Jak zarządzać szkołą, w której są migranci, by służyła wszystkim?

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 04.11.2022

Grupa docelowa: Dyrektorzy

Opis materiału

Webinarium zostało zorganizowane w ramach programu „Polska – Ukraina. Razem w Szkole” . Dowiesz się z niego:

  • Jak radzić sobie z tym, że szkoła przyjmuje uczniów z doświadczeniem migracji – zarówno uchodźczym, jak i ekonomicznym – którzy mają różne potrzeby i plany na dalszą edukację?
  • Jak zachować przy tym troskę o uczniów polskich, którzy czasem czują się niesprawiedliwie traktowani, a często również mają duże potrzeby (jeszcze niezaspokojone po edukacji zdalnej)?
  • Jak dyrektor powinien pracować ze swoją radą pedagogiczną w takiej sytuacji (np. pomóc nauczycielom wyznaczyć priorytety)?
  • Jak zapewnić odpowiednie wsparcie psychologiczno-pedagogiczne tym, którzy tego potrzebują?
  • Jakie czynniki ułatwiają a jakie utrudniają uczenie się i nauczanie uczniów–migrantów zarówno w oddziałach przygotowawczych i klasach mieszanych?

Spotkanie było też okazją, by poznać:

Swoją wiedzą, doświadczeniem oraz dobrymi praktykami podzieliły się dyrektorki szkół, w których uczą się uczniowie migranci i uchodźcy:

  • Aneta Kotlenga – logopeda, pedagog szkolny i wicedyrektorka w Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach. Od marca 2022 roku odpowiedzialna za przyjmowanie uczniów z Ukrainy i włączanie ich do społeczności szkolnej oraz dostosowywanie wymagań edukacyjnych i kontakt z rodzicami.
  • Wiesława Dziklińska – nauczycielka historii, socjoterapeutka, dyrektorka w szkole wielokulturowej. Od lat działa na rzecz imigrantów i uchodźców, tworząc przestrzeń do edukacji dzieci cudzoziemskich. 
  • Anna Listewnik – ekspertka ds. awansu zawodowego nauczycieli, doradczyni metodyczna, trenerka wsparcia oświaty. Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku. Od 2018 roku prowadzi oddziały przygotowawcze dla uczniów z doświadczeniem migracyjnym. Członkini Zespołu ds. społecznych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku. Dzieli się dobrymi praktykami wypracowanymi w Gdańskim Modelu Integracji Imigrantów i Imigrantek.
  • Magdalena Tędziagolska – badaczka, facylitatorka, trenerka. Od kilkunastu lat projektuje i realizuje procesy badawcze i badawczo-strategiczne. Od prawie 10 lat pracuje ze szkołami (dyrektorami, nauczycielami) prowadząc szkolenia, warsztaty, badania wspierające procesy edukacyjne.

Spotkanie poprowadził dr Jędrzej Witkowski, prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej.

To spotkanie rozpoczęło cykl 4 webinarów dla dyrektorów o tym, jak wzmacniać kompetencje dyrektorów w zakresie zarządzania szkołą zróżnicowaną kulturowo. Będziemy przyglądać się temu w kontekście wyzwań, które pojawiają się w szkole w związku z napływem uczniów i uczennic z Ukrainy. 

Partnerem cyklu jest Norwegian Refugee Council.

Podobne materiały

Artykuł

Wpływ trudnych emocji na uczenie się

Artykuł pokazuje, w jak złożonej emocjonalnie sytuacji znajdują się uczniowie i uczennice, którzy doświadczyli wojny i przymusowej
Zobacz
Artykuł

Jak rozpoznawać konflikt na tle narodowościowym i jak...

Czym jest konflikt na tle narodowościowym? Jak może się przejawiać i jakie działania może podjąć nauczyciel, aby
Zobacz
Film lub webinarium

Nieoczywiste sposoby na literaturę

Skąd się bierze popularność Szymborskiej na TikToku? Komu się podobają literackie kolaże? Czy młodzież czytająca Wattpada przyjdzie
Zobacz
Film lub webinarium

Stres, presja, odpowiedzialność za uczniów. Jak sprostać tym...

Jak radzić sobie ze stresem i presją w pracy w szkole oraz dbać o swój dobrostan.
Zobacz
Film lub webinarium

Rada pedagogiczna. Spotkanie zespołu. Co wzmocni ich sprawczość?

Współpraca w zespole nauczycielski, czyli efektywne rady pedagogiczne.
Zobacz
Film lub webinarium

Kto się boi matematyki? Czy da się ją...

Poznaj sposoby na to, aby dzieci polubiły matematykę i zainspiruj się doświadczeniem z pracy z dziećmi w
Zobacz
Film lub webinarium

Jak twórczo wykorzystać potencjał lokalny w bibliotece?

"Lokalność w bibliotece" cz. II. Zainspiruj się lokalnością . Dowiedz się w jaki sposób ją diagnozować i
Zobacz
Film lub webinarium

Diagnoza lokalna w bibliotece

"Lokalność w bibliotece" cz. I. Zainspiruj się lokalnością . Dowiedz się w jaki sposób ją diagnozować i
Zobacz
Gra Edukacyjna

Ikony skojarzeń i gra karciana do spektaklu „Iskry...

Narzędzie edukacyjne, które pomoże poznać lub zapamiętać dokonania osób ważnych dla polskiej historii, nauki i kultury.
Zobacz
Gra Edukacyjna

RÓWNE SZANSE. Gra korytarzowa

Narzędzie edukacyjne, pobudzające do refleksji nad wzajemną współpracą w społeczności szkolnej i przydatne we wdrażaniu standardu równości
Zobacz
Film lub webinarium

Nauczyciel i rodzic. Jak razem zbudować dobry kontakt?

Obustronna komunikacja jest podstawą dobrych kontaktów, z których korzyści możesz czerpać Ty, rodzice i Twoi uczniowie.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak pracować nad programem wychowawczo-profilaktycznym w szkole?

Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY