Jak tworzyć szkołę, która pomaga się uczyć?

Publikacja

Informacje o materiale

Data dodania: 17.09.2021

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Dyrektorzy

Opis materiału

Wprowadzanie zmian w obszarze edukacji jest tematem ważnym, ale i delikatnym ze względu na wagę społeczną zagadnienia, utrwalone stereotypy oraz silną presję różnych środowisk. Może obejmować działania systemowe i oddolne, realizowane w poszczególnych placówkach w różnych obszarach szkoły i dotyczące różnych jej funkcji. Każde zaproszenie do zmiany jest zawsze podróżą w nieznane, w czasie której nawet duża determinacja i najlepszy plan nie gwarantują sukcesu.
Dzisiejsze szkoły muszą radzić sobie nie z jedną zmianą od czasu do czasu, ale z ich nieustannym ciągiem. Są to zmiany inicjowane lub wymuszone z zewnątrz (np. przez system, sytuację społeczno-ekonomiczną, kryzysy np. ostatni kryzys związany z epidemią koronawirusa, zmiany w rozwoju psychologicznym dziecka, nową wiedzę o procesach uczenia się itp.), ale szkoły coraz częściej poszukują też ram dla zmian autorskich, wynikających z potrzeb konkretnej społeczności szkolnej – uczniów i uczennic, nauczycieli i nauczycielek.
W poniższej ekspertyzie koncentruję się na zmianach dotyczących podstawowego zadania szkoły, czyli nauczania i uczenia się. Jestem jednak przekonana, że wiele zmian organizacyjnych dotyczących np. funkcjonowania zespołu wychowawczego, organizacji przestrzeni w szkole, doskonalenia zawodowego nauczycieli ostatecznie prowadzi do głębokiej zmiany środowiska uczenia się wszystkich uczniów i uczennic.
W ekspertyzie odwołuję się do literatury z zakresu zarządzania zmianą, w tym edukacyjną; badań edukacyjnych wskazujących istotne kierunki zmian, jakie powinna podejmować szkoła, by zwiększać skuteczność prowadzonych w niej procesów edukacyjnych czy wychowawczych; badań dotyczących roli dyrektora w prowadzeniu zmiany oraz konkretnych doświadczeń i dobrych praktyk szkolnych w jej przeprowadzaniu. Na potrzeby tej ekspertyzy przeprowadziłam z dyrektorkami szkół publicznych osiem wywiadów, skoncentrowanych przede wszystkich na procesach zmian, jakie w tych szkołach zaszły lub zachodzą. Dzięki tym głosom, teorię dotyczącą zmiany (którą przypominam również w tej publikacji) poparły przykłady z konkretnych szkół w Polsce.

Ważnym kontekstem ekspertyzy jest 27-letnie doświadczenie CEO w doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli i nauczycielek, wzmacnianiu dyrektorów i dyrektorek jako liderów edukacyjnych, wprowadzaniu do szkoły ważnych tematów i strategii pracy z uczniami i uczennicami. Jako organizacja od lat przyglądamy się też szkole z szerszej perspektywy. Zastanawiamy się, w jaki sposób szkoła może zapewniać wszystkim uczniom warunki do rozwoju oraz wyposażać ich w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w tak wieloznacznym i zmiennym świecie. Zabieramy aktywny głos w tej sprawie, prezentując wizję szkoły, o jaką nam w organizacji chodzi oraz podejmując działania wspierające w codziennej pracy polskich nauczycieli i dyrektorów oraz wzmacniające uczniów i uczennice.
Wierzę, że przez wspólną refleksję i wspólne działanie jesteśmy w stanie budować mądrą edukację.
Mam nadzieję, że poniższa ekspertyza będzie zaproszeniem i inspiracją do podejmowania zmian na rzecz dobrej szkoły. Zapraszam do lektury, dyskusji i współpracy. Ekspertyza powstała w ramach programu „Szkoła dla innowatora”.

Pobierz materiał

Jak tworzyć szkołę która pomaga uczyć się Sylwia Żmijewska-Kwiręg

format: pdf

wielkość: 895,67 KB

Pobierz

Podobne materiały

Publikacja

Podsumowanie projektu rzeczniczego: materiał pomocniczy

Materiału pomocniczy dla opiekuna i opiekunki grupy projektowej wspierający podsumowanie projektu.
Zobacz
Materiał graficzny

Plakaty informacyjne na temat niskiej emisji

Plakaty informacyjne dotyczące niskiej emisji mające na celu zaprezentowanie kroków, które można podjąć, aby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza.
Zobacz
Publikacja

Kurs internetowy „Młodzi na rzecz czystego powietrza”

Kurs „Młodzi na rzecz czystego powietrza" ma na celu pomoc w zrealizowaniu projektu uczniowskiego oraz zwiększyć wiedzę
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Włącz szkołę- scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć o organizacjach społecznych.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Czym jest zrównoważona przestrzeń do życia? Zadanie dla...

Zadanie dzięki któremu młodzież poznaje działania, które może podjąć szkoła, by tworzyć przestrzeń przyjazną dla przyrody i
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Czym jest zrównoważona przestrzeń do życia? Zadanie dla...

Zadanie dzięki któremu młodzież poznaje działania, które może podjąć szkoła, by tworzyć przestrzeń przyjazną dla przyrody i
Zobacz
Artykuł

Open Space jako metoda partycypacji w szkole

Open space (otwarta przestrzeń, dalej w skrócie - OS) to popularna metoda prowadzeniadebat/konferencji, która bazuje na bardzo
Zobacz
Dobra praktyka

1Planet4All – Razem dla klimatu! – dobre praktyki

Dobre przykłady projektów młodzieżowych poświęconych zmianie klimatu.
Zobacz
Publikacja

FAQ: Formalno-prawne aspekty wolontariatu szkolnego

Formalno-prawne aspekty wolontariatu szkolnego w pytaniach i odpowiedziach.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Nuna i Natasza – dwie historie, jedna godność....

Scenariusz służy budowaniu empatii, refleksji nad postrzeganiem uchodźców i uporządkowaniu pojęć w kontekście migracji .
Zobacz
Dobra praktyka

Młodzi dziennikarze piszą i mówią o zmianie klimatu...

Dobre praktyki szkolnych redakcji, które w ramach programu CEO podjęły się zadania tworzenia treści dziennikarskich na temat
Zobacz
Audio

Dialogues on transition – podcasts in english

Podcasty na temat transformacji ustrojowej po angielsku.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY