Dyrektor/ka między radą pedagogiczną a organem prowadzącym

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 05.04.2022

Grupa docelowa: Dyrektorzy

Opis materiału

Webinarium w ramach cyklu „Odporna szkoła” dla dyrektora, poświęcone relacjom pomiędzy dyrektorem szkoły i organami: prowadzącym i nadzorującym.

Wiemy, że gminy i kuratoria funkcjonują w ramach istotnych dla nich priorytetów, które nie raz trudno pogodzić z potrzebami szkół. Podczas spotkania poruszyliśmy następujące zagadnienia:

  • istotne punkty styku interesów i zainteresowań organów w szkole, m.in. realizacja celów oświatowych, polityka kadrowa,
  • potrzeby jednostek samorządu terytorialnego w relacji z dyrektorami,
  • zachowanie samodzielności dyrektora szkoły w zmieniających się warunkach prawnych.

Mówiliśmy także o dobrych praktykach, które pozwolą utrzymać dobre relacje z jednostkami samorządu terytorialnego i kuratorium, przy jednoczesnym zachowaniu samodzielności i samosterowności szkoły.

Naszymi gośćmi i gościnami byli:

  • Joanna Walczak – od 2007 dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu, od 2018 radna miejska. Od 2012 prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty organizowanych dla dyrektorów i wicedyrektorów przez Collegium Civitas i CEO, od 2010 roku na stałe współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej w wielu programach, m.in.: Szkoła dla Innowatora, Całościowy Rozwój Szkoły.
  • Marcin Skonieczka – wójt gminy Płużnica. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Szkoły Liderów oraz programu Leadership Academy for Poland prowadzonego we współpracy z Harvard University. Inicjator webinarów „Samorządy dla edukacji” i „e-Wójt w e-Urzędzie”. W 2021 r. w rankingu „Perły Samorządu 2021″ Dziennika Gazety Prawnej zajął pierwsze miejsce w kategorii „Najlepszy włodarz – gmina do 5 tys. mieszkańców”. Kierowana przez niego gmina zajęła m.in. drugie miejsce w Polsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2015 dla najlepiej wykorzystujących fundusze unijne, Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP oraz tytuł „Liderzy Dobrych Praktyk” Dziennika Gazety Prawnej w kategorii oświata.
  • Tomasz Pleban – wicestarosta powiatu kieleckiego, który odpowiada m.in. za oświatę. Wieloletni nauczyciel, dyrektor szkoły, dyrektor wydziału Kuratorium Oświaty w Kielcach, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty. Trener i wykładowca, coach. Specjalizuje się w prawie oświatowym.

Sieć dyrektorska organizowana jest przy współpracy programu „Szkoła ucząca się”, realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Informacje o “Odpornej szkole” można znaleźć na blogu Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz na naszym profilu na Facebooku.

Podobne materiały

Publikacja

Świętuj, żeby zrozumieć

Zobacz
Film lub webinarium

„Jak tworzyć skuteczne zasady antydyskryminacyjne w szkole”

Zobacz
Publikacja

Uwikłani w wielkie narracje. Jak krytycznie myśleć o...

Publikacja powstała z myślą o uczniach i uczennicach
Zobacz
Publikacja

Zarządzanie konfliktem w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Jak rozpoznawać i reagować na dyskryminację w klasie?

Zobacz
Film lub webinarium

Inspiracje do działań społecznych w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Szkoła bez telefonów – tak czy nie?

Może zamiast winić technologię, warto spróbować zrozumieć młode pokolenie, które przecież nie zna świata bez internetu.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak uczyć, by obniżać stres uczniów przed egzaminem?

Sprawdzaniu wiedzy towarzyszą emocje oraz stres. Z jakich metod korzystać na co dzień, by przekuwać je w
Zobacz
Artykuł

Nie masz czerwonego paska? Nie szkodzi

W ostatnim czasie zjawisko „czerwonego paska” budzi kontrowersje. Słychać coraz więcej głosów, że cena, jaką ponoszą uczniowie,
Zobacz
Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY