Jak tworzyć szkołę, która pomaga się uczyć?

Publikacja

Informacje o materiale

Data dodania: 17.09.2021

Grupa docelowa: Dyrektorzy, Nauczyciele przedmiotowi

Opis materiału

Wprowadzanie zmian w obszarze edukacji jest tematem ważnym, ale i delikatnym ze względu na wagę społeczną zagadnienia, utrwalone stereotypy oraz silną presję różnych środowisk. Może obejmować działania systemowe i oddolne, realizowane w poszczególnych placówkach w różnych obszarach szkoły i dotyczące różnych jej funkcji. Każde zaproszenie do zmiany jest zawsze podróżą w nieznane, w czasie której nawet duża determinacja i najlepszy plan nie gwarantują sukcesu.
Dzisiejsze szkoły muszą radzić sobie nie z jedną zmianą od czasu do czasu, ale z ich nieustannym ciągiem. Są to zmiany inicjowane lub wymuszone z zewnątrz (np. przez system, sytuację społeczno-ekonomiczną, kryzysy np. ostatni kryzys związany z epidemią koronawirusa, zmiany w rozwoju psychologicznym dziecka, nową wiedzę o procesach uczenia się itp.), ale szkoły coraz częściej poszukują też ram dla zmian autorskich, wynikających z potrzeb konkretnej społeczności szkolnej – uczniów i uczennic, nauczycieli i nauczycielek.
W poniższej ekspertyzie koncentruję się na zmianach dotyczących podstawowego zadania szkoły, czyli nauczania i uczenia się. Jestem jednak przekonana, że wiele zmian organizacyjnych dotyczących np. funkcjonowania zespołu wychowawczego, organizacji przestrzeni w szkole, doskonalenia zawodowego nauczycieli ostatecznie prowadzi do głębokiej zmiany środowiska uczenia się wszystkich uczniów i uczennic.
W ekspertyzie odwołuję się do literatury z zakresu zarządzania zmianą, w tym edukacyjną; badań edukacyjnych wskazujących istotne kierunki zmian, jakie powinna podejmować szkoła, by zwiększać skuteczność prowadzonych w niej procesów edukacyjnych czy wychowawczych; badań dotyczących roli dyrektora w prowadzeniu zmiany oraz konkretnych doświadczeń i dobrych praktyk szkolnych w jej przeprowadzaniu. Na potrzeby tej ekspertyzy przeprowadziłam z dyrektorkami szkół publicznych osiem wywiadów, skoncentrowanych przede wszystkich na procesach zmian, jakie w tych szkołach zaszły lub zachodzą. Dzięki tym głosom, teorię dotyczącą zmiany (którą przypominam również w tej publikacji) poparły przykłady z konkretnych szkół w Polsce.

Ważnym kontekstem ekspertyzy jest 27-letnie doświadczenie CEO w doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli i nauczycielek, wzmacnianiu dyrektorów i dyrektorek jako liderów edukacyjnych, wprowadzaniu do szkoły ważnych tematów i strategii pracy z uczniami i uczennicami. Jako organizacja od lat przyglądamy się też szkole z szerszej perspektywy. Zastanawiamy się, w jaki sposób szkoła może zapewniać wszystkim uczniom warunki do rozwoju oraz wyposażać ich w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w tak wieloznacznym i zmiennym świecie. Zabieramy aktywny głos w tej sprawie, prezentując wizję szkoły, o jaką nam w organizacji chodzi oraz podejmując działania wspierające w codziennej pracy polskich nauczycieli i dyrektorów oraz wzmacniające uczniów i uczennice.
Wierzę, że przez wspólną refleksję i wspólne działanie jesteśmy w stanie budować mądrą edukację.
Mam nadzieję, że poniższa ekspertyza będzie zaproszeniem i inspiracją do podejmowania zmian na rzecz dobrej szkoły. Zapraszam do lektury, dyskusji i współpracy. Ekspertyza powstała w ramach programu „Szkoła dla innowatora”.

Pobierz materiał

Jak tworzyć szkołę która pomaga uczyć się Sylwia Żmijewska-Kwiręg

format: pdf

wielkość: 895,67 KB

Pobierz

Podobne materiały

Film lub webinarium

Jak reagować na przemoc w klasie?

Sytuacje przemocowe między uczniami należą do najtrudniejszych, z jakim mierzą się w szkole nauczyciele i nauczycielki.
Zobacz
Artykuł

Informacja zwrotna. Cud w szkole i w domu.

Poznaj informację zwrotną, która zawiera wskazanie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, oraz pokazuje to, co wymaga
Zobacz
Film lub webinarium

Niezbędnik dokumentalny. Jak korzystać z filmów dokumentalnych na...

Podczas webinaru przyjrzeliśmy się wykorzystaniu filmów dokumentalnych w pracy edukacyjnej – zarówno w warstwie analizy i interpretacji,
Zobacz
Film lub webinarium

Jak tworzyć warunki, które wzmacniają zaangażowanie nauczycieli?

Jak tworzyć warunki w szkole, w których nauczyciele i nauczycielki będą chętniej się angażować.
Zobacz
Film lub webinarium

Moja i twoja, czyli nasza. Jakiej szkoły chcą...

Jak stworzyć środowisko, które sprzyja uczniom i uczennicom, wzmacnia ich aktywność oraz otwartość na innych.
Zobacz
Artykuł

Współpraca z organizacją społeczną

Jak prowadzić współpracę z organizacją społeczną, by korzyści dla placówki oświatowej były jak największe.
Zobacz
Artykuł

Kręgi Naprawcze jako forma rozwiązywania konfliktów w szkołach

Artykuł „Kręgi Naprawcze jako forma rozwiązywania konfliktów w szkołach” ma na celuprzedstawienie metody Kręgów Naprawczych, genezy ich
Zobacz
Artykuł

Scenariusz zebrania z rodzicami

Zobacz
Artykuł

Diagnoza kompetencji przedmiotowych uczniów z doświadczeniem migracji

Ocena wiedzy z zakresu poszczególnych przedmiotów jest jedną z kluczowych aktywności podejmowanych przez nauczycieli w ramach ewaluacji.
Zobacz
Artykuł

Działania szkół odpowiadające na wyzwania wynikające z potrzeb...

W poniższym zestawieniu prezentujemy dobre praktyki, które odnoszą się do zaspokajania potrzeb dzieci i młodzieży w zakresie
Zobacz
Artykuł

Działania szkół odpowiadające na wyzwania wynikające z potrzeb...

W poniższym zestawieniu prezentujemy dobre praktyki, które odnoszą się do zaspokajania potrzeb społecznych dzieci i młodzieży.
Zobacz
Artykuł

Działania szkół odpowiadające na wyzwania wynikające z potrzeb...

W poniższym zestawieniu prezentujemy dobre praktyki, które odnoszą się do zaspokajania potrzeb emocjonalnych dzieci i młodzieży.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY