Jak dzielić się doświadczeniem w radzie – scenariusz spotkania

Informacje o materiale

Autor/-ka: Sylwia Żmijewska-Kwiręg

Data dodania: 04.10.2021

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Dyrektorzy

Artykuł

1. Spróbujcie wypisać najczęściej stosowane w waszej szkole formy wymiany doświadczeń oraz ich cele.

2. W parach (dwukrotnie) porozmawiajcie, szukając odpowiedzi na następujące pytania:

  • Czy dzieliłam się swoim doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami? Jeśli tak, w jaki sposób, z którymi?
  • Czy inni nauczyciele dzielili się swoim doświadczeniem zawodowym ze mną? Jeśli tak, to jak z tego skorzystałem/am?  

Omówcie wyniki tych rozmów na forum. Warto w tym miejscu podkreślić rolę, jaką powinna odgrywać szeroko pojęta wymiana doświadczeń w szkole, która podlega przekształceniom/zmianom. Nową, budującą się radę pedagogiczną można uznać za rodzaj zespołu samokształceniowego, w którym dzielenie się doświadczeniem będzie najważniejszą aktywnością obok uczenia się we współpracy.

3. Radę dzielimy na 2 zespoły, każdemu przydzielając inne zadania:

  • Zadaniem pierwszego z nich jest przeprowadzenie burzy mózgów na temat: Jakie warunki muszą być spełnione, aby dzielenie się doświadczeniem zawodowym z innymi posuwało naprzód proces naszego rozwoju zawodowego?
  • Zadaniem drugiej z nich jest przeprowadzenie burzy mózgów na temat: Jakie warunki muszą być spełnione, aby uczestniczenie w sytuacji, gdy inny nauczyciel/nauczycielka dzieli się swoim doświadczeniem zawodowym rzeczywiście posuwało naprzód proces naszego rozwoju zawodowego?

Po zakończeniu sesji obie grupy prezentują zapisane na plakatach efekty swojej pracy.  W podsumowaniu można posiłkować się poniższymi pytaniami: 

  • Czy „otworzenie drzwi swojej klasy”, by koledzy/koleżanki mogli zobaczyć, co i jak robimy ze swoimi uczniami, jest oczywistą opcją dla nauczycieli?
  • Jakie korzyści mogą się pojawić w sytuacji, w której nauczyciele wspólnie planowaliby elementy swojej pracy i prezentowali sobie nawzajem swoje doświadczenia?
  • Czy posiadamy w szkole jakiś system obserwowania, reflektowania i dyskutowania dobrych praktyk nauczycielskich? A może warto taki system stworzyć lub ulepszyć?  
  • Czy ma sens dzielenie się doświadczeniem zawodowym z innymi uczestnikami życia szkolnego, np. z rodzicami uczniów?

Można zapoznać się też z innymi, mniej znanymi metodami dzielenia się doświadczeniem i uczenia we współpracy, a następnie zastanowić się: Które z nich spełniają warunki sprecyzowane w trakcie burzy mózgów? Które są możliwe do zaaplikowania w naszych warunkach?

Dyskusję warto zamknąć wyborem konkretnych metod dzielenia się doświadczeniem i zaplanowaniem ich regularnego stosowania w najbliższym roku szkolnym. Spisujemy je na plakacie, współtworząc projekt uporządkowanego procesu dzielenia się doświadczeniami w naszej placówce.

Materiał powstał w 2018 roku przy współpracy Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacji Szkoła z klasą. Pochodzi z publikacji “Szkoła na nowo. Uczymy się współpracy i we współpracy” Fundacji Szkoła z klasą. Współautorką publikacji jest Sylwia Żmijewska-Kwiręg. Cała publikacja dostępna jest na: https://www.szkolazklasa.org.pl/materialy/szkola-nowo-uczymy-sie-wspolpracy-we-wspolpracy/ 

Podobne materiały

Scenariusz lub ćwiczenie

O bankach i produktach bankowych

Scenariusz zajęć do programu "Młodzi przedsiębiorczy"
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Skuteczne planowanie sprzedaży

Scenariusz zajęć do programu "Młodzi przedsiębiorczy"
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Pierwsza praca – Jak skutecznie poruszać się po...

Scenariusz zajęć do programu "Młodzi przedsiębiorczy"
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Inwestuj, pomnażaj, zyskuj

Scenariusz zajęć do programu "Młodzi przedsiębiorczy"
Zobacz
Publikacja

Szkoła otwartości – dbam o równość płci. Przegląd...

Kompendium wiedzy i przegląd badań dotyczących równości płci w szkole oraz nierówności będących udziałem dziewcząt i chłopców
Zobacz
Publikacja

Przewodnik dla nauczycieli i nauczycielek do pracy nad...

Przewodnik wprowadza do pracy nad kompetencjami SEL w kontekście edukacji filmowej i bezpieczeństwa w sieci.
Zobacz
Artykuł

Polska w trzydzieści lat po wielkiej zmianie. Rozdział...

Rozdział o przemianach społecznych, ustrojowych i ekonomicznych w Polsce po 1989 roku. Pomoc na lekcjach historii i teraźniejszości.
Zobacz
Artykuł

W wielkiej rodzinie narodów. Rozdział 13 podręcznika „Przewodnik...

Rozdział dotyczy tematu przynależności narodowej, mniejszości narodowych i etnicznych oraz kwestii międzykulturowych
Zobacz
Film lub webinarium

Kooperatywa Dobrze- społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Film o Kooperatywie spożywczej "Dobrze"
Zobacz
Artykuł

Szkoła demokracji. Rozdział 10 podręcznika 'Przewodnik obywatelski.”

Rozdział dotycz tematyki demokracji, aktywności społecznej (stowarzyszenia, związki zawodowe, trzeci sektor) i postaw społecznych.
Zobacz
Artykuł

Na drabinie społecznej. Rozdział 6 podręcznika „Przewodnik obywatelski”

Rozdział dotyczy tematyki nierówności społecznych, podziału władzy, klasy i warstwy społeczne. Pomoc na lekcji historii i teraźniejszości.
Zobacz
Film lub webinarium

Laboratoria Przyszłości – jak mądrze je wykorzystać?

Mądre wykorzystanie sprzętu z programu Laboratoria Przyszłości pomoże rozwijać kompetencje, rozbudzać zainteresowania i angażować uczniów.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY