Jak pracować z klasą o zróżnicowanym poziomie wiedzy i umiejętności, by wyrównywać te różnice?

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 01.04.2022

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Specjaliści w szkole, Wychowawcy

Opis materiału

Podczas webinarium rozmawialiśmy w jaki sposób pracować z wynikami przeprowadzonej diagnozy. Ważne jest, by przedsięwziąć konkretne działania edukacyjne i wdrożyć praktyki, które zaspokoją potrzeby wszystkich uczniów i uczennic.

Staraliśmy się odpowiedzieć na pytania:

  • jak wykorzystać diagnozę do pracy ze zróżnicowaną klasą,
  • co jest największym wyzwaniem w pracy z taką klasą,
  • co robić, by nie wpaść w błędne koło indywidualizacji nauczania,
  • czy i jak współpracować z innymi nauczycielami.

Zaproszone nauczycielki-praktyczki opowiedziały o konkretnych sposobach na pracę z klasą o zróżnicowanym poziomie wiedzy i umiejętności i sprawdzonych metodach.

Spotkanie przeznaczone dla nauczycielek i nauczycieli wszystkich przedmiotów i etapów kształcenia, poprowadziła Katarzyna Pijanowska – koordynatorka cyklu “Odporna szkoła”, trenerka, nauczycielka języka polskiego jako obcego, specjalistka w dziedzinie kognitywistyki.

Jej gościniami były:

  • Bernadetta Czerkawska – nauczycielka języka polskiego i historii oraz trenerka. Od wielu lat współpracuje z radami pedagogicznymi i kadrą kierowniczą w oświacie oraz dzieli się doświadczeniem, jak prowadzić lekcje, na których młodzież uczy się, nabywa kompetencje, buduje więzi i relacje.
  • Justyna Krawczyk – nauczycielka języka angielski w Szkole Podstawowej w Skalmierzycach. Jest liderką szkoły w ramach Laboratorium Szkół Uczących Się – jej szkoła pracuje nad samoregulacją uczniów w uczeniu się. Od kilkunastu lat współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej
  • Małgorzata Wiśniewska – nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej w Babicach. Od wielu lat jest liderką oceniania kształtującego oraz liderką szkoły w ramach Laboratorium Szkół Uczących Się – jej szkoła pracuje nad tworzeniem społeczności uczącej się.

Podobne materiały

Publikacja

Przewodnik dla nauczycieli i nauczycielek do pracy nad...

Przewodnik wprowadza do pracy nad kompetencjami SEL w kontekście edukacji filmowej i bezpieczeństwa w sieci.
Zobacz
Artykuł

Polska w trzydzieści lat po wielkiej zmianie. Rozdział...

Rozdział o przemianach społecznych, ustrojowych i ekonomicznych w Polsce po 1989 roku. Pomoc na lekcjach historii i teraźniejszości.
Zobacz
Artykuł

W wielkiej rodzinie narodów. Rozdział 13 podręcznika „Przewodnik...

Rozdział dotyczy tematu przynależności narodowej, mniejszości narodowych i etnicznych oraz kwestii międzykulturowych
Zobacz
Film lub webinarium

Kooperatywa Dobrze- społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Film o Kooperatywie spożywczej "Dobrze"
Zobacz
Artykuł

Szkoła demokracji. Rozdział 10 podręcznika 'Przewodnik obywatelski.”

Rozdział dotycz tematyki demokracji, aktywności społecznej (stowarzyszenia, związki zawodowe, trzeci sektor) i postaw społecznych.
Zobacz
Artykuł

Na drabinie społecznej. Rozdział 6 podręcznika „Przewodnik obywatelski”

Rozdział dotyczy tematyki nierówności społecznych, podziału władzy, klasy i warstwy społeczne. Pomoc na lekcji historii i teraźniejszości.
Zobacz
Film lub webinarium

Laboratoria Przyszłości – jak mądrze je wykorzystać?

Mądre wykorzystanie sprzętu z programu Laboratoria Przyszłości pomoże rozwijać kompetencje, rozbudzać zainteresowania i angażować uczniów.
Zobacz
Aktualności

Wyniki konkursu dziennikarskiego „Budujemy społeczeństwo otwarte”

Zobacz
Artykuł

Darmowe materiały do nauczania języka polskiego jako obcego

Zestawienie darmowych materiałów do uczenia języka polskiego jako obcego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Food waste prevention at our homes

Dzięki ćwiczeniu uczniowie i uczennice poznają zagadnienie marnowania żywności w gospodarstwach domowych i możliwości zapobiegania temu zjawisku.
Zobacz
Publikacja

Model integracji edukacyjnej

Model integracji edukacyjnej to sposób uporządkowania myślenia o wyzwaniach i szansach związanych z integracją uczniów-imigrantów w szkołach.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak pobudzać uczniów i uczennice do samodzielnego i...

“W świecie szybkich zmian [..] gubimy się w tym, czym jest wiedza, co jest rzetelną informacją, co
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY