Dyrektor/ka między radą pedagogiczną a organem prowadzącym

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 05.04.2022

Grupa docelowa: Dyrektorzy

Opis materiału

Webinarium w ramach cyklu „Odporna szkoła” dla dyrektora, poświęcone relacjom pomiędzy dyrektorem szkoły i organami: prowadzącym i nadzorującym.

Wiemy, że gminy i kuratoria funkcjonują w ramach istotnych dla nich priorytetów, które nie raz trudno pogodzić z potrzebami szkół. Podczas spotkania poruszyliśmy następujące zagadnienia:

  • istotne punkty styku interesów i zainteresowań organów w szkole, m.in. realizacja celów oświatowych, polityka kadrowa,
  • potrzeby jednostek samorządu terytorialnego w relacji z dyrektorami,
  • zachowanie samodzielności dyrektora szkoły w zmieniających się warunkach prawnych.

Mówiliśmy także o dobrych praktykach, które pozwolą utrzymać dobre relacje z jednostkami samorządu terytorialnego i kuratorium, przy jednoczesnym zachowaniu samodzielności i samosterowności szkoły.

Naszymi gośćmi i gościnami byli:

  • Joanna Walczak – od 2007 dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu, od 2018 radna miejska. Od 2012 prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty organizowanych dla dyrektorów i wicedyrektorów przez Collegium Civitas i CEO, od 2010 roku na stałe współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej w wielu programach, m.in.: Szkoła dla Innowatora, Całościowy Rozwój Szkoły.
  • Marcin Skonieczka – wójt gminy Płużnica. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Szkoły Liderów oraz programu Leadership Academy for Poland prowadzonego we współpracy z Harvard University. Inicjator webinarów „Samorządy dla edukacji” i „e-Wójt w e-Urzędzie”. W 2021 r. w rankingu „Perły Samorządu 2021″ Dziennika Gazety Prawnej zajął pierwsze miejsce w kategorii „Najlepszy włodarz – gmina do 5 tys. mieszkańców”. Kierowana przez niego gmina zajęła m.in. drugie miejsce w Polsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2015 dla najlepiej wykorzystujących fundusze unijne, Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP oraz tytuł „Liderzy Dobrych Praktyk” Dziennika Gazety Prawnej w kategorii oświata.
  • Tomasz Pleban – wicestarosta powiatu kieleckiego, który odpowiada m.in. za oświatę. Wieloletni nauczyciel, dyrektor szkoły, dyrektor wydziału Kuratorium Oświaty w Kielcach, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty. Trener i wykładowca, coach. Specjalizuje się w prawie oświatowym.

Sieć dyrektorska organizowana jest przy współpracy programu „Szkoła ucząca się”, realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Informacje o “Odpornej szkole” można znaleźć na blogu Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz na naszym profilu na Facebooku.

Podobne materiały

Film lub webinarium

O budowaniu sieci wsparcia dla nauczycieli

Zobacz
Artykuł

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ukraińskich uczniów w szkołach

W niniejszym materiale zawarto podpowiedzi, w jaki sposób prowadzić rozpoznawanie potrzeb i możliwości uczniów ukraińskich.
Zobacz
Artykuł

Jak przyjmować w szkole nowych uczniów? 6 najważniejszych...

Materiał  skierowany jest do dyrektorów szkół, którzy mierzą się z nadal trwającym napływem uczniów z Ukrainy.
Zobacz
Film lub webinarium

Ocenianie, które pomaga w nauczaniu i uczeniu się....

Sposób oceniania wywołuje gorące dyskusje z rodzicami i wewnątrz rady pedagogicznej. Podjęcie tej rozmowy jest pierwszym krokiem
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Równość płci na świecie. Scenariusz

Scenariusz ma na celu zachęcanie dziewcząt do podejmowania wyzwań w ramach nauki przedmiotów ścisłych i przyrodniczych.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Co zrobić, by projekt cały czas trwał? Ćwiczenia

Niniejszy materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i utrzymaniu motywacji młodzieży przy realizacji wyznaczonych celów.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt osadzony lokalnie. Ćwiczenia

Niniejszy materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i znalezieniu lokalnych sojuszników. Poznasz sposoby realizacji projektu w
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Krytyczna postawa wobec mediów. Ćwiczenia

Materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i wzmacniania wiedzy na temat aktualnych wyzwań. Poznasz metody weryfikacji
Zobacz
Publikacja

Jak uczyć o klimacie? Praktyczny przewodnik po rzetelnej...

Jak uczyć o klimacie? Praktyczny przewodnik po rzetelnej edukacji klimatycznej
Zobacz
Gra

Włącz szkołę dla klas 1-3

Scenariusz i gra dla klas 1-3 o wolontariacie i organizacjach społecznych. Kim jest wolontariusz, co robią organizacje
Zobacz
Artykuł

Krytyczne myślenie a ochrona środowiska – na co...

Artykuł porusza kwestie krytycznego myślenia w ochronie środowiska wokół takich zagadnień jak: segregacja odpadów, transport oraz fast
Zobacz
Film lub webinarium

Jak zaprosić uczniów do dyskusji o wartościach?

Dowiesz się, jak realizować związane z nimi zadania wychowawcze dzięki naszym bezpłatnym filmom oraz prostym ćwiczeniom.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY