainy.
Zobacz
Film lub webinarium

Ocenianie, które pomaga w nauczaniu i uczeniu się....

Sposób oceniania wywołuje gorące dyskusje z rodzicami i wewnątrz rady pedagogicznej. Podjęcie tej rozmowy jest pierwszym krokiem
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Równość płci na świecie. Scenariusz

Scenariusz ma na celu zachęcanie dziewcząt do podejmowania wyzwań w ramach nauki przedmiotów ścisłych i przyrodniczych.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Co zrobić, by projekt cały czas trwał? Ćwiczenia

Niniejszy materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i utrzymaniu motywacji młodzieży przy realizacji wyznaczonych celów.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt osadzony lokalnie. Ćwiczenia

Niniejszy materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i znalezieniu lokalnych sojuszników. Poznasz sposoby realizacji projektu w
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Krytyczna postawa wobec mediów. Ćwiczenia

Materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i wzmacniania wiedzy na temat aktualnych wyzwań. Poznasz metody weryfikacji
Zobacz
Publikacja

Jak uczyć o klimacie? Praktyczny przewodnik po rzetelnej...

Jak uczyć o klimacie? Praktyczny przewodnik po rzetelnej edukacji klimatycznej
Zobacz
Gra

Włącz szkołę dla klas 1-3

Scenariusz i gra dla klas 1-3 o wolontariacie i organizacjach społecznych. Kim jest wolontariusz, co robią organizacje
Zobacz
Artykuł

Krytyczne myślenie a ochrona środowiska – na co...

Artykuł porusza kwestie krytycznego myślenia w ochronie środowiska wokół takich zagadnień jak: segregacja odpadów, transport oraz fast
Zobacz
Film lub webinarium

Jak zaprosić uczniów do dyskusji o wartościach?

Dowiesz się, jak realizować związane z nimi zadania wychowawcze dzięki naszym bezpłatnym filmom oraz prostym ćwiczeniom.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY