Jak tworzyć w szkole warunki sprzyjające uczeniu się?

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 01.04.2022

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Nauczyciele świetlicy, Specjaliści w szkole, Wychowawcy

Opis materiału

Uczenie się to skomplikowany proces, który związany jest z wieloma czynnikami, m.in. z rozłożeniem nauki w czasie i przeplataniem treści, atmosferą panującą w klasie, przyzwoleniem na popełnianie błędów oraz stawianiem uczniom i uczennicom wyzwań o odpowiedniej trudności. Szkoła powinna być najlepszym miejscem do uczenia się, gdzie przyrastają wiedza oraz umiejętności, które młodzi ludzie będą potrafili wykorzystać w przyszłości. Niestety część szkolnych rutyn i tradycyjnych rozwiązań nie tylko nie sprzyja uczeniu się, a wręcz je hamuje.

Te rutyny dla wielu z nas nie były dostrzegalne, jednak trwająca przez wiele miesięcy edukacja zdalna pokazała jak ważne są uczenie się we współpracy, poczucie bezpieczeństwa i przynależności do grupy oraz autonomia uczniów i uczennic. To stało się punktem wyjścia do dyskusji o szkole, jako miejscu, które powinno wspierać uczenie się, ale również dawać poczucie bezpieczeństwa, umożliwiać rozwój kompetencji oraz budować podmiotowość uczniów i uczennic (rekomendacja dotycząca budowania środowisk sprzyjających uczeniu się wszystkich uczniów i uczennic znalazła się m.in. w opublikowanym przez nas raporcie “Szkoła ponownie, czy szkoła od nowa”.

Podczas webinarium rozmawialiśmy m.in. o tym:

  • co sprawia, że uczniowie/uczennice uczą się skutecznie,
  • czy na wszystko my, nauczyciele, mamy wpływ,
  • dlaczego ważne jest budowanie środowiska sprzyjającego uczeniu się.

Spotkanie przeznaczone jest dla nauczycielek i nauczycieli wszystkich przedmiotów i etapów kształcenia. Poprowadziła je Ewelina Gorczyca – koordynatorka i ekspertka programu “Szkoła ucząca się”, trenerka, (była?) nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.

Jej gościniami były:

  • Dorota Hołownia-Dudek – nauczycielka języka angielskiego w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach, mentorka w kursach Nauczycielskiej Akademii Internetowej, recenzentka programów nauczania, metodyczka, coach i trenerka.
  • Joanna Prokopowicz – nauczycielka matematyki w klasach I – III oraz IV – VIII w Niepublicznej Szkole Podstawowej Gaudeamus w Warszawie. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem w zakresie metodyki nauczania matematyki na każdym poziomie edukacji.
  • Katarzyna Pijanowska – koordynatorka „Odpornej szkoły” w Centrum Edukacji Obywatelskiej, trenerka, nauczycielka języka polskiego jako obcego, specjalistka w dziedzinie kognitywistyki.

Wydarzenie współorganizowane przez “Szkołę uczącą się”.

„Szkoła ucząca się” to program dla dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów i poziomów szkół, wspierający zmiany podnoszące efektywność nauczania i uczenia się. Wprowadza ocenianie kształtujące do pracy szkoły i wspiera współpracę nauczycieli w zespołach.

Prowadzimy działania dla dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów i poziomów szkół na rzecz zmian podnoszących efektywność nauczania i uczenia się. Propagujemy wprowadzanie oceniania kształtującego do pracy szkoły i wspieramy współpracę nauczycieli w zespołach.

Program „Szkoła ucząca się” jest przedsięwzięciem realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, które w roku 2000 zostało zainicjowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Więcej na: www.sus.ceo.org.pl

Podobne materiały

Publikacja

Przewodnik dla nauczycieli i nauczycielek do pracy nad...

Przewodnik wprowadza do pracy nad kompetencjami SEL w kontekście edukacji filmowej i bezpieczeństwa w sieci.
Zobacz
Artykuł

Polska w trzydzieści lat po wielkiej zmianie. Rozdział...

Rozdział o przemianach społecznych, ustrojowych i ekonomicznych w Polsce po 1989 roku. Pomoc na lekcjach historii i teraźniejszości.
Zobacz
Artykuł

W wielkiej rodzinie narodów. Rozdział 13 podręcznika „Przewodnik...

Rozdział dotyczy tematu przynależności narodowej, mniejszości narodowych i etnicznych oraz kwestii międzykulturowych
Zobacz
Film lub webinarium

Kooperatywa Dobrze- społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Film o Kooperatywie spożywczej "Dobrze"
Zobacz
Artykuł

Szkoła demokracji. Rozdział 10 podręcznika 'Przewodnik obywatelski.”

Rozdział dotycz tematyki demokracji, aktywności społecznej (stowarzyszenia, związki zawodowe, trzeci sektor) i postaw społecznych.
Zobacz
Artykuł

Na drabinie społecznej. Rozdział 6 podręcznika „Przewodnik obywatelski”

Rozdział dotyczy tematyki nierówności społecznych, podziału władzy, klasy i warstwy społeczne. Pomoc na lekcji historii i teraźniejszości.
Zobacz
Film lub webinarium

Laboratoria Przyszłości – jak mądrze je wykorzystać?

Mądre wykorzystanie sprzętu z programu Laboratoria Przyszłości pomoże rozwijać kompetencje, rozbudzać zainteresowania i angażować uczniów.
Zobacz
Aktualności

Wyniki konkursu dziennikarskiego „Budujemy społeczeństwo otwarte”

Zobacz
Artykuł

Darmowe materiały do nauczania języka polskiego jako obcego

Zestawienie darmowych materiałów do uczenia języka polskiego jako obcego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Food waste prevention at our homes

Dzięki ćwiczeniu uczniowie i uczennice poznają zagadnienie marnowania żywności w gospodarstwach domowych i możliwości zapobiegania temu zjawisku.
Zobacz
Publikacja

Model integracji edukacyjnej

Model integracji edukacyjnej to sposób uporządkowania myślenia o wyzwaniach i szansach związanych z integracją uczniów-imigrantów w szkołach.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak pobudzać uczniów i uczennice do samodzielnego i...

“W świecie szybkich zmian [..] gubimy się w tym, czym jest wiedza, co jest rzetelną informacją, co
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY