Film „Zatruty ogień”

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 30.09.2021

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Wychowawcy

Opis materiału

Tytuł oryginału: Poison Fire

Autor: Lars Johansson (Maweni Farm)

Czas: 27 min

Rok produkcji: 2008

Tematyka:

 • degradacja środowiska
 • społeczna odpowiedzialność biznesu
 • handel międzynarodowy
 • zasoby naturalne

Film nakręcony przez nigeryjskich aktywistów w ramach projektu medialnego Environmental Rights Action. Początkowo zbierany materiał był kręcony jako „wideo świadectwa” swego rodzaju zeznania świadków, które zebrane w całość miały być opublikowane w Internecie. Z czasem projekt ewaluaował i powstał film o jednym z najbardziej jaskrawych przypadków nieodpowiedzialnego prowadzenia interesów przez międzynarodowe korporacje w krajach globalnego Południa.

Delta Nigru to ósmy co do wielkości wydobycia region produkujący ropę. Tysiące kilometrów rur, którymi płynie ropa przecinają ziemię która od wieków należała i zapewniała byt jej mieszkańcom. Od czasu przybycia pierwszych firm wydobywających ropę minęło 50 lat. w tym czasie region znalazł się w niechlubnej czołówce najbardziej zanieczyszczonych miejsc na świecie ( raport WWF).  W wyniku wycieków ropy z nieszczelnych instalacji, oraz nielegalnego spalania gazu tysiące hektarów ziemi (w tym ziemi rolnej, są zatrute nielegalne spalany gaz tworzy śmiertelną mieszankę toksyn które powodują opady kwaśnych deszczy, które niszczą zbiory i powodują głód.

Przez lata społeczności rybaków i rolników żyjących w delcie rzeki Niger cierpią z powodu częstych wycieków ropy z niezabezpieczonych odwiertów i spalania gazu wydobywającego się podczas eksploatacji złóż ropy, które zanieczyszczają ziemię, wodę oraz prowadzą do ginięcia gatunków zwierząt i roślin oraz poważnych chorób u ludzi. Co gorsza protesty mieszkańców są krwawo tłumione przez paramilitarne bojówki opłacane przez korporacje naftowe , brak jest jakichkolwiek kroków zmierzających do kompensaty strat. Napływ broni, bierny rząd, przemoc wspierająca proceder wydobycia na równi z ropą zatruwają życie rdzennym mieszkańcom. Wielu z nich straciło życie w walce o sprawiedliwość i prawo do godnego życia.

Film pokazuje grupę Nigeryjczyków z grupy Ogoni, którzy postanawiają skierować sprawę do sądu.

(opracowane na podstawie informacji ze strony Poison Fire)
Przykładowe pytania do dyskusji:

 • Czy zgadzasz się ze stanowiskiem przedstawiciela firmy Shell, który twierdzi że kompensatą za utratę zdrowia, zbiorów i zatrucie ziemi powodowaną przez wydobycie ropy powinien zająć się rząd Nigerii? Dlaczego?
 • Na jakie przesłanki powołuje się grupa nigeryjskich prawników uznając spalanie gazu za nielegalne kierując sprawę do sądu? Czy są one skuteczne?
 • Co sądzisz o kampanii prowadzonej przez aktywistów z filmu, pomyśle egzekwowania swoich praw przed sądem, na spotkaniu udziałowców firmy w Amsterdamie?  Dlaczego?
 • Jak to możliwe, że mieszkając w regionie najbogatszym w ropę, surowca której ceny z dnia na dzień idą w górę mieszkańcy Delty Nigru cierpią głód, choroby i skrajną nędzę. Czy to jest twoim zdaniem w porządku?
 • Na czym polega przekleństwo zasobów? Wyjaśnij na podstawie przykładu z filmu.
 • Film „Zatruty ogień” powstał parę lat temu, jak myślisz czy firma Shell uznała wyrok sądu w Nigerii?
 • Jaki jest nasz związek z warunkami wydobycia ropy naftowej w Nigerii? Czy i jakie działania można by podjąć by wesprzeć nigeryjskich aktywistów w tym temacie?
 • Co oznacza dla Ciebie termin społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR), do czego powinien zobowiązywać CSR?
 • Jak wygląda społeczna odpowiedzialność firm w Polsce i zagranicą?

 

Dowiedz się więcej:

Podobne materiały

Scenariusz lub ćwiczenie

Food waste prevention at our homes

Dzięki ćwiczeniu uczniowie i uczennice poznają zagadnienie marnowania żywności w gospodarstwach domowych i możliwości zapobiegania temu zjawisku.
Zobacz
Publikacja

Model integracji edukacyjnej

Model integracji edukacyjnej to sposób uporządkowania myślenia o wyzwaniach i szansach związanych z integracją uczniów-imigrantów w szkołach.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak pobudzać uczniów i uczennice do samodzielnego i...

“W świecie szybkich zmian [..] gubimy się w tym, czym jest wiedza, co jest rzetelną informacją, co
Zobacz
Film lub webinarium

Współpraca w klasie – jak wykorzystać jej potencjał?

Każdy nauczyciel i każda nauczycielka aranżuje współpracę uczniów. Często jednak jej potencjał nie jest w pełni wykorzystywany.
Zobacz
Film lub webinarium

Jakie są najważniejsze lekcje dla dyrektora w tym...

Podsumowanie mijającego roku razem z „Odporną szkołą”.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak dyrektor szkoły może podzielić się odpowiedzialnością z...

Szkoła, w której młodzi ludzie podejmują decyzje i biorą za nie odpowiedzialność, rozwija ważne umiejętności i jest
Zobacz
Film lub webinarium

Nadchodzi egzamin. Jak dyrektor może wspierać uczniów i...

Narzędzia, jakimi dysponuje dyrektor szkoły, mogą pomóc zmniejszyć presję i rozsądnie zaplanować ostatnie miesiące roku szkolnego.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak lepiej docierać do klientów?

Film o tym, jak lepiej docierać do klientów z programu "Młodzi przedsiębiorczy"
Zobacz
Film lub webinarium

Jak skutecznie zdobywać klientów dla swojej firmy?

Film o tym, jak skutecznie pozyskiwać klientów dla swojej firmy
Zobacz
Film lub webinarium

Jak przygotować się do rozmowy z szefem?

Film o tym, jak przygotować się do rozmowy z szefem z programu "Młodzi przedsiębiorczy"
Zobacz
Film lub webinarium

Jak mogę zmniejszyć ślad węglowy mojej firmy?

Film o tym, jak zmniejszać ślad węglowy firmy z programu "Młodzi przedsiębiorczy"
Zobacz
Film lub webinarium

Jak zmniejszyć produkcję odpadów w mojej firmie

Film o tym jak zmniejszać produkcję odpadów w firmie z programu "Młodzi przedsiębiorczy"
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY