Dyrektor/ka między radą pedagogiczną a organem prowadzącym

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 05.04.2022

Grupa docelowa: Dyrektorzy

Opis materiału

Webinarium w ramach cyklu „Odporna szkoła” dla dyrektora, poświęcone relacjom pomiędzy dyrektorem szkoły i organami: prowadzącym i nadzorującym.

Wiemy, że gminy i kuratoria funkcjonują w ramach istotnych dla nich priorytetów, które nie raz trudno pogodzić z potrzebami szkół. Podczas spotkania poruszyliśmy następujące zagadnienia:

  • istotne punkty styku interesów i zainteresowań organów w szkole, m.in. realizacja celów oświatowych, polityka kadrowa,
  • potrzeby jednostek samorządu terytorialnego w relacji z dyrektorami,
  • zachowanie samodzielności dyrektora szkoły w zmieniających się warunkach prawnych.

Mówiliśmy także o dobrych praktykach, które pozwolą utrzymać dobre relacje z jednostkami samorządu terytorialnego i kuratorium, przy jednoczesnym zachowaniu samodzielności i samosterowności szkoły.

Naszymi gośćmi i gościnami byli:

  • Joanna Walczak – od 2007 dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu, od 2018 radna miejska. Od 2012 prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty organizowanych dla dyrektorów i wicedyrektorów przez Collegium Civitas i CEO, od 2010 roku na stałe współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej w wielu programach, m.in.: Szkoła dla Innowatora, Całościowy Rozwój Szkoły.
  • Marcin Skonieczka – wójt gminy Płużnica. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Szkoły Liderów oraz programu Leadership Academy for Poland prowadzonego we współpracy z Harvard University. Inicjator webinarów „Samorządy dla edukacji” i „e-Wójt w e-Urzędzie”. W 2021 r. w rankingu „Perły Samorządu 2021″ Dziennika Gazety Prawnej zajął pierwsze miejsce w kategorii „Najlepszy włodarz – gmina do 5 tys. mieszkańców”. Kierowana przez niego gmina zajęła m.in. drugie miejsce w Polsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2015 dla najlepiej wykorzystujących fundusze unijne, Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP oraz tytuł „Liderzy Dobrych Praktyk” Dziennika Gazety Prawnej w kategorii oświata.
  • Tomasz Pleban – wicestarosta powiatu kieleckiego, który odpowiada m.in. za oświatę. Wieloletni nauczyciel, dyrektor szkoły, dyrektor wydziału Kuratorium Oświaty w Kielcach, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty. Trener i wykładowca, coach. Specjalizuje się w prawie oświatowym.

Sieć dyrektorska organizowana jest przy współpracy programu „Szkoła ucząca się”, realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Informacje o “Odpornej szkole” można znaleźć na blogu Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz na naszym profilu na Facebooku.

Podobne materiały

Publikacja

Przewodnik dla nauczycieli i nauczycielek do pracy nad...

Przewodnik wprowadza do pracy nad kompetencjami SEL w kontekście edukacji filmowej i bezpieczeństwa w sieci.
Zobacz
Artykuł

Polska w trzydzieści lat po wielkiej zmianie. Rozdział...

Rozdział o przemianach społecznych, ustrojowych i ekonomicznych w Polsce po 1989 roku. Pomoc na lekcjach historii i teraźniejszości.
Zobacz
Artykuł

W wielkiej rodzinie narodów. Rozdział 13 podręcznika „Przewodnik...

Rozdział dotyczy tematu przynależności narodowej, mniejszości narodowych i etnicznych oraz kwestii międzykulturowych
Zobacz
Film lub webinarium

Kooperatywa Dobrze- społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Film o Kooperatywie spożywczej "Dobrze"
Zobacz
Artykuł

Szkoła demokracji. Rozdział 10 podręcznika 'Przewodnik obywatelski.”

Rozdział dotycz tematyki demokracji, aktywności społecznej (stowarzyszenia, związki zawodowe, trzeci sektor) i postaw społecznych.
Zobacz
Artykuł

Na drabinie społecznej. Rozdział 6 podręcznika „Przewodnik obywatelski”

Rozdział dotyczy tematyki nierówności społecznych, podziału władzy, klasy i warstwy społeczne. Pomoc na lekcji historii i teraźniejszości.
Zobacz
Film lub webinarium

Laboratoria Przyszłości – jak mądrze je wykorzystać?

Mądre wykorzystanie sprzętu z programu Laboratoria Przyszłości pomoże rozwijać kompetencje, rozbudzać zainteresowania i angażować uczniów.
Zobacz
Aktualności

Wyniki konkursu dziennikarskiego „Budujemy społeczeństwo otwarte”

Zobacz
Artykuł

Darmowe materiały do nauczania języka polskiego jako obcego

Zestawienie darmowych materiałów do uczenia języka polskiego jako obcego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Food waste prevention at our homes

Dzięki ćwiczeniu uczniowie i uczennice poznają zagadnienie marnowania żywności w gospodarstwach domowych i możliwości zapobiegania temu zjawisku.
Zobacz
Publikacja

Model integracji edukacyjnej

Model integracji edukacyjnej to sposób uporządkowania myślenia o wyzwaniach i szansach związanych z integracją uczniów-imigrantów w szkołach.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak pobudzać uczniów i uczennice do samodzielnego i...

“W świecie szybkich zmian [..] gubimy się w tym, czym jest wiedza, co jest rzetelną informacją, co
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY