Doskonalenie zawodowe. Jak skutecznie przeprowadzić je w szkole?

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 05.04.2022

Grupa docelowa: Dyrektorzy

Opis materiału

Webinarium w ramach sieci uczącej dyrektorów i dyrektorek “Odporna szkoła” poświęciliśmy doskonaleniu zawodowemu, który jest ważnym aktem wspólnego uczenia się nauczycieli i rozwoju szkoły.

Pożytek płynący z rozsądnie zorganizowanego procesu doskonalenia jest trudny do przecenienia. Wzmocniona motywacja i dobrostan rady jako całości, poligon zespołowego uczenia się i pracy nauczycieli, narzędzie realizacji aspiracji nauczycieli i nauczycielek, “awans poziomy” i kreowanie nauczycielskich liderów, rozpoznanie wpływu i odpowiedzialności każdego z nauczycieli za jakość uczenia się uczniów. Aby tak było, doskonalenie musi być czymś więcej niż planowaniem wydania 0,8 % (oby nie mniej) na szkolenia dla indywidualnych nauczycieli, rady czy studia podyplomowe. Jeśli nie oglądałaś/eś, a czytając to pomyślałeś/aś – “może i fajnie, ale to huk roboty”, koniecznie obejrzyj. Pokazujemy, że dobre doskonalenie nie musi generować większego wysiłku dyrektora niż ten, który i tak wkłada w planowanie.

Jak zwykle – by zagwarantować osadzenie w realiach i dać inspirację do własnych działań – zaprosiliśmy praktyków i ekspertów, takich, którzy w swoich szkołach organizują doskonalenie i zbierają tego owoce.

Podczas spotkania online wspólnie szukaliśmy odpowiedzi na pytania:

  • Jak połączyć cele rozwojowe szkoły i potrzeby indywidualne nauczycieli?
  • Jak odróżniać potrzeby od zachcianek, pogoni za popularnymi trendami czy oczekiwaniami “rynku”?
  • Jak planować doskonalenie wspólnie z nauczycielami?
  • O co zadbać, by doskonalenie było doświadczeniem wspólnego, ciągłego uczenia się nauczycieli?
  • Jak dobierać wsparcie zewnętrzne?
  • Jak organizować wewnętrzne doskonalenie, by korzystać z kompetencji i talentów nauczycielskich liderów? – Jak pogodzić indywidualne dokształcanie nauczycieli z doskonaleniem całej rady lub grup nauczycieli?
  • Jak uwzględniać efekty doskonalenia w nadzorze pedagogicznym, żeby wzmocnić praktykę nauczycielską i nie zostać “policjantem”?
  • Jak samemu angażować się w doskonalenie, by tworzyć wzorce i motywować nauczycieli?

Podobne materiały

Publikacja

Przewodnik dla nauczycieli i nauczycielek do pracy nad...

Przewodnik wprowadza do pracy nad kompetencjami SEL w kontekście edukacji filmowej i bezpieczeństwa w sieci.
Zobacz
Artykuł

Polska w trzydzieści lat po wielkiej zmianie. Rozdział...

Rozdział o przemianach społecznych, ustrojowych i ekonomicznych w Polsce po 1989 roku. Pomoc na lekcjach historii i teraźniejszości.
Zobacz
Artykuł

W wielkiej rodzinie narodów. Rozdział 13 podręcznika „Przewodnik...

Rozdział dotyczy tematu przynależności narodowej, mniejszości narodowych i etnicznych oraz kwestii międzykulturowych
Zobacz
Film lub webinarium

Kooperatywa Dobrze- społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Film o Kooperatywie spożywczej "Dobrze"
Zobacz
Artykuł

Szkoła demokracji. Rozdział 10 podręcznika 'Przewodnik obywatelski.”

Rozdział dotycz tematyki demokracji, aktywności społecznej (stowarzyszenia, związki zawodowe, trzeci sektor) i postaw społecznych.
Zobacz
Artykuł

Na drabinie społecznej. Rozdział 6 podręcznika „Przewodnik obywatelski”

Rozdział dotyczy tematyki nierówności społecznych, podziału władzy, klasy i warstwy społeczne. Pomoc na lekcji historii i teraźniejszości.
Zobacz
Film lub webinarium

Laboratoria Przyszłości – jak mądrze je wykorzystać?

Mądre wykorzystanie sprzętu z programu Laboratoria Przyszłości pomoże rozwijać kompetencje, rozbudzać zainteresowania i angażować uczniów.
Zobacz
Aktualności

Wyniki konkursu dziennikarskiego „Budujemy społeczeństwo otwarte”

Zobacz
Artykuł

Darmowe materiały do nauczania języka polskiego jako obcego

Zestawienie darmowych materiałów do uczenia języka polskiego jako obcego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Food waste prevention at our homes

Dzięki ćwiczeniu uczniowie i uczennice poznają zagadnienie marnowania żywności w gospodarstwach domowych i możliwości zapobiegania temu zjawisku.
Zobacz
Publikacja

Model integracji edukacyjnej

Model integracji edukacyjnej to sposób uporządkowania myślenia o wyzwaniach i szansach związanych z integracją uczniów-imigrantów w szkołach.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak pobudzać uczniów i uczennice do samodzielnego i...

“W świecie szybkich zmian [..] gubimy się w tym, czym jest wiedza, co jest rzetelną informacją, co
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY