Jak zarządzać szkołą, w której są migranci, by służyła wszystkim?

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 04.11.2022

Grupa docelowa: Dyrektorzy

Opis materiału

Webinarium zostało zorganizowane w ramach programu „Polska – Ukraina. Razem w Szkole” . Dowiesz się z niego:

  • Jak radzić sobie z tym, że szkoła przyjmuje uczniów z doświadczeniem migracji – zarówno uchodźczym, jak i ekonomicznym – którzy mają różne potrzeby i plany na dalszą edukację?
  • Jak zachować przy tym troskę o uczniów polskich, którzy czasem czują się niesprawiedliwie traktowani, a często również mają duże potrzeby (jeszcze niezaspokojone po edukacji zdalnej)?
  • Jak dyrektor powinien pracować ze swoją radą pedagogiczną w takiej sytuacji (np. pomóc nauczycielom wyznaczyć priorytety)?
  • Jak zapewnić odpowiednie wsparcie psychologiczno-pedagogiczne tym, którzy tego potrzebują?
  • Jakie czynniki ułatwiają a jakie utrudniają uczenie się i nauczanie uczniów–migrantów zarówno w oddziałach przygotowawczych i klasach mieszanych?

Spotkanie było też okazją, by poznać:

Swoją wiedzą, doświadczeniem oraz dobrymi praktykami podzieliły się dyrektorki szkół, w których uczą się uczniowie migranci i uchodźcy:

  • Aneta Kotlenga – logopeda, pedagog szkolny i wicedyrektorka w Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach. Od marca 2022 roku odpowiedzialna za przyjmowanie uczniów z Ukrainy i włączanie ich do społeczności szkolnej oraz dostosowywanie wymagań edukacyjnych i kontakt z rodzicami.
  • Wiesława Dziklińska – nauczycielka historii, socjoterapeutka, dyrektorka w szkole wielokulturowej. Od lat działa na rzecz imigrantów i uchodźców, tworząc przestrzeń do edukacji dzieci cudzoziemskich. 
  • Anna Listewnik – ekspertka ds. awansu zawodowego nauczycieli, doradczyni metodyczna, trenerka wsparcia oświaty. Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku. Od 2018 roku prowadzi oddziały przygotowawcze dla uczniów z doświadczeniem migracyjnym. Członkini Zespołu ds. społecznych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku. Dzieli się dobrymi praktykami wypracowanymi w Gdańskim Modelu Integracji Imigrantów i Imigrantek.
  • Magdalena Tędziagolska – badaczka, facylitatorka, trenerka. Od kilkunastu lat projektuje i realizuje procesy badawcze i badawczo-strategiczne. Od prawie 10 lat pracuje ze szkołami (dyrektorami, nauczycielami) prowadząc szkolenia, warsztaty, badania wspierające procesy edukacyjne.

Spotkanie poprowadził dr Jędrzej Witkowski, prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej.

To spotkanie rozpoczęło cykl 4 webinarów dla dyrektorów o tym, jak wzmacniać kompetencje dyrektorów w zakresie zarządzania szkołą zróżnicowaną kulturowo. Będziemy przyglądać się temu w kontekście wyzwań, które pojawiają się w szkole w związku z napływem uczniów i uczennic z Ukrainy. 

Partnerem cyklu jest Norwegian Refugee Council.

Podobne materiały

Scenariusz lub ćwiczenie

Bioróżnorodność. Jestem częścią przyrody, kl. VII-VIII

Niniejszy scenariusz zawiera lekcję poświęconą tematowi bioróżnorodności. Scenariusz podzielony jest na dwie części: klasową i terenową.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Bioróżnorodność. Jestem częścią przyrody, kl. IV-VI

Niniejszy scenariusz zawiera lekcję poświęconą tematowi bioróżnorodności. Scenariusz podzielony jest na dwie części: klasową i terenową.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak stworzyć przestrzeń, w której dobrze się uczy?

Przyjazna i komfortowa przestrzeń szkolna sprzyja zdobywaniu wiedzy i wzmacnia współpracę.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak wzmocnić relacje na zakończenie roku szkolnego

Zobacz
Film lub webinarium

Jak tworzyć bezpieczną atmosferę w szkole?

Zobacz
Publikacja

Świętuj, żeby zrozumieć

Zobacz
Film lub webinarium

„Jak tworzyć skuteczne zasady antydyskryminacyjne w szkole”

Zobacz
Publikacja

Uwikłani w wielkie narracje. Jak krytycznie myśleć o...

Publikacja powstała z myślą o uczniach i uczennicach
Zobacz
Publikacja

Zarządzanie konfliktem w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Jak rozpoznawać i reagować na dyskryminację w klasie?

Zobacz
Film lub webinarium

Inspiracje do działań społecznych w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Szkoła bez telefonów – tak czy nie?

Może zamiast winić technologię, warto spróbować zrozumieć młode pokolenie, które przecież nie zna świata bez internetu.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY