Jak pracować z klasą o zróżnicowanym poziomie wiedzy i umiejętności, by wyrównywać te różnice?

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 01.04.2022

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Specjaliści w szkole, Wychowawcy

Opis materiału

Podczas webinarium rozmawialiśmy w jaki sposób pracować z wynikami przeprowadzonej diagnozy. Ważne jest, by przedsięwziąć konkretne działania edukacyjne i wdrożyć praktyki, które zaspokoją potrzeby wszystkich uczniów i uczennic.

Staraliśmy się odpowiedzieć na pytania:

  • jak wykorzystać diagnozę do pracy ze zróżnicowaną klasą,
  • co jest największym wyzwaniem w pracy z taką klasą,
  • co robić, by nie wpaść w błędne koło indywidualizacji nauczania,
  • czy i jak współpracować z innymi nauczycielami.

Zaproszone nauczycielki-praktyczki opowiedziały o konkretnych sposobach na pracę z klasą o zróżnicowanym poziomie wiedzy i umiejętności i sprawdzonych metodach.

Spotkanie przeznaczone dla nauczycielek i nauczycieli wszystkich przedmiotów i etapów kształcenia, poprowadziła Katarzyna Pijanowska – koordynatorka cyklu “Odporna szkoła”, trenerka, nauczycielka języka polskiego jako obcego, specjalistka w dziedzinie kognitywistyki.

Jej gościniami były:

  • Bernadetta Czerkawska – nauczycielka języka polskiego i historii oraz trenerka. Od wielu lat współpracuje z radami pedagogicznymi i kadrą kierowniczą w oświacie oraz dzieli się doświadczeniem, jak prowadzić lekcje, na których młodzież uczy się, nabywa kompetencje, buduje więzi i relacje.
  • Justyna Krawczyk – nauczycielka języka angielski w Szkole Podstawowej w Skalmierzycach. Jest liderką szkoły w ramach Laboratorium Szkół Uczących Się – jej szkoła pracuje nad samoregulacją uczniów w uczeniu się. Od kilkunastu lat współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej
  • Małgorzata Wiśniewska – nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej w Babicach. Od wielu lat jest liderką oceniania kształtującego oraz liderką szkoły w ramach Laboratorium Szkół Uczących Się – jej szkoła pracuje nad tworzeniem społeczności uczącej się.

Podobne materiały

Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Szkolne dotleniacze

Wspólnie stwórzcie szkolny dotleniacz, czyli zielone miejsce na terenie waszej szkoły.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Natura w otworku

Efektem waszego projektu młodzieżowego będzie m.in.: plener fotograficzny z wykorzystaniem aparatów otworkowych.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY