Jak rozwijać edukacyjną pewność uczniów i uczennic?

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 29.03.2021

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi

Opis materiału

Budowanie edukacyjnej pewności uczniów i uczennic to ważny obszar pracy nauczycieli i nauczycielek. By młodzi ludzie mogli ją zdobywać, potrzebują rozwijania różnych kompetencji: od umiejętności rozwiązywania zadań przez konstruowanie informacji zwrotnej aż po refleksję nad własnym procesem uczenia się. Takie kompetencje sprawiają, że uczniowie i uczennice potrafią określić, czego już się nauczyli, a czego chcieliby się nauczyć.

Kolejne webinarium w ramach “Odpornej szkoły” poświęciliśmy temu, jak podczas edukacji zdalnej budować edukacyjną pewność uczniów i uczennic, stosując ocenę koleżeńską i samoocenę.  Zachęcamy do obejrzenia nagrania i zapoznania się z materiałami dla nauczycieli i nauczycielek na ten temat.

Jakie zagadnienia poruszyliśmy podczas webinarium?

Wspólnie zastanawialiśmy się:

  • czym jest ocena koleżeńska i samoocena,
  • od czego zacząć przy wprowadzeniu tych praktyk,
  • jak pomóc uczniom i uczennicom w odbiorze samooceny i oceny koleżeńskiej,
  • jaki jest uczący aspekt samooceny i oceny koleżeńskiej.

Kto skorzysta z treści przekazanych w ramach webinarium?

Webinarium skierowane jest do wszystkich nauczycieli i nauczycielek, którzy chcą zacząć stosować samoocenę i ocenę koleżeńską. Również dla tych, którzy poszukują sprawdzonych metod pracy z uczniami i uczennicami oraz inspiracji do działania.

Podczas spotkania online swoimi doświadczeniami oraz wskazówkami dotyczącymi stosowania oceny koleżeńskiej i samooceny podzieliły się:

dr Magdalena Śniegulska – psycholożka, psychoterapeutka, dydaktyczka współpracująca ze Szkołą Edukacji, adiunkt Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS. Zajmuje się psychologią rozwojową dzieci i młodzieży, zaburzeniami zachowania oraz interwencją kryzysową.

oraz nauczycielki-praktyczki:

Barbara Jaworowicz – nauczycielka fizyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skulsku

Justyna Wiśniewska – wicedyrektorka, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 30 w Lublinie

Marlena Kałużniak – nauczycielka języka niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 3 Zakopanem

Spotkanie poprowadziła Ewelina Gorczyca – koordynatorka i ekspertka w programie “Szkoła Ucząca się”, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, pracowniczka dydaktyczna Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Materiał jest dostępny na licencji Creative Commons „Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe” (CC BY-NC 4.0). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Utwór powstał w ramach cyklu „Odporna szkoła”, realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej przy wykorzystaniu środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści – pod warunkiem zachowania niniejszych informacji, w tym informacji o stosownej licencji, posiadaczach praw oraz o cyklu „Odporna szkoła”. Treść licencji jest dostępna na stronie.

Materiały dodatkowe

Materiały o tym, jak wzmacniać edukacyjną pewność uczniów i uczennic?

Pobierz

Podobne materiały

Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Szkolne dotleniacze

Wspólnie stwórzcie szkolny dotleniacz, czyli zielone miejsce na terenie waszej szkoły.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Natura w otworku

Efektem waszego projektu młodzieżowego będzie m.in.: plener fotograficzny z wykorzystaniem aparatów otworkowych.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY