Plakaty „Ścieżki do Celów”

Zestaw zawiera 7 plakatów, które pokazują, jak indywidualne działania podejmowane przez każdą i każdego z nas, mogą się przyczynić do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Plakaty omawiają takie działania, jak: ograniczenie jedzenia mięsa, odpowiedzialne zakupy, świadome uczestnictwo w życiu społecznym, odpowiedzialne podróżowanie, wspieranie różnorodności, ograniczenie zużycia plastiku, rozumienie procesów migracyjnych i wspieranie równości. Plakat można personalizować przez dodanie informacji o własnych działaniach.

Instrukcja dotycząca elementów plakatu
  1. Współzależności opisane w górnej części plakatu to powiązania pokazujące nasz wpływ na innych ludzi i miejsca na świecie.
  2. W tytule plakatu zaproponowano, jaką decyzję możemy podjąć, by świat stał się lepszy.
  3. W dalszej części są wskazane konsekwencje naszej decyzji.
  4. To ciekawostki, które tłumaczą źródło tych konsekwencji, na przykład: gdy nie jemy mięsa, zużywa się mniej wody, ponieważ do produkcji mięsa zużywa się więcej wody niż do produkcji roślin.
  5. To długofalowe skutki naszej decyzji.
  6. To przestrzeń dla grup: zaznaczcie, jakie powiązania widzicie pomiędzy wymienionymi zjawiskami, konsekwencjami naszych decyzji.
  7. W tym miejscu przyklejcie ikony Celów Zrównoważonego Rozwoju, do których realizacji przyczynia się decyzja opisana na plakacie.
  8. Miejsca na imiona osób, którym blisko do podjęcia tej decyzji – do dalszej pracy.

Zestaw plakatów (z wyjątkiem plakatu nr 7) powstał w ramach projektu „W świat z klasą” finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

logo polska pomoc
logo UE

Inne aktualności

Aktualności

Zobacz inne obszary naszych działań

Dach na monsun

Monsuny tworzą się u południowych i wschodnich wybrzeży Azji ,w Zatoce Gwinejskiej i Ameryce Środkowej. To w większości kraje należące do globalnego Południa, a więc rozwijające się, często posiadające niewystarczającą infrastrukturę, a jednocześnie najsilniej doświadczające zmian klimatycznych. Prezentacja omawia przykład domu rodziny 9-letniego Mehraba Mollaha z Bangladeszu, którego dom jest coraz częściej zalewany przez wody monsunowe. Prezentacja pokazuje, jak rodzina Mehraba poradziła sobie z tym problemem.

Inne aktualności

Aktualności

Zobacz inne obszary naszych działań

Plakaty informacyjne na temat niskiej emisji

Zapraszamy do pobierania i korzystania z plakatów. Aby wesprzeć uczniów i nauczycieli w realizacji projektów związanych z niską emisją i smogiem, w społecznościach lokalnych, stworzyliśmy trzy plakaty edukacyjne. Dwa plakaty dotyczą emisji komunikacyjnej, zaś trzeci emisji komunalnej. Zapraszamy wszystkie szkoły do bezpłatnego korzystania z nich, drukowania, wywieszania, przesyłania, organizowania projektów, akcji i kampanii z ich pomocą 🙂
Plakaty mają na celu zaprezentowanie kroków, które mieszkańcy i mieszkanki mogą podjąć, aby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza w swoim domu i miejscowości.

Inne aktualności

Aktualności

Zobacz inne obszary naszych działań

Szkoła przyjazna środowisku

Zmiany nawyków i zachowań mają większy sens, gdy są udziałem dużej liczby osób. W Polsce uczniowie i uczennice w dni powszednie spędzają w szkole od 1/5 do 1/3 doby. W 2015 roku do 13 528 szkół podstawowych uczęszczało 2 306 102 uczniów i uczennic, do 7 637 szkół gimnazjalnych uczęszczało 1 105 868, a do 9 600 szkół ponadgimnazjalnych uczęszczało ponad 500 000. Te dane pokazują, że uczniowie i uczennice tworzą bardzo dużą społeczność konsumencką. W społeczności siła! Zachęćcie swoich uczniów i uczennice by wspólnie podjąć wyzwanie i sprawić, aby Wasza szkoła była miejscem przyjaznym środowisku i dla Was samych.

Inne aktualności

Aktualności

Zobacz inne obszary naszych działań

Nasza ścieżka do celów. Kupuję odpowiedzialnie

Zapraszamy do korzystania z plakatów pokazujących, jak indywidualne działania, które może podjąć każdy i każda z nas, przyczyniają się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Plakat „Kupuję odpowiedzialnie” zachęca do kupowania produktów lokalnych i sezonowych, wspierania odpowiedzialnych firm, czyli takich, które dbają o pracowników i pracowniczki oraz środowisko i do ograniczenia konsumpcji. Pomaga także wyznaczać sobie małe cele indywidualne tak, aby codzienne nawyki mogły zmieniać się krok po kroku.

Inne aktualności

Aktualności

Zobacz inne obszary naszych działań

Nasza ścieżka do celów. Ograniczam jedzenie mięsa

Zapraszamy do korzystania z plakatów pokazujących, jak indywidualne działania, które może podjąć każdy i każda z nas, przyczyniają się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Plakat „Ograniczam jedzenie mięsa” tłumaczy, jakie korzyści daje dieta bardziej roślinna, m.in. mniejszą wycinkę lasów pod paszę dla zwierząt, zmniejszenie ryzyka nowotworów, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i ilości zużywanej wody. Pozostawia też miejsce na wyznaczenie sobie celów indywidulanych tak, aby zmiana mogła zachodzić małymi krokami.

Inne aktualności

Aktualności

Zobacz inne obszary naszych działań