Jak zarządzać szkołą, w której są migranci, by służyła wszystkim?

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 04.11.2022

Grupa docelowa: Dyrektorzy

Opis materiału

Webinarium zostało zorganizowane w ramach programu „Polska – Ukraina. Razem w Szkole” . Dowiesz się z niego:

  • Jak radzić sobie z tym, że szkoła przyjmuje uczniów z doświadczeniem migracji – zarówno uchodźczym, jak i ekonomicznym – którzy mają różne potrzeby i plany na dalszą edukację?
  • Jak zachować przy tym troskę o uczniów polskich, którzy czasem czują się niesprawiedliwie traktowani, a często również mają duże potrzeby (jeszcze niezaspokojone po edukacji zdalnej)?
  • Jak dyrektor powinien pracować ze swoją radą pedagogiczną w takiej sytuacji (np. pomóc nauczycielom wyznaczyć priorytety)?
  • Jak zapewnić odpowiednie wsparcie psychologiczno-pedagogiczne tym, którzy tego potrzebują?
  • Jakie czynniki ułatwiają a jakie utrudniają uczenie się i nauczanie uczniów–migrantów zarówno w oddziałach przygotowawczych i klasach mieszanych?

Spotkanie było też okazją, by poznać:

Swoją wiedzą, doświadczeniem oraz dobrymi praktykami podzieliły się dyrektorki szkół, w których uczą się uczniowie migranci i uchodźcy:

  • Aneta Kotlenga – logopeda, pedagog szkolny i wicedyrektorka w Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach. Od marca 2022 roku odpowiedzialna za przyjmowanie uczniów z Ukrainy i włączanie ich do społeczności szkolnej oraz dostosowywanie wymagań edukacyjnych i kontakt z rodzicami.
  • Wiesława Dziklińska – nauczycielka historii, socjoterapeutka, dyrektorka w szkole wielokulturowej. Od lat działa na rzecz imigrantów i uchodźców, tworząc przestrzeń do edukacji dzieci cudzoziemskich. 
  • Anna Listewnik – ekspertka ds. awansu zawodowego nauczycieli, doradczyni metodyczna, trenerka wsparcia oświaty. Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku. Od 2018 roku prowadzi oddziały przygotowawcze dla uczniów z doświadczeniem migracyjnym. Członkini Zespołu ds. społecznych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku. Dzieli się dobrymi praktykami wypracowanymi w Gdańskim Modelu Integracji Imigrantów i Imigrantek.
  • Magdalena Tędziagolska – badaczka, facylitatorka, trenerka. Od kilkunastu lat projektuje i realizuje procesy badawcze i badawczo-strategiczne. Od prawie 10 lat pracuje ze szkołami (dyrektorami, nauczycielami) prowadząc szkolenia, warsztaty, badania wspierające procesy edukacyjne.

Spotkanie poprowadził dr Jędrzej Witkowski, prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej.

To spotkanie rozpoczęło cykl 4 webinarów dla dyrektorów o tym, jak wzmacniać kompetencje dyrektorów w zakresie zarządzania szkołą zróżnicowaną kulturowo. Będziemy przyglądać się temu w kontekście wyzwań, które pojawiają się w szkole w związku z napływem uczniów i uczennic z Ukrainy. 

Partnerem cyklu jest Norwegian Refugee Council.

Podobne materiały

Film lub webinarium

Jak uczyć, by obniżać stres uczniów przed egzaminem?

Sprawdzaniu wiedzy towarzyszą emocje oraz stres. Z jakich metod korzystać na co dzień, by przekuwać je w
Zobacz
Artykuł

Nie masz czerwonego paska? Nie szkodzi

W ostatnim czasie zjawisko „czerwonego paska” budzi kontrowersje. Słychać coraz więcej głosów, że cena, jaką ponoszą uczniowie,
Zobacz
Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY