Jak tworzyć w szkole warunki sprzyjające uczeniu się?

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 01.04.2022

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Nauczyciele świetlicy, Specjaliści w szkole, Wychowawcy

Opis materiału

Uczenie się to skomplikowany proces, który związany jest z wieloma czynnikami, m.in. z rozłożeniem nauki w czasie i przeplataniem treści, atmosferą panującą w klasie, przyzwoleniem na popełnianie błędów oraz stawianiem uczniom i uczennicom wyzwań o odpowiedniej trudności. Szkoła powinna być najlepszym miejscem do uczenia się, gdzie przyrastają wiedza oraz umiejętności, które młodzi ludzie będą potrafili wykorzystać w przyszłości. Niestety część szkolnych rutyn i tradycyjnych rozwiązań nie tylko nie sprzyja uczeniu się, a wręcz je hamuje.

Te rutyny dla wielu z nas nie były dostrzegalne, jednak trwająca przez wiele miesięcy edukacja zdalna pokazała jak ważne są uczenie się we współpracy, poczucie bezpieczeństwa i przynależności do grupy oraz autonomia uczniów i uczennic. To stało się punktem wyjścia do dyskusji o szkole, jako miejscu, które powinno wspierać uczenie się, ale również dawać poczucie bezpieczeństwa, umożliwiać rozwój kompetencji oraz budować podmiotowość uczniów i uczennic (rekomendacja dotycząca budowania środowisk sprzyjających uczeniu się wszystkich uczniów i uczennic znalazła się m.in. w opublikowanym przez nas raporcie “Szkoła ponownie, czy szkoła od nowa”.

Podczas webinarium rozmawialiśmy m.in. o tym:

  • co sprawia, że uczniowie/uczennice uczą się skutecznie,
  • czy na wszystko my, nauczyciele, mamy wpływ,
  • dlaczego ważne jest budowanie środowiska sprzyjającego uczeniu się.

Spotkanie przeznaczone jest dla nauczycielek i nauczycieli wszystkich przedmiotów i etapów kształcenia. Poprowadziła je Ewelina Gorczyca – koordynatorka i ekspertka programu “Szkoła ucząca się”, trenerka, (była?) nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.

Jej gościniami były:

  • Dorota Hołownia-Dudek – nauczycielka języka angielskiego w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach, mentorka w kursach Nauczycielskiej Akademii Internetowej, recenzentka programów nauczania, metodyczka, coach i trenerka.
  • Joanna Prokopowicz – nauczycielka matematyki w klasach I – III oraz IV – VIII w Niepublicznej Szkole Podstawowej Gaudeamus w Warszawie. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem w zakresie metodyki nauczania matematyki na każdym poziomie edukacji.
  • Katarzyna Pijanowska – koordynatorka „Odpornej szkoły” w Centrum Edukacji Obywatelskiej, trenerka, nauczycielka języka polskiego jako obcego, specjalistka w dziedzinie kognitywistyki.

Wydarzenie współorganizowane przez “Szkołę uczącą się”.

„Szkoła ucząca się” to program dla dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów i poziomów szkół, wspierający zmiany podnoszące efektywność nauczania i uczenia się. Wprowadza ocenianie kształtujące do pracy szkoły i wspiera współpracę nauczycieli w zespołach.

Prowadzimy działania dla dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów i poziomów szkół na rzecz zmian podnoszących efektywność nauczania i uczenia się. Propagujemy wprowadzanie oceniania kształtującego do pracy szkoły i wspieramy współpracę nauczycieli w zespołach.

Program „Szkoła ucząca się” jest przedsięwzięciem realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, które w roku 2000 zostało zainicjowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Więcej na: www.sus.ceo.org.pl

Podobne materiały

Film lub webinarium

Jak reagować na przemoc w klasie?

Sytuacje przemocowe między uczniami należą do najtrudniejszych, z jakim mierzą się w szkole nauczyciele i nauczycielki.
Zobacz
Artykuł

Informacja zwrotna. Cud w szkole i w domu.

Poznaj informację zwrotną, która zawiera wskazanie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, oraz pokazuje to, co wymaga
Zobacz
Film lub webinarium

Niezbędnik dokumentalny. Jak korzystać z filmów dokumentalnych na...

Podczas webinaru przyjrzeliśmy się wykorzystaniu filmów dokumentalnych w pracy edukacyjnej – zarówno w warstwie analizy i interpretacji,
Zobacz
Film lub webinarium

Jak tworzyć warunki, które wzmacniają zaangażowanie nauczycieli?

Jak tworzyć warunki w szkole, w których nauczyciele i nauczycielki będą chętniej się angażować.
Zobacz
Film lub webinarium

Moja i twoja, czyli nasza. Jakiej szkoły chcą...

Jak stworzyć środowisko, które sprzyja uczniom i uczennicom, wzmacnia ich aktywność oraz otwartość na innych.
Zobacz
Artykuł

Współpraca z organizacją społeczną

Jak prowadzić współpracę z organizacją społeczną, by korzyści dla placówki oświatowej były jak największe.
Zobacz
Artykuł

Kręgi Naprawcze jako forma rozwiązywania konfliktów w szkołach

Artykuł „Kręgi Naprawcze jako forma rozwiązywania konfliktów w szkołach” ma na celuprzedstawienie metody Kręgów Naprawczych, genezy ich
Zobacz
Artykuł

Scenariusz zebrania z rodzicami

Zobacz
Artykuł

Diagnoza kompetencji przedmiotowych uczniów z doświadczeniem migracji

Ocena wiedzy z zakresu poszczególnych przedmiotów jest jedną z kluczowych aktywności podejmowanych przez nauczycieli w ramach ewaluacji.
Zobacz
Artykuł

Działania szkół odpowiadające na wyzwania wynikające z potrzeb...

W poniższym zestawieniu prezentujemy dobre praktyki, które odnoszą się do zaspokajania potrzeb dzieci i młodzieży w zakresie
Zobacz
Artykuł

Działania szkół odpowiadające na wyzwania wynikające z potrzeb...

W poniższym zestawieniu prezentujemy dobre praktyki, które odnoszą się do zaspokajania potrzeb społecznych dzieci i młodzieży.
Zobacz
Artykuł

Działania szkół odpowiadające na wyzwania wynikające z potrzeb...

W poniższym zestawieniu prezentujemy dobre praktyki, które odnoszą się do zaspokajania potrzeb emocjonalnych dzieci i młodzieży.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY