Film „Zatruty ogień”

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 30.09.2021

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Wychowawcy

Opis materiału

Tytuł oryginału: Poison Fire

Autor: Lars Johansson (Maweni Farm)

Czas: 27 min

Rok produkcji: 2008

Tematyka:

 • degradacja środowiska
 • społeczna odpowiedzialność biznesu
 • handel międzynarodowy
 • zasoby naturalne

Film nakręcony przez nigeryjskich aktywistów w ramach projektu medialnego Environmental Rights Action. Początkowo zbierany materiał był kręcony jako „wideo świadectwa” swego rodzaju zeznania świadków, które zebrane w całość miały być opublikowane w Internecie. Z czasem projekt ewaluaował i powstał film o jednym z najbardziej jaskrawych przypadków nieodpowiedzialnego prowadzenia interesów przez międzynarodowe korporacje w krajach globalnego Południa.

Delta Nigru to ósmy co do wielkości wydobycia region produkujący ropę. Tysiące kilometrów rur, którymi płynie ropa przecinają ziemię która od wieków należała i zapewniała byt jej mieszkańcom. Od czasu przybycia pierwszych firm wydobywających ropę minęło 50 lat. w tym czasie region znalazł się w niechlubnej czołówce najbardziej zanieczyszczonych miejsc na świecie ( raport WWF).  W wyniku wycieków ropy z nieszczelnych instalacji, oraz nielegalnego spalania gazu tysiące hektarów ziemi (w tym ziemi rolnej, są zatrute nielegalne spalany gaz tworzy śmiertelną mieszankę toksyn które powodują opady kwaśnych deszczy, które niszczą zbiory i powodują głód.

Przez lata społeczności rybaków i rolników żyjących w delcie rzeki Niger cierpią z powodu częstych wycieków ropy z niezabezpieczonych odwiertów i spalania gazu wydobywającego się podczas eksploatacji złóż ropy, które zanieczyszczają ziemię, wodę oraz prowadzą do ginięcia gatunków zwierząt i roślin oraz poważnych chorób u ludzi. Co gorsza protesty mieszkańców są krwawo tłumione przez paramilitarne bojówki opłacane przez korporacje naftowe , brak jest jakichkolwiek kroków zmierzających do kompensaty strat. Napływ broni, bierny rząd, przemoc wspierająca proceder wydobycia na równi z ropą zatruwają życie rdzennym mieszkańcom. Wielu z nich straciło życie w walce o sprawiedliwość i prawo do godnego życia.

Film pokazuje grupę Nigeryjczyków z grupy Ogoni, którzy postanawiają skierować sprawę do sądu.

(opracowane na podstawie informacji ze strony Poison Fire)
Przykładowe pytania do dyskusji:

 • Czy zgadzasz się ze stanowiskiem przedstawiciela firmy Shell, który twierdzi że kompensatą za utratę zdrowia, zbiorów i zatrucie ziemi powodowaną przez wydobycie ropy powinien zająć się rząd Nigerii? Dlaczego?
 • Na jakie przesłanki powołuje się grupa nigeryjskich prawników uznając spalanie gazu za nielegalne kierując sprawę do sądu? Czy są one skuteczne?
 • Co sądzisz o kampanii prowadzonej przez aktywistów z filmu, pomyśle egzekwowania swoich praw przed sądem, na spotkaniu udziałowców firmy w Amsterdamie?  Dlaczego?
 • Jak to możliwe, że mieszkając w regionie najbogatszym w ropę, surowca której ceny z dnia na dzień idą w górę mieszkańcy Delty Nigru cierpią głód, choroby i skrajną nędzę. Czy to jest twoim zdaniem w porządku?
 • Na czym polega przekleństwo zasobów? Wyjaśnij na podstawie przykładu z filmu.
 • Film „Zatruty ogień” powstał parę lat temu, jak myślisz czy firma Shell uznała wyrok sądu w Nigerii?
 • Jaki jest nasz związek z warunkami wydobycia ropy naftowej w Nigerii? Czy i jakie działania można by podjąć by wesprzeć nigeryjskich aktywistów w tym temacie?
 • Co oznacza dla Ciebie termin społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR), do czego powinien zobowiązywać CSR?
 • Jak wygląda społeczna odpowiedzialność firm w Polsce i zagranicą?

 

Dowiedz się więcej:

Podobne materiały

Publikacja

Zarządzanie konfliktem w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Jak rozpoznawać i reagować na dyskryminację w klasie?

Zobacz
Film lub webinarium

Inspiracje do działań społecznych w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Szkoła bez telefonów – tak czy nie?

Może zamiast winić technologię, warto spróbować zrozumieć młode pokolenie, które przecież nie zna świata bez internetu.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak uczyć, by obniżać stres uczniów przed egzaminem?

Sprawdzaniu wiedzy towarzyszą emocje oraz stres. Z jakich metod korzystać na co dzień, by przekuwać je w
Zobacz
Artykuł

Nie masz czerwonego paska? Nie szkodzi

W ostatnim czasie zjawisko „czerwonego paska” budzi kontrowersje. Słychać coraz więcej głosów, że cena, jaką ponoszą uczniowie,
Zobacz
Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY