Europa w 12 lekcjach

Czemu służy Unia Europejska? Dlaczego i w jaki sposób została stworzona? Jak funkcjonuje? Czego już dokonała dla swoich obywateli i jakie nowe wyzwania przed nią stoją? Czy w zglobalizowanym świecie Unia może skutecznie rywalizować z innymi wielkimi gospodarkami, utrzymując przy tym swoje standardy społeczne? Jak zarządzać imigracją? Jaka będzie rola Europy na scenie światowej w nadchodzących latach? Dokąd sięgną granice UE? Oto niektóre z pytań, na które stara się odpowiedzieć ekspert UE Pascal Fontaine w niniejszym wydaniu swojej popularnej broszury Europa w 12 lekcjach.

 

 

Inne aktualności

Aktualności

Zobacz inne obszary naszych działań

Sztuka zaangażowania. Sztuka interpretacji

Publikacja dla nauczycieli i nauczycielek, edukatorów i edukatorek oraz innych osób pracujących z młodzieżą, które chcą wzbogacić swoje umiejętności interpretacji kulturowej i poznać nowe narzędzia pomagające w analizie różnorodnych tekstów kultury. Analizujemy tu przykłady z nurtu sztuki zaangażowanej społecznie, podejmującej ważne współczesne problemy – zarówno globalne, jak i istotne dla lokalnych społeczności. Prezentujemy trzy metody pomagające w lepszym rozumieniu dzieł sztuki współczesnej: medialny smartfon, przewodnik po każdej wystawie i analizę partycypacyjną tworzonej wystawy.

Inne aktualności

Aktualności

Zobacz inne obszary naszych działań

Patrz i zmieniaj

Dyskusyjne kluby filmowe to jedna z ciekawszych form, którą można wykorzystać do poruszania interesujących młodzież tematów. Niniejszy przewodnik pokazuje, jak taki klub, wspólnie ze znajomymi ze szkoły oglądać filmy dokumentalne z najdalszych zakątków świata i wspólnie dyskutować o tematach, które są w nich poruszane. W publikacji znajdziemy wywiady z osobami, które założyły kluby filmowe w swoich szkołach, a także scenariusz tworzenia inicjatyw służących nagłaśnianiu ważnych społecznie spraw.

Inne aktualności

Aktualności

Zobacz inne obszary naszych działań

Badanie postaw i świadomości młodych ludzi nt. zmiany klimatu i migracji 2020

Młodzież oraz młodzi dorośli wiedzą, że zmiana klimatu dzieje się tu i teraz. Nie mogą też nie dostrzegać zmian i procesów, które zachodzą globalnie, ale dotyczą naszych lokalnych społeczności – jak migracje. To właśnie tych dwóch współczesnych globalnych wyzwań: zmiany klimatu i migracji jest poświęcone badanie świadomości młodych ludzi (13-35 lat) przeprowadzone na zlecenie Centrum Edukacji Obywatelskiej w 2020 roku. Wciąż jednak nie mają pełnego zrozumienia otaczających ich zjawisk. Co tak naprawdę młodzi wiedzą i skąd czerpią wiedzę o zmianie klimatu? Czy chcą i wiedzą jak działać, aby chronić klimat? Czy rozumieją, czym są migracje, znają znaczenie używanych w dyskursie publicznym pojęć jak: migrant, uchodźca, azyl? Czy mają okazję porozmawiać na ten temat w domu lub w szkole? Odpowiedzi na te pytania są zawarte w raporcie z badań.

Inne aktualności

Aktualności

Zobacz inne obszary naszych działań

Klimat na różnorodność. Realizacja projektów filmowych

W programie „Klimat na różnorodność. Młodzieżowe projekty społeczno-filmowe” grupy uczniowskie przygotowywały filmy krótkometrażowe na tematy różnorodności i zmiany klimatu. Wzięły w nim udział dwie warszawskie szkoły podstawowe, po dwie młodzieżowe ekipy filmowe z każdej (uczniowie klas VII-VIII). W niniejszej publikacji prezentujemy efekty ich prac oraz analizujemy doświadczenie realizacji filmu krótkometrażowego na temat zaangażowany społecznie. O swoich przemyśleniach i dobrych praktykach opowiadają mentorzy, którzy wspierali uczniów podczas pracy przy projekcie. Proponujemy również ćwiczenia z zakresu edukacji kulturowej, które wzbogacą praktykę pedagogiczną.

Inne aktualności

Aktualności

Zobacz inne obszary naszych działań

Razem o migracjach. Karty do analizy wydarzeń i procesów społecznych

.

Inne aktualności

Aktualności

Zobacz inne obszary naszych działań