Informacja zwrotna – blaski i cienie okiem praktyka

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 31.10.2022

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi

Opis materiału

Wiadomo, że informacja zwrotna jest filarem oceniania kształtującego. Nie wszyscy jednak doceniają jej rolę w procesie głębokiego uczenia się. O znaczeniu informacji zwrotnej w tym procesie opowiedziały Zofia Przystup i Mariola Kędzierska, a także o tym, że powinna być wielokierunkowa. Poddały refleksji udzielanie informacji zwrotnej nie tylko w kontekście sukcesów, ale też trudności, na które napotyka nauczyciel w trakcie jej wprowadzania do procesu edukacyjnego. Film zawiera praktyczne wskazówki oraz przykłady, jak udzielać uczniom i uczennicom informacji zwrotnej, jakie strategie stosować, aby pozyskiwać od uczniów informację zwrotną o lekcji oraz jak strategię informacji zwrotnej koleżeńskiej wprowadzać do praktyki nauczycielskiej. Nagranie jest zapisem wystąpienia eksperckiego podczas konferencji „Pomagaj się uczyć. Od informacji zwrotnej do głębokiego uczenia się”.

Podobne materiały

Publikacja

Świętuj, żeby zrozumieć

Zobacz
Film lub webinarium

„Jak tworzyć skuteczne zasady antydyskryminacyjne w szkole”

Zobacz
Publikacja

Uwikłani w wielkie narracje. Jak krytycznie myśleć o...

Publikacja powstała z myślą o uczniach i uczennicach
Zobacz
Publikacja

Zarządzanie konfliktem w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Jak rozpoznawać i reagować na dyskryminację w klasie?

Zobacz
Film lub webinarium

Inspiracje do działań społecznych w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Szkoła bez telefonów – tak czy nie?

Może zamiast winić technologię, warto spróbować zrozumieć młode pokolenie, które przecież nie zna świata bez internetu.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak uczyć, by obniżać stres uczniów przed egzaminem?

Sprawdzaniu wiedzy towarzyszą emocje oraz stres. Z jakich metod korzystać na co dzień, by przekuwać je w
Zobacz
Artykuł

Nie masz czerwonego paska? Nie szkodzi

W ostatnim czasie zjawisko „czerwonego paska” budzi kontrowersje. Słychać coraz więcej głosów, że cena, jaką ponoszą uczniowie,
Zobacz
Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY