Jak dzielić się doświadczeniem w radzie – scenariusz spotkania

Informacje o materiale

Autor/-ka: Sylwia Żmijewska-Kwiręg

Data dodania: 04.10.2021

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Dyrektorzy

Artykuł

1. Spróbujcie wypisać najczęściej stosowane w waszej szkole formy wymiany doświadczeń oraz ich cele.

2. W parach (dwukrotnie) porozmawiajcie, szukając odpowiedzi na następujące pytania:

  • Czy dzieliłam się swoim doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami? Jeśli tak, w jaki sposób, z którymi?
  • Czy inni nauczyciele dzielili się swoim doświadczeniem zawodowym ze mną? Jeśli tak, to jak z tego skorzystałem/am?  

Omówcie wyniki tych rozmów na forum. Warto w tym miejscu podkreślić rolę, jaką powinna odgrywać szeroko pojęta wymiana doświadczeń w szkole, która podlega przekształceniom/zmianom. Nową, budującą się radę pedagogiczną można uznać za rodzaj zespołu samokształceniowego, w którym dzielenie się doświadczeniem będzie najważniejszą aktywnością obok uczenia się we współpracy.

3. Radę dzielimy na 2 zespoły, każdemu przydzielając inne zadania:

  • Zadaniem pierwszego z nich jest przeprowadzenie burzy mózgów na temat: Jakie warunki muszą być spełnione, aby dzielenie się doświadczeniem zawodowym z innymi posuwało naprzód proces naszego rozwoju zawodowego?
  • Zadaniem drugiej z nich jest przeprowadzenie burzy mózgów na temat: Jakie warunki muszą być spełnione, aby uczestniczenie w sytuacji, gdy inny nauczyciel/nauczycielka dzieli się swoim doświadczeniem zawodowym rzeczywiście posuwało naprzód proces naszego rozwoju zawodowego?

Po zakończeniu sesji obie grupy prezentują zapisane na plakatach efekty swojej pracy.  W podsumowaniu można posiłkować się poniższymi pytaniami: 

  • Czy „otworzenie drzwi swojej klasy”, by koledzy/koleżanki mogli zobaczyć, co i jak robimy ze swoimi uczniami, jest oczywistą opcją dla nauczycieli?
  • Jakie korzyści mogą się pojawić w sytuacji, w której nauczyciele wspólnie planowaliby elementy swojej pracy i prezentowali sobie nawzajem swoje doświadczenia?
  • Czy posiadamy w szkole jakiś system obserwowania, reflektowania i dyskutowania dobrych praktyk nauczycielskich? A może warto taki system stworzyć lub ulepszyć?  
  • Czy ma sens dzielenie się doświadczeniem zawodowym z innymi uczestnikami życia szkolnego, np. z rodzicami uczniów?

Można zapoznać się też z innymi, mniej znanymi metodami dzielenia się doświadczeniem i uczenia we współpracy, a następnie zastanowić się: Które z nich spełniają warunki sprecyzowane w trakcie burzy mózgów? Które są możliwe do zaaplikowania w naszych warunkach?

Dyskusję warto zamknąć wyborem konkretnych metod dzielenia się doświadczeniem i zaplanowaniem ich regularnego stosowania w najbliższym roku szkolnym. Spisujemy je na plakacie, współtworząc projekt uporządkowanego procesu dzielenia się doświadczeniami w naszej placówce.

Materiał powstał w 2018 roku przy współpracy Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacji Szkoła z klasą. Pochodzi z publikacji “Szkoła na nowo. Uczymy się współpracy i we współpracy” Fundacji Szkoła z klasą. Współautorką publikacji jest Sylwia Żmijewska-Kwiręg. Cała publikacja dostępna jest na: https://www.szkolazklasa.org.pl/materialy/szkola-nowo-uczymy-sie-wspolpracy-we-wspolpracy/ 

Podobne materiały

Publikacja

Świętuj, żeby zrozumieć

Zobacz
Film lub webinarium

„Jak tworzyć skuteczne zasady antydyskryminacyjne w szkole”

Zobacz
Publikacja

Uwikłani w wielkie narracje. Jak krytycznie myśleć o...

Publikacja powstała z myślą o uczniach i uczennicach
Zobacz
Publikacja

Zarządzanie konfliktem w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Jak rozpoznawać i reagować na dyskryminację w klasie?

Zobacz
Film lub webinarium

Inspiracje do działań społecznych w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Szkoła bez telefonów – tak czy nie?

Może zamiast winić technologię, warto spróbować zrozumieć młode pokolenie, które przecież nie zna świata bez internetu.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak uczyć, by obniżać stres uczniów przed egzaminem?

Sprawdzaniu wiedzy towarzyszą emocje oraz stres. Z jakich metod korzystać na co dzień, by przekuwać je w
Zobacz
Artykuł

Nie masz czerwonego paska? Nie szkodzi

W ostatnim czasie zjawisko „czerwonego paska” budzi kontrowersje. Słychać coraz więcej głosów, że cena, jaką ponoszą uczniowie,
Zobacz
Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY