Doceniające Dociekanie, czyli budujemy na sukcesie

Informacje o materiale

Autor/-ka: Aleksander Pawlicki

Data dodania: 04.10.2021

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Dyrektorzy

Artykuł

Doceniające Dociekanie (DoDo, Appreciate Inquiry) jest metodą budowania na sukcesie. Polega ona na analizie mocnych stron, nawet jeżeli analizowany proces nie był doskonały. Koncentrujemy się nie na naprawianiu tego, co nie działa, ale na rozwijaniu, tego co działa.

DoDo opiera się na przyjęciu kilku zasad:

Przebieg spotkania według modelu DoDo:

  1. Wybór tematów (ok. 20 min.). Zespół wybiera te działania/bloki działań, z których jest dumny. Powstają  grupy skoncentrowane wokół poszczególnych zagadnień. W grupach powinny znaleźć się osoby, które  uczestniczyły w tym, co jest przedmiotem analizy lub przynajmniej które znają temat. Grupy nie powinny być liczniejsze niż 7-8 osób. Jeśli do jednego tematu zgłosiło się ponad 8 osób dzielimy zainteresowanych na dwie podgrupy pracujące nad tym samym, ale osobno. Jeżeli tematem spotkania jest konkretne wdrożenie jakiegoś rozwiązania dokonane w poprzedzającym miesiącu, to ono właśnie staje się tematem dla wszystkich grup. Możemy też dopuścić, aby obok kilku grup analizujących taki wątek wiodący, pojawiły się jedna czy dwie grupy zajmujące się ważnym działaniem/procesem, w którym w ostatnim czasie uczestniczyli zebrani w takiej grupie i który przyniósł im satysfakcję.

  2. Opowiadanie historii (ok. 40 min). W grupach uczestnicy opisują wybrane przedsięwzięcia. Z początku analiza jest dość swobodna – członkowie grup opowiadają sobie historie: Jakie sytuacje, w których uczestniczyli lub których byli świadkami są przykładami sukcesów? Co najbardziej cenię w mojej pracy albo w moich zachowaniach, a wiąże się to z analizowaną problematyką? Jakie działania przyniosły najlepsze efekty?  Które moje cechy pomagają w takich działaniach?

    Wybrana w grupie osoba dba: o przestrzeganie czasu (np. 5 minut na opowieść) oraz  o to, aby jedna, osobista opowieść nie zmieniła się – poprzez wtrącenia, pytania, dopowiedzenia – w zestaw opowieści różnych osób. Warto uwrażliwić uczestników na ten aspekt: „słuchamy, aby zrozumieć, a nie słuchamy, aby odpowiedzieć, dopowiedzieć, podzielić się swoimi skojarzeniami”.

  3. Analiza historii. (20-30 min). Następnie grupa analizuje usłyszane historie i wspólnie stara się precyzyjnie określić warunki sukcesu: W jakich okolicznościach zdarzyło się nam to, co opisaliśmy? Jakie nasze cechy i zachowania temu sprzyjały? Czego nam było potrzeba, żeby to zrobić? Co dało nam najwięcej satysfakcji W tym działaniu?

  4. Opisanie mechaniki sukcesu. (20 min). Każda grupa przedstawia krótko pozostałym wypracowany przez siebie opis sukcesu.

  5. Planowanie i prezentacja. Grupy z powrotem siadają osobno. Ich członkowie mogą ewentualnie przenieść się do tych, których obserwacje i uwagi szczególnie ich zainteresowały. W grupach planuje się teraz przynajmniej jedno działanie (działania) w oparciu o to, co tak dobrze zadziałało wcześniej. Grupy prezentują efekty swojej pracy.

Więcej o modelu można przeczytać na: http://grupatrampolina.pl/budowanie-na-sukcesie/

Materiał opracowany  na podstawie praktyk wypracowanych na potrzeby programu Centrum Edukacji Obywatelskiej  EDUKACJA I KLASA, kierowanego do 12 warszawskich szkół podstawowych. 

Autor: Aleksander Pawlicki

Podobne materiały

Publikacja

Zarządzanie konfliktem w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Jak rozpoznawać i reagować na dyskryminację w klasie?

Zobacz
Film lub webinarium

Inspiracje do działań społecznych w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Szkoła bez telefonów – tak czy nie?

Może zamiast winić technologię, warto spróbować zrozumieć młode pokolenie, które przecież nie zna świata bez internetu.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak uczyć, by obniżać stres uczniów przed egzaminem?

Sprawdzaniu wiedzy towarzyszą emocje oraz stres. Z jakich metod korzystać na co dzień, by przekuwać je w
Zobacz
Artykuł

Nie masz czerwonego paska? Nie szkodzi

W ostatnim czasie zjawisko „czerwonego paska” budzi kontrowersje. Słychać coraz więcej głosów, że cena, jaką ponoszą uczniowie,
Zobacz
Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY