Jak dyrektor szkoły może podzielić się odpowiedzialnością z uczniami?

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 15.09.2022

Grupa docelowa: Dyrektorzy

Opis materiału

Szkoła, w której młodzi ludzie podejmują decyzje i biorą za nie odpowiedzialność, rozwija ważne umiejętności i jest doceniana przez rodziców. Może ją tworzyć każdy dyrektor i każda dyrektorka. Młodzi ludzie uczą się odpowiedzialności wtedy, kiedy ją dostają. Jeśli będą mogli zdecydować na przykład o tym, jak chcą spędzić szkolne święto, to chętniej włączą się w jego przygotowanie.

Ta zasada działa niezawodnie nie tylko w przypadku aktywności podejmowanych przez samorząd uczniowski, lecz także na każdej lekcji przedmiotowej. Samorządność i możliwość decydowania o sobie sprawia, że młodzi ludzie uczą się dużo skuteczniej. Dyrektor w dużym stopniu decyduje o tym, czy szkoła jest samorządna. Wpływa na działania pojedynczych nauczycieli i modeluje ich reakcję na zgłaszane przez uczennice i uczniów inicjatywy.

Na naszym webinarium doświadczone dyrektorki podzieliły się tym, jak umiejętnie to robić i czerpać z tego wiele korzyści. Dowiesz się:

  • jak zwiększyć wpływ uczniów na życie szkolne unikając anarchii,
  • jakie znaczenie ma samorządność w wymiarze wychowawczym i edukacyjnym,

A przede wszystkim poznasz sprawdzone rozwiązania, które wypracowujemy ze szkołami z całej Polski od ponad 20 lat! ‼

Ekspertki i eksperci, którzy odpowiedzieli o tym, jak dyrektor może dzielić się odpowiedzialnością z uczniami to:

  • Katarzyna Kostańska – od 30 lat pracuje w SP nr 82 im. księcia Przemysła I w Poznaniu. Jest nauczycielką historii i języka polskiego. Od ponad 10 lat pełni funkcję zastępczyni dyrektora. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej m.in w “Szkole Demokracji” i “Wychowanie to podstawa”.
  • Małgorzata Solowska – dyrektorka IX Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kolbergera w Gdańsku, nauczycielka WOS, historii i języka angielskiego. Propagatorka pracy projektami z wykorzystaniem technologii. Szeroko rozwija ideę samorządności szkolnej we współpracy z OSSU w Brukseli. Kładzie nacisk na rozwój umiejętności miękkich i kształtowania kompetencji kluczowych.
  • Michał Tragarz – ekspert Centrum Edukacji Obywatelskiej, który od wielu lat prowadzi działania wspierające samorządy uczniowskie w całej Polsce. Jest autorem materiałów i poradników z tej tematyki dla nauczycieli i uczniów.

 

Polecane materiały:

Podobne materiały

Scenariusz lub ćwiczenie

Równość płci na świecie. Scenariusz

Scenariusz ma na celu zachęcanie dziewcząt do podejmowania wyzwań w ramach nauki przedmiotów ścisłych i przyrodniczych.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Co zrobić, by projekt cały czas trwał? Ćwiczenia

Niniejszy materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i utrzymaniu motywacji młodzieży przy realizacji wyznaczonych celów.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt osadzony lokalnie. Ćwiczenia

Niniejszy materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i znalezieniu lokalnych sojuszników. Poznasz sposoby realizacji projektu w
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Krytyczna postawa wobec mediów. Ćwiczenia

Materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i wzmacniania wiedzy na temat aktualnych wyzwań. Poznasz metody weryfikacji
Zobacz
Publikacja

Jak uczyć o klimacie? Praktyczny przewodnik po rzetelnej...

Jak uczyć o klimacie? Praktyczny przewodnik po rzetelnej edukacji klimatycznej
Zobacz
Gra

Włącz szkołę dla klas 1-3

Scenariusz i gra dla klas 1-3 o wolontariacie i organizacjach społecznych. Kim jest wolontariusz, co robią organizacje
Zobacz
Artykuł

Krytyczne myślenie a ochrona środowiska – na co...

Artykuł porusza kwestie krytycznego myślenia w ochronie środowiska wokół takich zagadnień jak: segregacja odpadów, transport oraz fast
Zobacz
Film lub webinarium

Jak zaprosić uczniów do dyskusji o wartościach?

Dowiesz się, jak realizować związane z nimi zadania wychowawcze dzięki naszym bezpłatnym filmom oraz prostym ćwiczeniom.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Planowanie kosztów otwarcia i prowadzenia przedsiębiorstwa

Scenariusz zajęć do programu "Młodzi przedsiębiorczy"
Zobacz
Film lub webinarium

Szkoła dla innowatora – spotkania uczennic i uczniów...

Nagranie spotkań z wynalazcami i przedstawicielami innowacyjnych firm, przedstawiające kompetencje proinnowacyjne.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak rozmawiać z nauczycielami w trudnych sytuacjach?

Narzędzia komunikacyjne pomagające porozumiewać się w sytuacjach, które wzbudzają trudne emocje.
Zobacz
Publikacja

Szkoła gotowa na globalne wyzwania

Przedstawiona broszura to zbiór artykułów ekspertek w dziedzinie edukacji globalnej i ekologicznej. Przybliża cele, tematy i metody
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY