Jak tworzyć warunki, które wzmacniają zaangażowanie nauczycieli?

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 02.02.2024

Grupa docelowa: Dyrektorzy

Opis materiału

Motywacja to temat pełen paradoksów, bo im więcej modeli, które mają wspierać dyrektorów w motywowaniu zespołu, tym więcej rozczarowań. Nawet najlepszy pomysł czy najrzetelniej zbadany model potrafi rozbić się na przykład o kwestie finansowe.
A może już w samym zdaniu „dyrektor motywuje” tkwi część problemu?
Podczas spotkania pokazaliśmy, jak nie tyle motywować, co tworzyć warunki, w których nauczyciele i nauczycielki będą chętniej się angażować.

Rozmawialiśmy o tym:

  • Jak rozumieć motywację nauczycieli?
  • Jak organizować współpracę w radzie pedagogicznej, by sprzyjała zaangażowaniu nauczycieli?
  • Jak wspierać samodzielność nauczycieli i nauczycielek?
  • Czym jest efekt ojcostwa/macierzyństwa i jak podzielić się nim z pracownikami?

Nasze Gościnie:

  • Iwona Skiba – nauczycielka języka polskiego i języka polskiego jako obcego w Szkole Podstawowej nr 1 w Piastowie. Mentorka w Szkole Edukacji PAFW i UW i liderka Klubu SUS.
  • Urszula Skrzypczak – dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Piastowie, szkoły Laboratorium SUS i szkoły praktyk Szkoły Edukacji. Autorka rozdziału „Szkolne praktyki edukacyjne, wychowawcze i dotyczące relacji” w książce „Szkoły poza horyzont” pod redakcją Jerzego Hausnera i Magdaleny Jelonek. Absolwentka i mentorka Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. Ukończyła Szkołę Trenerów. Dyrektor-konsultant w CEO.
  • Irena Stalko – nauczycielka biologii, chemii i przyrody z pasją podchodza do swojego zawodu. Autorka innowacji pedagogicznych: „Zobacz to jeszcze raz” i „Drzewa, ludzie, historia” oraz wielu innych projektów. Realizowała liczne granty. Aktywna liderka w  działaniu Całościowy rozwoju szkoły.
  • Eliza Wróblewska-Hencel – polonistka i logopedka. Od ośmiu lat jest wicedyrektorką: najpierw w gimnazjum, a obecnie w przekształconym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Malechowie (województwo zachodniopomorskie). Absolwentka i facylitatorka Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. Liderka w Całościowym rozwoju szkoły. Entuzjastka oceniania kształtującego i OK zeszytu, współautorka i autorka innowacji pedagogicznych.

Wydarzenie poprowadził Przemysław Kluge, ekspert edukacyjny i koordynator cyklu „Odporna szkoła” dla dyrektora.

Inicjatywa finansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i EOG w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.
Sieć dyrektorska „Odporna szkoła” organizowana jest w ramach programu Szkoła ucząca się.

Podobne materiały

Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Szkolne dotleniacze

Wspólnie stwórzcie szkolny dotleniacz, czyli zielone miejsce na terenie waszej szkoły.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Natura w otworku

Efektem waszego projektu młodzieżowego będzie m.in.: plener fotograficzny z wykorzystaniem aparatów otworkowych.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY