Jak tworzyć w szkole warunki sprzyjające uczeniu się?

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 01.04.2022

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Nauczyciele świetlicy, Specjaliści w szkole, Wychowawcy

Opis materiału

Uczenie się to skomplikowany proces, który związany jest z wieloma czynnikami, m.in. z rozłożeniem nauki w czasie i przeplataniem treści, atmosferą panującą w klasie, przyzwoleniem na popełnianie błędów oraz stawianiem uczniom i uczennicom wyzwań o odpowiedniej trudności. Szkoła powinna być najlepszym miejscem do uczenia się, gdzie przyrastają wiedza oraz umiejętności, które młodzi ludzie będą potrafili wykorzystać w przyszłości. Niestety część szkolnych rutyn i tradycyjnych rozwiązań nie tylko nie sprzyja uczeniu się, a wręcz je hamuje.

Te rutyny dla wielu z nas nie były dostrzegalne, jednak trwająca przez wiele miesięcy edukacja zdalna pokazała jak ważne są uczenie się we współpracy, poczucie bezpieczeństwa i przynależności do grupy oraz autonomia uczniów i uczennic. To stało się punktem wyjścia do dyskusji o szkole, jako miejscu, które powinno wspierać uczenie się, ale również dawać poczucie bezpieczeństwa, umożliwiać rozwój kompetencji oraz budować podmiotowość uczniów i uczennic (rekomendacja dotycząca budowania środowisk sprzyjających uczeniu się wszystkich uczniów i uczennic znalazła się m.in. w opublikowanym przez nas raporcie “Szkoła ponownie, czy szkoła od nowa”.

Podczas webinarium rozmawialiśmy m.in. o tym:

  • co sprawia, że uczniowie/uczennice uczą się skutecznie,
  • czy na wszystko my, nauczyciele, mamy wpływ,
  • dlaczego ważne jest budowanie środowiska sprzyjającego uczeniu się.

Spotkanie przeznaczone jest dla nauczycielek i nauczycieli wszystkich przedmiotów i etapów kształcenia. Poprowadziła je Ewelina Gorczyca – koordynatorka i ekspertka programu “Szkoła ucząca się”, trenerka, (była?) nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.

Jej gościniami były:

  • Dorota Hołownia-Dudek – nauczycielka języka angielskiego w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach, mentorka w kursach Nauczycielskiej Akademii Internetowej, recenzentka programów nauczania, metodyczka, coach i trenerka.
  • Joanna Prokopowicz – nauczycielka matematyki w klasach I – III oraz IV – VIII w Niepublicznej Szkole Podstawowej Gaudeamus w Warszawie. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem w zakresie metodyki nauczania matematyki na każdym poziomie edukacji.
  • Katarzyna Pijanowska – koordynatorka „Odpornej szkoły” w Centrum Edukacji Obywatelskiej, trenerka, nauczycielka języka polskiego jako obcego, specjalistka w dziedzinie kognitywistyki.

Wydarzenie współorganizowane przez “Szkołę uczącą się”.

„Szkoła ucząca się” to program dla dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów i poziomów szkół, wspierający zmiany podnoszące efektywność nauczania i uczenia się. Wprowadza ocenianie kształtujące do pracy szkoły i wspiera współpracę nauczycieli w zespołach.

Prowadzimy działania dla dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów i poziomów szkół na rzecz zmian podnoszących efektywność nauczania i uczenia się. Propagujemy wprowadzanie oceniania kształtującego do pracy szkoły i wspieramy współpracę nauczycieli w zespołach.

Program „Szkoła ucząca się” jest przedsięwzięciem realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, które w roku 2000 zostało zainicjowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Więcej na: www.sus.ceo.org.pl

Podobne materiały

Film lub webinarium

O budowaniu sieci wsparcia dla nauczycieli

Zobacz
Artykuł

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ukraińskich uczniów w szkołach

W niniejszym materiale zawarto podpowiedzi, w jaki sposób prowadzić rozpoznawanie potrzeb i możliwości uczniów ukraińskich.
Zobacz
Artykuł

Jak przyjmować w szkole nowych uczniów? 6 najważniejszych...

Materiał  skierowany jest do dyrektorów szkół, którzy mierzą się z nadal trwającym napływem uczniów z Ukrainy.
Zobacz
Film lub webinarium

Ocenianie, które pomaga w nauczaniu i uczeniu się....

Sposób oceniania wywołuje gorące dyskusje z rodzicami i wewnątrz rady pedagogicznej. Podjęcie tej rozmowy jest pierwszym krokiem
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Równość płci na świecie. Scenariusz

Scenariusz ma na celu zachęcanie dziewcząt do podejmowania wyzwań w ramach nauki przedmiotów ścisłych i przyrodniczych.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Co zrobić, by projekt cały czas trwał? Ćwiczenia

Niniejszy materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i utrzymaniu motywacji młodzieży przy realizacji wyznaczonych celów.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt osadzony lokalnie. Ćwiczenia

Niniejszy materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i znalezieniu lokalnych sojuszników. Poznasz sposoby realizacji projektu w
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Krytyczna postawa wobec mediów. Ćwiczenia

Materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i wzmacniania wiedzy na temat aktualnych wyzwań. Poznasz metody weryfikacji
Zobacz
Publikacja

Jak uczyć o klimacie? Praktyczny przewodnik po rzetelnej...

Jak uczyć o klimacie? Praktyczny przewodnik po rzetelnej edukacji klimatycznej
Zobacz
Gra

Włącz szkołę dla klas 1-3

Scenariusz i gra dla klas 1-3 o wolontariacie i organizacjach społecznych. Kim jest wolontariusz, co robią organizacje
Zobacz
Artykuł

Krytyczne myślenie a ochrona środowiska – na co...

Artykuł porusza kwestie krytycznego myślenia w ochronie środowiska wokół takich zagadnień jak: segregacja odpadów, transport oraz fast
Zobacz
Film lub webinarium

Jak zaprosić uczniów do dyskusji o wartościach?

Dowiesz się, jak realizować związane z nimi zadania wychowawcze dzięki naszym bezpłatnym filmom oraz prostym ćwiczeniom.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY