Co nowego w „Klimat to temat!”

Dobra praktyka

Informacje o materiale

Data dodania: 19.10.2021

Grupa docelowa: Bibliotekarze, Nauczyciele przedmiotowi, Specjaliści w szkole, Wychowawcy

Opis materiału

Artykuł przedstawia początek działań podjęte przez uczniów i uczennice w ramach pierwszej edycji programu „Klimat to temat!” w semestrze zimowym 2018/2019. Październik, pierwszy miesiąc programu, upłynął pod znakiem przeprowadzania scenariuszy bazowych oraz pracy na scenariuszach przedmiotowych. Podczas zajęć, które przybliżyły młodzieży zagadnienie zmiany klimatu, jej przyczyn i skutków oraz możliwych działań, które mają na celu ochronę naszej planety, uczniowie i uczennice mieli okazję przygotować plakaty, na których podsumowali nowo nabytą wiedzę.

Uczniowie klasy VIIIc ze Szkoly Podstawowej nr. 21 w Elblągu mieli możliwość porozmawiania na lekcji biologii o tym, jak zmiana klimatu wpłynie na bioróżnorodność gatunkową i przetrwanie gatunków. Dwa kolejne zagadnienia: przyczyny i skutki zmian klimatu oraz  sposoby redukcji emisji zanieczyszczeń gazów cieplarnianych, jak również propozycje działań adaptacyjnych do zmian klimatu, były punktem do rozważań na lekcjach geografii.  Uczniowie dowiedzieli się,  m.in., że nie tylko w skali globalnej musimy podejmować różne działania. Warto angażować się także w działania lokalnie. Możemy zmniejszyć tempo globalnego ocieplenia, podejmując działania w swoim najbliższym otoczeniu, o ile chcemy, żeby w przyszłości można było żyć w czystym, zdrowym otoczeniu, o ile chcemy realizować swoje plany bez obawy o żywność czy wodę.

tablica zmiany klimatu
pracująca grupa

Klasa 5B ze Szkoły Podstawowej im. A. Asnyka z Warszawy wykonała prace na temat ochrony środowiska w tym klimatu w naszym kraju. Wcześniej odbyła się pogadanka na zajęciach dodatkowych na temat zanieczyszczonego powietrza w naszym kraju i zdrowym odżywianiu. 

prace na temat ochrony środowiska
praca dotycząca ochrony środowiska
plakat o marnowaniu żywności

W ramach  realizacji  programu ,,Klimat  to  temat”  uczniowie i uczennice z klasy  IIIa gimnazjum z XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie na lekcji  biologii  stworzyli  drzewo klimatyczne. W 4-osobowych zespołach na podstawie krótkich tekstów pomocniczych umieszczali na korzeniach drzewa przyczyny, a na konarach skutki globalnego ocieplenia. W ten sposób usystematyzowali swoją wiedzę na temat przyczyn i skutków zmiany klimatu w minionym stuleciu. Na lekcji  chemii  otrzymali  metodą  laboratoryjną  dwa  gazy  cieplarniane  – dwutlenek  węgla CO2  i  metan CH4. Następnie  zbadali   właściwości  fizyczne  i chemiczne  tych  gazów. Podczas  zajęć dowiedzieli się, że są to gazy,  które  przyczyniają się do zmiany klimatu i podwyższenia temperatury  na Ziemi. Największą  atrakcją  dla  uczniów  było  samodzielne  napełnienie  balonów  dwutlenkiem  węgla  oraz  podpalenie  baniek  mydlanych  napełnionych  metanem. Dużym zaskoczeniem dla uczniów był wynik uzyskany podczas pracy  z ,,kalkulatorem  emisji CO2″, który przedstawiał  ilość dwutlenku  węgla pochodzącego  z gospodarstwa  domowego.

W Szkole Podstawowej nr. 10 w Warszawie przeprowadzony został scenariusz do WOS-u, dopasowany do potrzeb uczniów i uczennic z klasy IV, którzy zapoznani zostali z najważniejszymi informacjami dotyczącymi  idei organizowania Międzynarodowych Szczytów Klimatycznych oraz  z przebiegiem Szczytu Klimatycznego, jaki miał miejsce w Warszawie w 2013 roku. Następnie uczniowie zostali zapoznani z zasadami gry planszowej „Klimat to temat” i w grupach wcielając się w role  poszczególnych graczy przystąpili do gry. Emocji było bardzo dużo. Nikt nie chciał znaleźć się „pod wodą”. Uczniowie na własnej skórze (jako gracze) mogli przekonać się, że zmiana klimatu ma wpływ na wszystkich mieszkańców Ziemi (w grze – na wszystkich uczestników zabawy).

nauka o organizowaniu

Podczas zajęć ekologicznych uczniowie i uczennice realizowali scenariusz bazowy z programu „Klimat to temat”. Zapoznali się  ze zmianą klimatu, która zachodzą na skutek działalności człowieka.  Zastanawiali się, co można zrobić w skali indywidualnej, lokalnej i globalnej, aby powstrzymać emisję gazów cieplarnianych. W poszczególnych kolumnach tabeli dopisywali swoje propozycje związane z powstrzymaniem skutków zmian klimatycznych.

tabelka z pomysłami powstrzymanai emisji gazów cieplarnianych

Dziękujemy za wszystkie nadesłane relacje i zapraszamy do nadsyłania kolejnych.

Program „Klimat to temat” jest realizowany dzięki dofinasowaniu ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz ze środków z Unii Europejskiej.

logo mazowsze serce polski
logo UE

Podobne materiały

Publikacja

Świętuj, żeby zrozumieć

Zobacz
Film lub webinarium

„Jak tworzyć skuteczne zasady antydyskryminacyjne w szkole”

Zobacz
Publikacja

Uwikłani w wielkie narracje. Jak krytycznie myśleć o...

Publikacja powstała z myślą o uczniach i uczennicach
Zobacz
Publikacja

Zarządzanie konfliktem w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Jak rozpoznawać i reagować na dyskryminację w klasie?

Zobacz
Film lub webinarium

Inspiracje do działań społecznych w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Szkoła bez telefonów – tak czy nie?

Może zamiast winić technologię, warto spróbować zrozumieć młode pokolenie, które przecież nie zna świata bez internetu.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak uczyć, by obniżać stres uczniów przed egzaminem?

Sprawdzaniu wiedzy towarzyszą emocje oraz stres. Z jakich metod korzystać na co dzień, by przekuwać je w
Zobacz
Artykuł

Nie masz czerwonego paska? Nie szkodzi

W ostatnim czasie zjawisko „czerwonego paska” budzi kontrowersje. Słychać coraz więcej głosów, że cena, jaką ponoszą uczniowie,
Zobacz
Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY