Edukacja włączająca jako realizacja praw człowieka w praktyce szkolnej

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 12.02.2022

Grupa docelowa: Wychowawcy

Opis materiału

Kolejne webinarium w ramach programu „Wychowanie to podstawa” – szczególne, ponieważ naszym gościem była Evgeniya Khoroltseva z Human Rights Academy w Oslo. Evgeniya podzieliła się z nami dobrymi praktykami z nurtu pedagogiki włączającej, wykorzystywanymi w norweskich szkołach oraz międzynarodowych projektach. Human Rights Academy jest partnerem Centrum Edukacji Obywatelskiej w programie „Wychowanie to podstawa”.

W spotkaniu wzięła udział:

Evgeniya Khoroltseva – uzyskała tytuł magistra filozofii na Uniwersytecie z Oslo (2006). Posiada 13-letnie doświadczenie w edukacji w zakresie praw człowieka oraz komunikacji międzykulturowej i zarządzania projektami w Human Rights Academy (HRA). Jest jednym ze współzałożycieli HRA (zał. 2008). Pracowała w Norweskiej Organizacji na rzecz Uchodźców (NOAS) jako oficer informacji (2006-2008). Obecnie członek zarządu w sieci „Edukacja w zakresie demokracji i praw człowieka w Europie” (DARE).

Rolę gospodyni pełniła:

Elżbieta Grab – koordynatorka programów CEO Soci@LL.Otwarta szkoła oraz Równe/Różne. Wspieranie równości płci w szkołach. Edukatorka w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Od 2016 roku współpracuje ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej. Współtworzy Grupę Nieformalną Trzykrotność, która działa na rzecz kobiet z doświadczeniem uchodźstwa mieszkających w Warszawie.

———
Projekt “Wychowanie to podstawa” korzysta z dofinansowania o wartości 109 tys. euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.
 
Celem projektu “Wychowanie to podstawa” jest przygotowanie i upowszechnienie modelowego procesu planowania, tworzenia i wdrażania rozwiązań wzmacniających funkcję wychowawczą szkoły, nastawioną na kształcenie u uczniów i uczennic kompetencji społecznych, obywatelskich i osobistych, przy jednoczesnym wzmocnieniu inkluzyjności działań edukacyjnych.

Pobierz materiał

Prezentacja do webinarium "Edukacja włączająca jako realizacja praw człowieka w praktyce szkolnej".

format: pdf

wielkość: 8,53 MB

Pobierz

Podobne materiały

Publikacja

Przewodnik dla nauczycieli i nauczycielek do pracy nad...

Przewodnik wprowadza do pracy nad kompetencjami SEL w kontekście edukacji filmowej i bezpieczeństwa w sieci.
Zobacz
Artykuł

Polska w trzydzieści lat po wielkiej zmianie. Rozdział...

Rozdział o przemianach społecznych, ustrojowych i ekonomicznych w Polsce po 1989 roku. Pomoc na lekcjach historii i teraźniejszości.
Zobacz
Artykuł

W wielkiej rodzinie narodów. Rozdział 13 podręcznika „Przewodnik...

Rozdział dotyczy tematu przynależności narodowej, mniejszości narodowych i etnicznych oraz kwestii międzykulturowych
Zobacz
Film lub webinarium

Kooperatywa Dobrze- społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Film o Kooperatywie spożywczej "Dobrze"
Zobacz
Artykuł

Szkoła demokracji. Rozdział 10 podręcznika 'Przewodnik obywatelski.”

Rozdział dotycz tematyki demokracji, aktywności społecznej (stowarzyszenia, związki zawodowe, trzeci sektor) i postaw społecznych.
Zobacz
Artykuł

Na drabinie społecznej. Rozdział 6 podręcznika „Przewodnik obywatelski”

Rozdział dotyczy tematyki nierówności społecznych, podziału władzy, klasy i warstwy społeczne. Pomoc na lekcji historii i teraźniejszości.
Zobacz
Film lub webinarium

Laboratoria Przyszłości – jak mądrze je wykorzystać?

Mądre wykorzystanie sprzętu z programu Laboratoria Przyszłości pomoże rozwijać kompetencje, rozbudzać zainteresowania i angażować uczniów.
Zobacz
Aktualności

Wyniki konkursu dziennikarskiego „Budujemy społeczeństwo otwarte”

Zobacz
Artykuł

Darmowe materiały do nauczania języka polskiego jako obcego

Zestawienie darmowych materiałów do uczenia języka polskiego jako obcego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Food waste prevention at our homes

Dzięki ćwiczeniu uczniowie i uczennice poznają zagadnienie marnowania żywności w gospodarstwach domowych i możliwości zapobiegania temu zjawisku.
Zobacz
Publikacja

Model integracji edukacyjnej

Model integracji edukacyjnej to sposób uporządkowania myślenia o wyzwaniach i szansach związanych z integracją uczniów-imigrantów w szkołach.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak pobudzać uczniów i uczennice do samodzielnego i...

“W świecie szybkich zmian [..] gubimy się w tym, czym jest wiedza, co jest rzetelną informacją, co
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY