Jak oceniać w zdalnej edukacji?

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 12.06.2022

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Wychowawcy

Opis materiału

Drodzy i Drogie, kolejnym naszym webinarium chcieliśmy odpowiedzieć na pytania i prośby zgłaszane do nas w sprawie oceniania w zdalnej edukacji: czy oceniać, jak oceniać, jak monitorować pracę uczniów, jak do specyfiki edukacji zdalnej dostosować metody oceniania kształtującego. 

Podczas webinarium położyliśmy nacisk na:

  • znaczenie docenienia zaangażowania uczniów w edukację zdalną,
  • informację zwrotnej od nauczyciela, samoocenę oraz ocenę koleżeńską,
  •  portfolio i e-portfolio,
  • dobre praktyki w zakresie łączenia oceniania kształtującego z ocenianiem stopniami,
  • wskazówki, jak rozpocząć stosowanie technik oceniania kształtującego w edukacji zdalnej.

O PROWADZĄCYCH WEBINARIUM

Danuta Sterna  – skończyła studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała na Politechnice Warszawskiej i w liceach warszawskich, jako nauczycielka matematyki i dyrektor szkoły. Od 2000 roku współpracuje z CEO w programie Szkoła Ucząca Się . Propaguje w Polsce ocenianie kształtujące, pomysłodawczyni metody – OK zeszyt. Jest autorką publikacji dla nauczycieli i książek: „Ocenianie kształtujące w praktyce”, „Uczę (się) w szkole”, „Uczę się uczyć. Ocenianie kształtujące w praktyce”, „OKmiks” i współautorką książki „Uczę w klasach młodszych”. Prowadzi blog: Oś świata.

Agnieszka Wenda – pracuje jako nauczycielka w Niepublicznej Szkole Podstawowej im Juliusza Verne’a w Warszawie. Trenerka Centrum Edukacji Obywatelskiej, zwolenniczka oceniania kształtującego, stosująca na co dzień w swojej pracy informacje zwrotne. Asystentka nauczycieli wdrażających ocenianie kształtujące. Zaangażowana w programy Szkoła Ucząca Się, Szkoła dla Innowatora, Akademia Liderów Oświaty. Współautorka artykułów na temat oceniania kształtującego, szczególnie w odniesieniu do lekcji języka polskiego. Gorąca zwolenniczka OK zeszytu.

Leszek Olpiński – pracuje w Szkole Podstawowej nr 27 w Poznaniu, gdzie uczy fizyki, informatyki i etyki. Nieustannie szuka nowych, alternatywnych form pracy nauczyciela, jedną z nich jest rezygnacja ze stawiania ocen. Prowadzi na Youtube kanał dotyczący innowacji w nauczaniu “Turkusowa klasa” Jest jednym z inicjatorów ruchu „Protest z Wykrzyknikiem

Organizatorem kursu jest Centrum Edukacji Obywatelskiej. Działanie jest prowadzone w ramach programu Szkoła Ucząca się realizowanego przez CEO we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

 

Materiały dodatkowe

Artykuł

Jak oceniać w czasie nauczania zdalnego?

Pobierz

Podobne materiały

Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Szkolne dotleniacze

Wspólnie stwórzcie szkolny dotleniacz, czyli zielone miejsce na terenie waszej szkoły.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Natura w otworku

Efektem waszego projektu młodzieżowego będzie m.in.: plener fotograficzny z wykorzystaniem aparatów otworkowych.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY