Jak wzmacniać nauczycieli wobec wyzwań, jakie niesie za sobą praca w wielokulturowej szkole?

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 04.11.2022

Grupa docelowa: Dyrektorzy

Opis materiału

Na webinarium dla dyrektorów z cyklu „Odporna szkoła” rozmawialiśmy o tym:

  • Jakich kompetencji potrzebują nauczyciele, by na co dzień pracować z uczniami z różnych kręgów kulturowych?
  • Jak prowadzić z nauczycielami dialog o wyzwaniach z tym związanych?
  • Jak rozwijać kompetencje interkulturowe całej rady pedagogicznej? Takie jak świadomość różnic i podobieństw między kulturą rodzimą i obcą, radzenie w sobie z nieporozumieniami kulturowymi, zdolność do rozumienia punktu widzenia przedstawiciela_ki innej kultury.

To spotkanie było także okazją, byśmy wspólnie zastanowili się nad wyzwaniami, które obecne są w każdej szkole. Wśród nich były:

  • płytka znajomość innych kultur i związana z tym skłonność do stereotypów
  • wykorzystanie potencjału edukacyjnego, który tkwi w tym, jak się różnimy
  • rozwiązywanie problemów wychowawczych, które wynikając z tych różnic
  • poszukiwanie wsparcia w instytucjach z otoczenia szkoły

Swoją wiedzą i doświadczeniem podzieliły się:

  • Agnieszka Szczepanik – psycholożka i psychoterapeutka
  • Anna Wojkowska – wychowawczyni kilku pokoleń młodzieży. Od 15 lat dyrektorka szkoły, nauczycielka matematyki i informatyki. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego z zakresu matematyki i informatyki oraz Studiów Podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Certyfikowana trenerka oświaty. Trenerka wspomagania szkół i przedszkoli. Specjalistka w zakresie kompetencji kluczowych.
  • Anna Chełmińska – dyrektorka w szkole społecznej w Kudowie-Zdroju. Słuchaczka Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty.

Spotkanie poprowadził Przemysław Kluge, ekspert ds. rozwoju dyrektorów w Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Partnerem wydarzenia jest Norwegian Refugee Council oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
Sieć dyrektorska „Odporna szkoła” organizowana jest przy współpracy programu „Szkoła ucząca się”. Program ten jest przedsięwzięciem Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez CEO.
Patronem medialnym wydarzenia jest „Dyrektor szkoły. Miesięcznik kierowniczej kadry oświaty”.

Podobne materiały

Film lub webinarium

O budowaniu sieci wsparcia dla nauczycieli

Zobacz
Artykuł

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ukraińskich uczniów w szkołach

W niniejszym materiale zawarto podpowiedzi, w jaki sposób prowadzić rozpoznawanie potrzeb i możliwości uczniów ukraińskich.
Zobacz
Artykuł

Jak przyjmować w szkole nowych uczniów? 6 najważniejszych...

Materiał  skierowany jest do dyrektorów szkół, którzy mierzą się z nadal trwającym napływem uczniów z Ukrainy.
Zobacz
Film lub webinarium

Ocenianie, które pomaga w nauczaniu i uczeniu się....

Sposób oceniania wywołuje gorące dyskusje z rodzicami i wewnątrz rady pedagogicznej. Podjęcie tej rozmowy jest pierwszym krokiem
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Równość płci na świecie. Scenariusz

Scenariusz ma na celu zachęcanie dziewcząt do podejmowania wyzwań w ramach nauki przedmiotów ścisłych i przyrodniczych.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Co zrobić, by projekt cały czas trwał? Ćwiczenia

Niniejszy materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i utrzymaniu motywacji młodzieży przy realizacji wyznaczonych celów.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt osadzony lokalnie. Ćwiczenia

Niniejszy materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i znalezieniu lokalnych sojuszników. Poznasz sposoby realizacji projektu w
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Krytyczna postawa wobec mediów. Ćwiczenia

Materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i wzmacniania wiedzy na temat aktualnych wyzwań. Poznasz metody weryfikacji
Zobacz
Publikacja

Jak uczyć o klimacie? Praktyczny przewodnik po rzetelnej...

Jak uczyć o klimacie? Praktyczny przewodnik po rzetelnej edukacji klimatycznej
Zobacz
Gra

Włącz szkołę dla klas 1-3

Scenariusz i gra dla klas 1-3 o wolontariacie i organizacjach społecznych. Kim jest wolontariusz, co robią organizacje
Zobacz
Artykuł

Krytyczne myślenie a ochrona środowiska – na co...

Artykuł porusza kwestie krytycznego myślenia w ochronie środowiska wokół takich zagadnień jak: segregacja odpadów, transport oraz fast
Zobacz
Film lub webinarium

Jak zaprosić uczniów do dyskusji o wartościach?

Dowiesz się, jak realizować związane z nimi zadania wychowawcze dzięki naszym bezpłatnym filmom oraz prostym ćwiczeniom.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY