Film „Zatruty ogień”

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 30.09.2021

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Wychowawcy

Opis materiału

Tytuł oryginału: Poison Fire

Autor: Lars Johansson (Maweni Farm)

Czas: 27 min

Rok produkcji: 2008

Tematyka:

 • degradacja środowiska
 • społeczna odpowiedzialność biznesu
 • handel międzynarodowy
 • zasoby naturalne

Film nakręcony przez nigeryjskich aktywistów w ramach projektu medialnego Environmental Rights Action. Początkowo zbierany materiał był kręcony jako „wideo świadectwa” swego rodzaju zeznania świadków, które zebrane w całość miały być opublikowane w Internecie. Z czasem projekt ewaluaował i powstał film o jednym z najbardziej jaskrawych przypadków nieodpowiedzialnego prowadzenia interesów przez międzynarodowe korporacje w krajach globalnego Południa.

Delta Nigru to ósmy co do wielkości wydobycia region produkujący ropę. Tysiące kilometrów rur, którymi płynie ropa przecinają ziemię która od wieków należała i zapewniała byt jej mieszkańcom. Od czasu przybycia pierwszych firm wydobywających ropę minęło 50 lat. w tym czasie region znalazł się w niechlubnej czołówce najbardziej zanieczyszczonych miejsc na świecie ( raport WWF).  W wyniku wycieków ropy z nieszczelnych instalacji, oraz nielegalnego spalania gazu tysiące hektarów ziemi (w tym ziemi rolnej, są zatrute nielegalne spalany gaz tworzy śmiertelną mieszankę toksyn które powodują opady kwaśnych deszczy, które niszczą zbiory i powodują głód.

Przez lata społeczności rybaków i rolników żyjących w delcie rzeki Niger cierpią z powodu częstych wycieków ropy z niezabezpieczonych odwiertów i spalania gazu wydobywającego się podczas eksploatacji złóż ropy, które zanieczyszczają ziemię, wodę oraz prowadzą do ginięcia gatunków zwierząt i roślin oraz poważnych chorób u ludzi. Co gorsza protesty mieszkańców są krwawo tłumione przez paramilitarne bojówki opłacane przez korporacje naftowe , brak jest jakichkolwiek kroków zmierzających do kompensaty strat. Napływ broni, bierny rząd, przemoc wspierająca proceder wydobycia na równi z ropą zatruwają życie rdzennym mieszkańcom. Wielu z nich straciło życie w walce o sprawiedliwość i prawo do godnego życia.

Film pokazuje grupę Nigeryjczyków z grupy Ogoni, którzy postanawiają skierować sprawę do sądu.

(opracowane na podstawie informacji ze strony Poison Fire)
Przykładowe pytania do dyskusji:

 • Czy zgadzasz się ze stanowiskiem przedstawiciela firmy Shell, który twierdzi że kompensatą za utratę zdrowia, zbiorów i zatrucie ziemi powodowaną przez wydobycie ropy powinien zająć się rząd Nigerii? Dlaczego?
 • Na jakie przesłanki powołuje się grupa nigeryjskich prawników uznając spalanie gazu za nielegalne kierując sprawę do sądu? Czy są one skuteczne?
 • Co sądzisz o kampanii prowadzonej przez aktywistów z filmu, pomyśle egzekwowania swoich praw przed sądem, na spotkaniu udziałowców firmy w Amsterdamie?  Dlaczego?
 • Jak to możliwe, że mieszkając w regionie najbogatszym w ropę, surowca której ceny z dnia na dzień idą w górę mieszkańcy Delty Nigru cierpią głód, choroby i skrajną nędzę. Czy to jest twoim zdaniem w porządku?
 • Na czym polega przekleństwo zasobów? Wyjaśnij na podstawie przykładu z filmu.
 • Film „Zatruty ogień” powstał parę lat temu, jak myślisz czy firma Shell uznała wyrok sądu w Nigerii?
 • Jaki jest nasz związek z warunkami wydobycia ropy naftowej w Nigerii? Czy i jakie działania można by podjąć by wesprzeć nigeryjskich aktywistów w tym temacie?
 • Co oznacza dla Ciebie termin społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR), do czego powinien zobowiązywać CSR?
 • Jak wygląda społeczna odpowiedzialność firm w Polsce i zagranicą?

 

Dowiedz się więcej:

Podobne materiały

Publikacja

Podsumowanie projektu rzeczniczego: materiał pomocniczy

Materiału pomocniczy dla opiekuna i opiekunki grupy projektowej wspierający podsumowanie projektu.
Zobacz
Materiał graficzny

Plakaty informacyjne na temat niskiej emisji

Plakaty informacyjne dotyczące niskiej emisji mające na celu zaprezentowanie kroków, które można podjąć, aby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza.
Zobacz
Publikacja

Kurs internetowy „Młodzi na rzecz czystego powietrza”

Kurs „Młodzi na rzecz czystego powietrza" ma na celu pomoc w zrealizowaniu projektu uczniowskiego oraz zwiększyć wiedzę
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Włącz szkołę- scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć o organizacjach społecznych.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Czym jest zrównoważona przestrzeń do życia? Zadanie dla...

Zadanie dzięki któremu młodzież poznaje działania, które może podjąć szkoła, by tworzyć przestrzeń przyjazną dla przyrody i
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Czym jest zrównoważona przestrzeń do życia? Zadanie dla...

Zadanie dzięki któremu młodzież poznaje działania, które może podjąć szkoła, by tworzyć przestrzeń przyjazną dla przyrody i
Zobacz
Artykuł

Open Space jako metoda partycypacji w szkole

Open space (otwarta przestrzeń, dalej w skrócie - OS) to popularna metoda prowadzeniadebat/konferencji, która bazuje na bardzo
Zobacz
Dobra praktyka

1Planet4All – Razem dla klimatu! – dobre praktyki

Dobre przykłady projektów młodzieżowych poświęconych zmianie klimatu.
Zobacz
Publikacja

FAQ: Formalno-prawne aspekty wolontariatu szkolnego

Formalno-prawne aspekty wolontariatu szkolnego w pytaniach i odpowiedziach.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Nuna i Natasza – dwie historie, jedna godność....

Scenariusz służy budowaniu empatii, refleksji nad postrzeganiem uchodźców i uporządkowaniu pojęć w kontekście migracji .
Zobacz
Dobra praktyka

Młodzi dziennikarze piszą i mówią o zmianie klimatu...

Dobre praktyki szkolnych redakcji, które w ramach programu CEO podjęły się zadania tworzenia treści dziennikarskich na temat
Zobacz
Audio

Dialogues on transition – podcasts in english

Podcasty na temat transformacji ustrojowej po angielsku.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY