Jak oszczędzać siły nauczycieli, by mogli skupić się na uczeniu młodych ludzi?

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 02.12.2022

Grupa docelowa: Dyrektorzy

Opis materiału

Każdy dyrektor i każda dyrektorka mierzy się z nadmiarem procedur, dokumentów czy działań, które paraliżują pracę ich i nauczycieli. Spotkanie pomoże Ci zdiagnozować, z czego można i warto zrezygnować oraz wybrać priorytety na najbliższy czas.

Przyglądaliśmy się zwłaszcza temu:

  • Jakie działania – poza standardową pracą – podejmujecie w Waszych szkołach i które z nich rzeczywiście realizują ważne cele w obszarze uczenia się.
  • Jakie efekty dla uczniów i uczennic oraz dla szkoły przynoszą te działania.
  • Jak analizować i weryfikować przydatność dokumentacji tworzonej przez nauczycielki i nauczycieli.
  • Jak wdrażać zmiany, które oszczędzą wysiłek nauczycieli na rzecz skupienia go na priorytetowych celach.

Porozmawialiśmy także sprawdzonych praktykach dotyczących tego:

  • Jak wybrać priorytety na ten rok oraz na najbliższe lata
  • Z jakich działań i dokumentów możesz zrezygnować całkowicie, od zaraz, a z czego sukcesywnie
  • Jakie macie zasoby, by realizować kluczowe cele
  • Kiedy i jak będziecie wracać do tych ustaleń, weryfikować je i aktualizować.

Swoim doświadczeniem w tym zakresie podzielili się dyrektorzy szkół: Justyna Franczak oraz Marek Krukowski. Oboje związani są z programem Szkoła ucząca się, a zwłaszcza ze Studiami Podyplomowymi Liderów Oświaty.

Partnerem wydarzenia jest Norwegian Refugee Council oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Patronem medialnym zaś „Dyrektor szkoły. Miesięcznik kierowniczej kadry oświaty”.

Materiały dodatkowe:

Podobne materiały

Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Szkolne dotleniacze

Wspólnie stwórzcie szkolny dotleniacz, czyli zielone miejsce na terenie waszej szkoły.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Natura w otworku

Efektem waszego projektu młodzieżowego będzie m.in.: plener fotograficzny z wykorzystaniem aparatów otworkowych.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY