Dzikie wysypiska śmieci nie rosną w lesie

Scenariusz lub ćwiczenie

Informacje o materiale

Data dodania: 30.09.2021

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi

Opis materiału

Mimo, że w Polsce są wdrażane kolejne regulacje dotyczące nielegalnych wysypisk śmieci problem ten nadal jest obecny w naszych społecznościach. Pomimo obowiązującej w Polsce ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, w gminach porzucane są różnego typu śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych, najczęściej w lasach. Stanowi to poważny problemem gospodarki odpadowej i nie pozostaje bez wpływu na środowisko naturalne oraz zdrowie mieszkańców. Dzięki ćwiczeniu młodzież wskaże negatywny wpływ niekontrolowanego wyrzucania odpadów na środowisko naturalne; określi skalę zagrożenia, jakie stanowią dzikie wysypiska śmieci dla środowisko naturalnego, życia ludzi i zwierząt; dokona samodzielnego mapowania terenu pod kątem identyfikacji i opisania dzikich wysypisk i skorzysta z mapy swojego regionu by dokonywać obserwacji w terenie.

Pobierz materiał

Scenariusz dzikie wysypiska śmieci

format: pdf

wielkość: 335,08 KB

Pobierz

Prezentacja dzikie wysypiska śmieci

format: pdf

wielkość: 335,08 KB

Pobierz

Podobne materiały

Publikacja

Zarządzanie konfliktem w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Jak rozpoznawać i reagować na dyskryminację w klasie?

Zobacz
Film lub webinarium

Inspiracje do działań społecznych w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Szkoła bez telefonów – tak czy nie?

Może zamiast winić technologię, warto spróbować zrozumieć młode pokolenie, które przecież nie zna świata bez internetu.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak uczyć, by obniżać stres uczniów przed egzaminem?

Sprawdzaniu wiedzy towarzyszą emocje oraz stres. Z jakich metod korzystać na co dzień, by przekuwać je w
Zobacz
Artykuł

Nie masz czerwonego paska? Nie szkodzi

W ostatnim czasie zjawisko „czerwonego paska” budzi kontrowersje. Słychać coraz więcej głosów, że cena, jaką ponoszą uczniowie,
Zobacz
Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY