Jak dzielić się doświadczeniem w radzie – scenariusz spotkania

Informacje o materiale

Autor/-ka: Sylwia Żmijewska-Kwiręg

Data dodania: 04.10.2021

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Dyrektorzy

Artykuł

1. Spróbujcie wypisać najczęściej stosowane w waszej szkole formy wymiany doświadczeń oraz ich cele.

2. W parach (dwukrotnie) porozmawiajcie, szukając odpowiedzi na następujące pytania:

  • Czy dzieliłam się swoim doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami? Jeśli tak, w jaki sposób, z którymi?
  • Czy inni nauczyciele dzielili się swoim doświadczeniem zawodowym ze mną? Jeśli tak, to jak z tego skorzystałem/am?  

Omówcie wyniki tych rozmów na forum. Warto w tym miejscu podkreślić rolę, jaką powinna odgrywać szeroko pojęta wymiana doświadczeń w szkole, która podlega przekształceniom/zmianom. Nową, budującą się radę pedagogiczną można uznać za rodzaj zespołu samokształceniowego, w którym dzielenie się doświadczeniem będzie najważniejszą aktywnością obok uczenia się we współpracy.

3. Radę dzielimy na 2 zespoły, każdemu przydzielając inne zadania:

  • Zadaniem pierwszego z nich jest przeprowadzenie burzy mózgów na temat: Jakie warunki muszą być spełnione, aby dzielenie się doświadczeniem zawodowym z innymi posuwało naprzód proces naszego rozwoju zawodowego?
  • Zadaniem drugiej z nich jest przeprowadzenie burzy mózgów na temat: Jakie warunki muszą być spełnione, aby uczestniczenie w sytuacji, gdy inny nauczyciel/nauczycielka dzieli się swoim doświadczeniem zawodowym rzeczywiście posuwało naprzód proces naszego rozwoju zawodowego?

Po zakończeniu sesji obie grupy prezentują zapisane na plakatach efekty swojej pracy.  W podsumowaniu można posiłkować się poniższymi pytaniami: 

  • Czy „otworzenie drzwi swojej klasy”, by koledzy/koleżanki mogli zobaczyć, co i jak robimy ze swoimi uczniami, jest oczywistą opcją dla nauczycieli?
  • Jakie korzyści mogą się pojawić w sytuacji, w której nauczyciele wspólnie planowaliby elementy swojej pracy i prezentowali sobie nawzajem swoje doświadczenia?
  • Czy posiadamy w szkole jakiś system obserwowania, reflektowania i dyskutowania dobrych praktyk nauczycielskich? A może warto taki system stworzyć lub ulepszyć?  
  • Czy ma sens dzielenie się doświadczeniem zawodowym z innymi uczestnikami życia szkolnego, np. z rodzicami uczniów?

Można zapoznać się też z innymi, mniej znanymi metodami dzielenia się doświadczeniem i uczenia we współpracy, a następnie zastanowić się: Które z nich spełniają warunki sprecyzowane w trakcie burzy mózgów? Które są możliwe do zaaplikowania w naszych warunkach?

Dyskusję warto zamknąć wyborem konkretnych metod dzielenia się doświadczeniem i zaplanowaniem ich regularnego stosowania w najbliższym roku szkolnym. Spisujemy je na plakacie, współtworząc projekt uporządkowanego procesu dzielenia się doświadczeniami w naszej placówce.

Materiał powstał w 2018 roku przy współpracy Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacji Szkoła z klasą. Pochodzi z publikacji “Szkoła na nowo. Uczymy się współpracy i we współpracy” Fundacji Szkoła z klasą. Współautorką publikacji jest Sylwia Żmijewska-Kwiręg. Cała publikacja dostępna jest na: https://www.szkolazklasa.org.pl/materialy/szkola-nowo-uczymy-sie-wspolpracy-we-wspolpracy/ 

Podobne materiały

Film lub webinarium

Rada pedagogiczna. Spotkanie zespołu. Co wzmocni ich sprawczość?

Współpraca w zespole nauczycielski, czyli efektywne rady pedagogiczne.
Zobacz
Film lub webinarium

Kto się boi matematyki? Czy da się ją...

Poznaj sposoby na to, aby dzieci polubiły matematykę i zainspiruj się doświadczeniem z pracy z dziećmi w
Zobacz
Film lub webinarium

Jak twórczo wykorzystać potencjał lokalny w bibliotece?

"Lokalność w bibliotece" cz. II. Zainspiruj się lokalnością . Dowiedz się w jaki sposób ją diagnozować i
Zobacz
Film lub webinarium

Diagnoza lokalna w bibliotece

"Lokalność w bibliotece" cz. I. Zainspiruj się lokalnością . Dowiedz się w jaki sposób ją diagnozować i
Zobacz
Gra Edukacyjna

Ikony skojarzeń i gra karciana do spektaklu „Iskry...

Narzędzie edukacyjne, które pomoże poznać lub zapamiętać dokonania osób ważnych dla polskiej historii, nauki i kultury.
Zobacz
Gra Edukacyjna

RÓWNE SZANSE. Gra korytarzowa

Narzędzie edukacyjne, pobudzające do refleksji nad wzajemną współpracą w społeczności szkolnej i przydatne we wdrażaniu standardu równości
Zobacz
Film lub webinarium

Nauczyciel i rodzic. Jak razem zbudować dobry kontakt?

Obustronna komunikacja jest podstawą dobrych kontaktów, z których korzyści możesz czerpać Ty, rodzice i Twoi uczniowie.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak pracować nad programem wychowawczo-profilaktycznym w szkole?

Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

VI.13 Czy Chiny zastąpią USA w roli supermocarstwa?

Scenariusz lekcji realizuje zagadnienie VI.13. Dotyczy Chin, ich supermocarstwowych predyspozycji oraz rywalizacji z USA.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

VII.5, VI.15 Rozmowy w trójkącie bermudzkim – między...

Scenariusz lekcji realizuje zagadnienie VII.5 i VI.15. Dotyczy złożonych zagadnień związanych ze współistnieniem religii, wolności wypowiedzi i
Zobacz
Materiał graficzny

Prezentacja do webinaru ,,Przedsiębiorczy, czyli zaangażowany. Jak dbać...

Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Program warsztatu dla nauczycieli ,,Jak założyć spółdzielnię uczniowską”

Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY