Jak pracować z błędem w edukacji zdalnej

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 09.03.2021

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Nauczyciele świetlicy, Specjaliści w szkole

Opis materiału

Błędy stanowią nieodłączny element naszego życia oraz nieodłączny element procesu uczenia się. Są bowiem efektem chęci poznawania świata oraz rozwijania wiedzy i umiejętności.  Kolejne webinarium w ramach “Odpornej szkoły” poświęciliśmy temu, jak pracować z błędem podczas edukacji zdalnej . Zachęcamy do obejrzenia nagrania i zapoznania się z materiałami dla nauczycieli i nauczycielek na ten temat. 

Często mówimy o nauce na błędach, ale czy na pewno rozumiemy błąd jako pierwszy krok na drodze do rozwoju? Czy może jednak patrzymy na niego, jak na porażkę? Podczas tego spotkania online zadaliśmy sobie pytanie o czym warto pamiętać, by uczennice i uczniowie stopniowo pokonywali napotkane trudności i jak wykorzystać potencjał błędu, by stał się twórczy, a nie destrukcyjny.

Jakie zagadnienia poruszyliśmy podczas webinarium?

Wspólnie zastanawialiśmy się:

  • czym jest kultura błędu oraz pedagogika błędu
  • jakie są najczęstsze przyczyny uczniowskich błędów
  • jakie strategiach pracy z błędem są najskuteczniejsze
  • jak zmieniać spojrzenie na błąd z perspektywy całej społeczności szkolnej

Kto skorzysta z treści przekazanych w ramach webinarium?

Wydarzenie skierowane było do wszystkich nauczycieli i nauczycielek, którzy chcą poznać strategie pracy z błędem oraz w oparciu o pedagogikę błędu wykorzystać jego potencjał w uczeniu się uczniów i uczennic.

Podczas spotkania online swoimi doświadczeniami oraz wskazówkami dotyczącymi prowadzenia rozmów z młodzieżą podzieliły się:

Katarzyna Włodkowska – nauczycielka języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile, doradczyni metodyczny, certyfikowana trenerka oświaty, koordynatorka projektów edukacyjno-humanitarnych, członkini grupy Superbelfrzy RP. Wyróżniona w konkursie „Wielkopolski Nauczyciel Roku”. Nominowana do nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”.

Agnieszka Wenda – nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 w Warszawie, trenerka i doradczyni w projekcie “Szkoła dla innowatora”. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej od 2009, najpierw jako uczestnik kursów, później jako mentorka i trenerka. Współautorka poradnika dla nauczycieli “OK zeszyt”.

Spotkanie poprowadziła Magdalena Bogusławska, główna ekspertka merytoryczna w projekcie “Szkoła dla innowatora”, nauczycielka języków francuskiego i polskiego jako obcego, menedżerka oświaty, doradca zawodowy, trenerka. Obszarami jej szczególnych zainteresowań są problematyka uczniowskiej aktywności, rola błędu w procesie uczenia się-nauczania, nowoczesne technologie, zagadnienia przywództwa oraz wdrażanie zmiany.

Materiały dodatkowe

Materiały o pracy z błędem

Pobierz

Podobne materiały

Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Szkolne dotleniacze

Wspólnie stwórzcie szkolny dotleniacz, czyli zielone miejsce na terenie waszej szkoły.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Natura w otworku

Efektem waszego projektu młodzieżowego będzie m.in.: plener fotograficzny z wykorzystaniem aparatów otworkowych.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY