Jak rozwijać wytrwałość uczniów i uczennic?

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 14.03.2024

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi

Opis materiału

Wytrwałość to postawa, które polega na podejmowaniu wysiłku adekwatnego do zadań pomimo przeszkód lub trudności. Człowiek wytrwały nie poddaje się, kiedy przychodzi porażka, a swoje błędy wykorzystuje do uczenia się – czytamy w publikacji „Jak rozwijać kompetencję zarządzania sobą w szkole?”.

O wytrwałość rozmawialiśmy podczas webinarium „Jak rozwijać wytrwałość uczniów i uczennic?” z cyklu „Odporna szkoła”. Naszymi gościniami były:

 • Bernadetta Czerkawska trenerka i nauczycielka języka polskiego oraz historii. Współpracuje z radami pedagogicznymi i kadrą kierowniczą w oświacie. Autorka publikacji dla nauczycieli, współpracuje m.in. z Centrum Edukacji Obywatelskiej, IBE, ORE.
 • Małgorzata Herrera-Szydłowska – nauczycielka gry na instrumencie w szkole muzycznej pierwszego i drugiego stopnia.
 • dr Magdalena Śniegulska – psycholożka, psychoterapeutka, dydaktyczka. Zajmuje się psychologią rozwojową dzieci i młodzieży, zaburzeniami zachowania i interwencją kryzysową. Naukowo interesuje się psychologią zdrowia oraz neuropsychologią.

Po co nauczycielom wytrwałość uczniów?

Dzięki wytrwałości uczniowie i uczennice:

 • pracują nad zadaniem, dopóki go nie kończą,
 • wkładają dodatkowy wysiłek, gdy praca staje się trudna,
 • nie poddają się, kiedy popełniają błąd,
 • zawsze kończą to, co zaczynają,
 • realizują zaplanowane cele,
 • nie porzucali zadań, które rozpoczęli, jeśli okażą się trudniejsze, niż się spodziewali.

Rozwijanie kompetencji jest procesem

Bernadetta Czerkawska stwierdziła w czasie webinarium, że „Wytrwałość to kompetencja, która potrzebuje czasu”. Systematyczne rozwijanie kompetencji odbywa się w czterech etapach:

 1. Dogłębne zrozumienie charakteru kompetencji i monitorowanie ich rozwoju.
  Nauczyciel musi rozumieć, na czym polega dana kompetencja i jak objawia się u ucznia, czyli po czym pozna, że uczeń jest wytrwały. Nauczyciel musi również wyposażyć uczniów w odpowiedni język, np. wyjaśnić, czym jest odroczona gratyfikacja.
 2. Stworzenie w szkole klimatu sprzyjającego rozwoju kompetencji.
  Atmosfera w klasie sprawia, że uczniowie czują się bezpiecznie. Wiedzą, że mogą popełniać błędy, by się uczyć.
 3. Zarządzanie uczniem: dobór metod dopasowanych do oczekiwanych efektów i kompetencji.
  Dopiero na tym etapie dopasowujemy metody pracy do kompetencji, którą chcemy rozwijać oraz do etapu.
 4. Budowanie zaangażowania uczniów w rozwoju kompetencji.
  Włączenie uczniów w proces uczenia się i rozmowa o etapach tego procesu.

Więcej na ten temat przeczytasz w publikacji „Dydaktyka rozwoju kompetencji proinnowacyjnych”.

Jak tworzyć w szkole warunki do rozwijania wytrwałości?

Przykład nauczycielskich praktyk:

 


Inicjatywa finansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i EOG w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.

Webinarium organizowane jest przy współpracy programu „Szkoła ucząca się”. Program ten jest przedsięwzięciem Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez CEO.

 

Podobne materiały

Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Szkolne dotleniacze

Wspólnie stwórzcie szkolny dotleniacz, czyli zielone miejsce na terenie waszej szkoły.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Natura w otworku

Efektem waszego projektu młodzieżowego będzie m.in.: plener fotograficzny z wykorzystaniem aparatów otworkowych.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY