Doskonaląca analiza nauczania, czyli po co nagrywać lekcję?

Informacje o materiale

Autor/-ka: Katarzyna Olejnik, Jacek Strzemieczny, Małgorzata Ostrowska

Data dodania: 18.10.2021

Grupa docelowa: Dyrektorzy, Nauczyciele przedmiotowi

Artykuł

Doskonaląca Analiza Nauczania z wykorzystaniem nagrań video jest praktyką doskonalenia nauczania wypracowaną, stosowaną i upowszechnianą przez program Szkoła Ucząca Się. Jest działaniem prowadzonym przez współpracujących z sobą nauczycieli, nakierowanym na profesjonalizację nauczania i pracy szkoły. Dzięki koleżeńskiej współpracy DAN ma prowadzić do poprawy lub poszerzenia repertuaru dydaktycznego nauczyciela nagrywającego swoje lekcje.

Nauczanie w soczewce

Analiza działań nauczyciela nagranych na video i związanych z nimi zachowań uczniów stwarza możliwość głębokiego wglądu w proces nauczania i uczenia się. Praktyka ta jest szczególnie efektywna, ponieważ nagranie video można łatwo poddać rygorystycznej obserwacji i analizie. Odtwarzany fragment lekcji można bowiem wielokrotnie zatrzymywać, co umożliwia skoncentrowanie się na zapisywaniu (kodowaniu) obserwowanych działań nauczyciela oraz towarzyszących mu zachowań i reakcji uczniów. W ten sposób praktyka DAN tworzy „soczewkę”, która może być kierowana na różne elementy lekcji prowadzonej przez nauczyciela. Mogą to być na przykład: sposób realizowania przez nauczyciela zadania edukacyjnego (centralnego dla lekcji) i wykonywanie tego zadania przez uczniów, sposób monitorowania osiągania celów i podsumowania lekcji lub sposób organizacji pracy zespołowej. Wszystko zależy od tego, nad jakim elementem lekcji nauczyciel postanowi pracować. Powodem stosowania DAN może być zarówno chęć poprawy skuteczności uczenia się uczniów w obszarze, w którym nauczyciel zauważa trudności, a sam nie wie, jak zmienić nauczanie, aby im zaradzić (sytuacja problemowa), jak i chęć generalnej poprawy swojego nauczania (działania rutynowe). Odmienność potrzeb nauczyciela będzie determinować dobór różnych fragmentów lekcji do nagrania.

Działanie partnerskie

Praktyka DAN została zaplanowana jako partnerska współpraca pomiędzy nauczycielem chcącym poprawić swoje umiejętności nauczania a innym nauczycielem działającym jako pomagający mu asystent – obserwator nagranego fragmentu lekcji. W roli asystentów może wystąpić dwóch lub więcej nauczycieli. Doskonaląca analiza nauczania nie jest przeznaczona do ewaluacji pracy nauczyciela lub innych działań w ramach nadzoru pedagogicznego. Materiał powstał w ramach programu „Szkoła ucząca się”.

Pobierz materiał

Doskonaląca analiza nauczania, czyli po co nagrywać lekcję?

format: pdf

wielkość: 2,73 MB

Pobierz

Podobne materiały

Publikacja

Przewodnik dla nauczycieli i nauczycielek do pracy nad...

Przewodnik wprowadza do pracy nad kompetencjami SEL w kontekście edukacji filmowej i bezpieczeństwa w sieci.
Zobacz
Artykuł

Polska w trzydzieści lat po wielkiej zmianie. Rozdział...

Rozdział o przemianach społecznych, ustrojowych i ekonomicznych w Polsce po 1989 roku. Pomoc na lekcjach historii i teraźniejszości.
Zobacz
Artykuł

W wielkiej rodzinie narodów. Rozdział 13 podręcznika „Przewodnik...

Rozdział dotyczy tematu przynależności narodowej, mniejszości narodowych i etnicznych oraz kwestii międzykulturowych
Zobacz
Film lub webinarium

Kooperatywa Dobrze- społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Film o Kooperatywie spożywczej "Dobrze"
Zobacz
Artykuł

Szkoła demokracji. Rozdział 10 podręcznika 'Przewodnik obywatelski.”

Rozdział dotycz tematyki demokracji, aktywności społecznej (stowarzyszenia, związki zawodowe, trzeci sektor) i postaw społecznych.
Zobacz
Artykuł

Na drabinie społecznej. Rozdział 6 podręcznika „Przewodnik obywatelski”

Rozdział dotyczy tematyki nierówności społecznych, podziału władzy, klasy i warstwy społeczne. Pomoc na lekcji historii i teraźniejszości.
Zobacz
Film lub webinarium

Laboratoria Przyszłości – jak mądrze je wykorzystać?

Mądre wykorzystanie sprzętu z programu Laboratoria Przyszłości pomoże rozwijać kompetencje, rozbudzać zainteresowania i angażować uczniów.
Zobacz
Aktualności

Wyniki konkursu dziennikarskiego „Budujemy społeczeństwo otwarte”

Zobacz
Artykuł

Darmowe materiały do nauczania języka polskiego jako obcego

Zestawienie darmowych materiałów do uczenia języka polskiego jako obcego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Food waste prevention at our homes

Dzięki ćwiczeniu uczniowie i uczennice poznają zagadnienie marnowania żywności w gospodarstwach domowych i możliwości zapobiegania temu zjawisku.
Zobacz
Publikacja

Model integracji edukacyjnej

Model integracji edukacyjnej to sposób uporządkowania myślenia o wyzwaniach i szansach związanych z integracją uczniów-imigrantów w szkołach.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak pobudzać uczniów i uczennice do samodzielnego i...

“W świecie szybkich zmian [..] gubimy się w tym, czym jest wiedza, co jest rzetelną informacją, co
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY