Jak pracować z klasą o zróżnicowanym poziomie wiedzy i umiejętności, by wyrównywać te różnice?

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 01.04.2022

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Specjaliści w szkole, Wychowawcy

Opis materiału

Podczas webinarium rozmawialiśmy w jaki sposób pracować z wynikami przeprowadzonej diagnozy. Ważne jest, by przedsięwziąć konkretne działania edukacyjne i wdrożyć praktyki, które zaspokoją potrzeby wszystkich uczniów i uczennic.

Staraliśmy się odpowiedzieć na pytania:

  • jak wykorzystać diagnozę do pracy ze zróżnicowaną klasą,
  • co jest największym wyzwaniem w pracy z taką klasą,
  • co robić, by nie wpaść w błędne koło indywidualizacji nauczania,
  • czy i jak współpracować z innymi nauczycielami.

Zaproszone nauczycielki-praktyczki opowiedziały o konkretnych sposobach na pracę z klasą o zróżnicowanym poziomie wiedzy i umiejętności i sprawdzonych metodach.

Spotkanie przeznaczone dla nauczycielek i nauczycieli wszystkich przedmiotów i etapów kształcenia, poprowadziła Katarzyna Pijanowska – koordynatorka cyklu “Odporna szkoła”, trenerka, nauczycielka języka polskiego jako obcego, specjalistka w dziedzinie kognitywistyki.

Jej gościniami były:

  • Bernadetta Czerkawska – nauczycielka języka polskiego i historii oraz trenerka. Od wielu lat współpracuje z radami pedagogicznymi i kadrą kierowniczą w oświacie oraz dzieli się doświadczeniem, jak prowadzić lekcje, na których młodzież uczy się, nabywa kompetencje, buduje więzi i relacje.
  • Justyna Krawczyk – nauczycielka języka angielski w Szkole Podstawowej w Skalmierzycach. Jest liderką szkoły w ramach Laboratorium Szkół Uczących Się – jej szkoła pracuje nad samoregulacją uczniów w uczeniu się. Od kilkunastu lat współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej
  • Małgorzata Wiśniewska – nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej w Babicach. Od wielu lat jest liderką oceniania kształtującego oraz liderką szkoły w ramach Laboratorium Szkół Uczących Się – jej szkoła pracuje nad tworzeniem społeczności uczącej się.

Podobne materiały

Film lub webinarium

O budowaniu sieci wsparcia dla nauczycieli

Zobacz
Artykuł

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ukraińskich uczniów w szkołach

W niniejszym materiale zawarto podpowiedzi, w jaki sposób prowadzić rozpoznawanie potrzeb i możliwości uczniów ukraińskich.
Zobacz
Artykuł

Jak przyjmować w szkole nowych uczniów? 6 najważniejszych...

Materiał  skierowany jest do dyrektorów szkół, którzy mierzą się z nadal trwającym napływem uczniów z Ukrainy.
Zobacz
Film lub webinarium

Ocenianie, które pomaga w nauczaniu i uczeniu się....

Sposób oceniania wywołuje gorące dyskusje z rodzicami i wewnątrz rady pedagogicznej. Podjęcie tej rozmowy jest pierwszym krokiem
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Równość płci na świecie. Scenariusz

Scenariusz ma na celu zachęcanie dziewcząt do podejmowania wyzwań w ramach nauki przedmiotów ścisłych i przyrodniczych.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Co zrobić, by projekt cały czas trwał? Ćwiczenia

Niniejszy materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i utrzymaniu motywacji młodzieży przy realizacji wyznaczonych celów.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt osadzony lokalnie. Ćwiczenia

Niniejszy materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i znalezieniu lokalnych sojuszników. Poznasz sposoby realizacji projektu w
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Krytyczna postawa wobec mediów. Ćwiczenia

Materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i wzmacniania wiedzy na temat aktualnych wyzwań. Poznasz metody weryfikacji
Zobacz
Publikacja

Jak uczyć o klimacie? Praktyczny przewodnik po rzetelnej...

Jak uczyć o klimacie? Praktyczny przewodnik po rzetelnej edukacji klimatycznej
Zobacz
Gra

Włącz szkołę dla klas 1-3

Scenariusz i gra dla klas 1-3 o wolontariacie i organizacjach społecznych. Kim jest wolontariusz, co robią organizacje
Zobacz
Artykuł

Krytyczne myślenie a ochrona środowiska – na co...

Artykuł porusza kwestie krytycznego myślenia w ochronie środowiska wokół takich zagadnień jak: segregacja odpadów, transport oraz fast
Zobacz
Film lub webinarium

Jak zaprosić uczniów do dyskusji o wartościach?

Dowiesz się, jak realizować związane z nimi zadania wychowawcze dzięki naszym bezpłatnym filmom oraz prostym ćwiczeniom.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY