Jak dzięki emocjom angażować uczniów?

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 01.04.2022

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Specjaliści w szkole, Wychowawcy

Opis materiału

Dzisiejszy świat wymaga zarówno od dorosłych, jak i od dzieci i młodzieży, umiejętności odnalezienia się w szumie informacyjnym. Typowe jest „przełączanie się” naszego myślenia na inny kanał, w przenośni i dosłownie. Tym, co niezależnie od wieku utrzymuje naszą uwagę i włącza zaangażowanie, są emocje. Pomagają one w nauczaniu, zwłaszcza zdalnym, zainteresować uczniów i uczennic tematami realizowanymi na lekcji.

Poruszyliśmy następujące zagadnienia:

  • Jak wykorzystywać emocje, które są w uczniach i uczennicach, by służyły rozwojowi młodych ludzi i procesowi edukacyjnemu? Zarówno te pozytywne, jak podekscytowanie, radość ze świąt czy wakacji, jak i mniej przyjemne: lęk przed skutkami zmiany klimatu, zagubienie płynące z niezrozumienia procesów na granicy polsko-białoruskiej, przygnębienie pandemią?
  • Jak wywoływać emocje za pomocą metody opowiadania historii, aby zaangażować uczniów i uczennice w lekcje?
  • Jak nauczyć się przyglądać sobie z życzliwością i czerpać z mądrości własnych emocji?

Swoją wiedzą i doświadczeniem podczas spotkania podzieliły się:

  • Izabela Niedzwiedzka – pedagożka od 20 lat. Trenerka dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie tutoringu, działań edukacyjnych, rozwojowych, profilaktycznych i antydyskryminacyjnych oraz edukacji globalnej. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polską Akcją Humanitarną, Instytutem Równowagi Społeczno-Ekonomicznej, Amnesty International.
  • Dorota Stępniak – nauczycielka historii, WOS-u i etyki w Szkole Podstawowej w Ożarowie Mazowieckim i Ołtarzewie. Autorka programu nauczania Korzenie europejskiej wyobraźni. Mentorka w kursach internetowych Centrum Edukacji Obywatelskiej, autorka scenariuszy. Wyróżniona w konkursie „Za naprawianie świata” – Nagroda im. I. Sendlerowej.
  • dr Magdalena Budziszewska – psycholożka, która pracuje na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się emocjami ludzi wobec zmian klimatu, lękiem i depresją klimatyczną oraz psychologią działania na rzecz ochrony klimatu i środowiska naturalnego. Jest przewodniczącą zespołu doradczego ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje z Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW.

Webinarium zostało przygotowane w ramach projektów „I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek”oraz „1Planet4All – Razem dla klimatu! realizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Projekt „I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu „Szkoła ucząca się”.

Projekt “1Planet4All – Razem dla klimatu” jest finansowany ze środków Unii Euroepejskiej. Treść wyraża wyłącznie poglądy autorek i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ani Unii Europejskiej.

Podobne materiały

Publikacja

Przewodnik dla nauczycieli i nauczycielek do pracy nad...

Przewodnik wprowadza do pracy nad kompetencjami SEL w kontekście edukacji filmowej i bezpieczeństwa w sieci.
Zobacz
Artykuł

Polska w trzydzieści lat po wielkiej zmianie. Rozdział...

Rozdział o przemianach społecznych, ustrojowych i ekonomicznych w Polsce po 1989 roku. Pomoc na lekcjach historii i teraźniejszości.
Zobacz
Artykuł

W wielkiej rodzinie narodów. Rozdział 13 podręcznika „Przewodnik...

Rozdział dotyczy tematu przynależności narodowej, mniejszości narodowych i etnicznych oraz kwestii międzykulturowych
Zobacz
Film lub webinarium

Kooperatywa Dobrze- społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Film o Kooperatywie spożywczej "Dobrze"
Zobacz
Artykuł

Szkoła demokracji. Rozdział 10 podręcznika 'Przewodnik obywatelski.”

Rozdział dotycz tematyki demokracji, aktywności społecznej (stowarzyszenia, związki zawodowe, trzeci sektor) i postaw społecznych.
Zobacz
Artykuł

Na drabinie społecznej. Rozdział 6 podręcznika „Przewodnik obywatelski”

Rozdział dotyczy tematyki nierówności społecznych, podziału władzy, klasy i warstwy społeczne. Pomoc na lekcji historii i teraźniejszości.
Zobacz
Film lub webinarium

Laboratoria Przyszłości – jak mądrze je wykorzystać?

Mądre wykorzystanie sprzętu z programu Laboratoria Przyszłości pomoże rozwijać kompetencje, rozbudzać zainteresowania i angażować uczniów.
Zobacz
Aktualności

Wyniki konkursu dziennikarskiego „Budujemy społeczeństwo otwarte”

Zobacz
Artykuł

Darmowe materiały do nauczania języka polskiego jako obcego

Zestawienie darmowych materiałów do uczenia języka polskiego jako obcego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Food waste prevention at our homes

Dzięki ćwiczeniu uczniowie i uczennice poznają zagadnienie marnowania żywności w gospodarstwach domowych i możliwości zapobiegania temu zjawisku.
Zobacz
Publikacja

Model integracji edukacyjnej

Model integracji edukacyjnej to sposób uporządkowania myślenia o wyzwaniach i szansach związanych z integracją uczniów-imigrantów w szkołach.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak pobudzać uczniów i uczennice do samodzielnego i...

“W świecie szybkich zmian [..] gubimy się w tym, czym jest wiedza, co jest rzetelną informacją, co
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY